Trung tâm phòNG, chống hiv/aids thanh hóa báo cáo kết quả nghiên cứU ĐỀ TÀi cấp cơ SỞtải về 1.12 Mb.
trang7/14
Chuyển đổi dữ liệu26.03.2018
Kích1.12 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   14

Về trình độ học vấn: Tỷ lệ đồng bào Thái chưa bao giờ đi học năm 2012 là 3,3% so với 1,8% năm 2006. Tuy nhiên, người Thái tham gia điều tra năm 2012 có trình độ học vấn từ trung học cơ sở trở lên năm tại thời điểm nghiên cứu (2012) là 75,1% cao hơn năm 2006 (66%).

Về nghề nghiệp: Nghề nghiệp chính của đồng bào Thái vẫn là làm ruộng/làm nương/làm rẫy chiếm 79,5% năm 2006 và 87,1% năm 2012. Tỷ lệ người dân làm nghề hành chính, công nhân cũng tăng nhẹ từ 2,4% năm 2006 lên 3,6% năm 2012 và giảm tỷ lệ người đang đi học từ 10,7% xuống 5,1% năm 2012.

Tình trạng hôn nhân: Tỷ lệ người có vợ/chồng hoặc đang sống chung không kết hôn chiếm tỷ lệ chính hơn 70% ở cả trước và sau can thiệp.

   1. Kiến thức phòng tránh lây nhiễm HIV của đối tượng nghiên cứu 2006-2012

    1. Tỷ lệ đồng bào dân tộc Thái đã từng nghe về HIV 2006-2012Biểu đồ 3: Tỷ lệ đồng bào dân tộc Thái đã từng nghe về HIV 2006-2012

Tỷ lệ đồng bào dân tộc Thái tham gia điều tra đã từng nghe về HIV/AIDS là khá cao. Hơn 90% đều đã từng nghe nói về HIV/AIDS cả trước và sau thời gian can thiệp. Tỷ lệ nghe nói về HIV/AIDS tăng 6,7% trong đồng bào Thái sau thời gian 6 năm.    1. Kiến thức dự phòng lây nhiễm HIV/AIDS của đối tượng nghiên cứu 2006- 2012

Bảng 5: Kiến thức về các phương pháp dự phòng lây nhiễm HIV và phản đối quan niệm sai lầm về đường truyền HIV

 Đặc trưng

Trước can thiệp

(%)

Sau can thiệp (%)

Phần trăm thay

đổi sau can thiệp (%)

Giá trị

p

Hiểu biết về các phương pháp phòng tránh HIV

 

 Sống chung thủy

71,0

92,9

21,9

p<0,001

Sử dụng BCS

61,2

83,4

22,2

p<0,001

Không QHTD

51,3

61,9

10,6

p<0,001

Không dùng chung BKT

93,8

96,5

2,7

p<0,01

Không hiểu sai về đường truyền HIV

Muỗi đốt

57,9

95,3

37,4

p<0,001

Ăn uống chung

71,8

94,0

22,2

p<0,001

Trông một người khỏe

mạnh có thể nhiễm HIV

67,8

88,1

20,3

p<0,001

: bitstream -> VAAC 360
VAAC 360 -> ĐÁnh giá chất lưỢng của máY ĐẾm tế BÀo t cd4 – pima lê Chí Thanh, Vũ Xuân Thịnh, Khưu Văn Nghĩa Trần Tôn, Trương Thị Xuân Liên
VAAC 360 -> Đào Việt Tuấn Trung tâm Phòng, chống hiv/aids hải Phòng
VAAC 360 -> CỤc phòNG, chống hiv/aids
VAAC 360 -> XÂy dựng phưƠng pháp in-house đo tải lưỢng VI rút hiv- 1 BẰng kỹ thuật real time rt-pcr nguyễn Thùy Linh *,, Dunford, Linda*,, Dean, Jonathan*,, Nguyễn Thị Lan Anh *,, Carr, Michael *,, Coughlan, Suzie*,, Connell, Jeff *, Nguyễn Trần Hiển
VAAC 360 -> DỰ BÁo nhu cầu và ngân sách sử DỤng thuốc arv tại việt nam (2011 2015)
VAAC 360 -> Danh sách bài báO ĐĂng trên kỷ YẾu hội nghị khoa học quốc gia lần thứ IV
VAAC 360 -> CỤc phòNG, chống hiv/aids báo cáo kết quả nghiên cứU ĐỀ TÀi cấp cơ SỞ


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   14


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương