SỐ 37 : trung bình 第三十七号簽中平 焚香來告復何詞 善惡枰分汝自知 炳却昧功心裡事 出門無碍示空时 Xăm chữ hántải về 16.3 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu14.08.2016
Kích16.3 Kb.
#19767
S 37 : TRUNG BÌNH
第三十七号簽中平
焚香來告復何詞

善惡枰分汝自知
炳却昧功心裡事

出門無碍示空时
m ch hán
Phần hương lai cáo phục hà từ,
Thiện ác bình phân nhữ tự tri.
Bính khước muội công tâm lý sự,
Xuất môn vô ngại thị thông thời.
Dịch
Thắp hương khấn vái đã bao lời,
Thiện ác chia bàng tự hiểu thôi.
Sáng lòng trong việc ngăn u tối,
Ra cửa không lo gặp thuận thời.

Tích : Thiệu nghiêu phu thắp hương .

Thánh ý : Tụng hòa cát , bệnh khấn an , cầu tài ít , hỏi danh nan , hôn khá hợp , người đi về , nên hành thiện , được vuông tròn .

Tô Đông Pha giải : Làm thiện gặp lành , làm ác tai ương , đâu cần khấn vái , làm tự đoán lường , công tâm chớ dốt , gắng làm thiện lương , tiền trình to lớn , được bảo an khương .
Xăm đúng câu
Làm việc hại người tự chuốc tai,
Dối lòng trong tối quỉ thần hay,
Nếu năng sữa đổi cầu trời giúp,
Gặp xấu hóa lành việc chẵng sai.




Thắc Mắc xin liên hệ:

Chùa Luật Bình.

:056.3734245.

: 0914181262.SỐ 38 :HẠ H
第三十八号簽 下下

蛩吟唧唧守孤幃
千里懸懸望信歸


等得榮華公子到
秋冬括括雨霏霏
m chữ hán
Cùng ngâm tức tức thủ cô vi
Thiên lý huyền huyền vọng tín qui
Đẳng đắc vinh hoa công tử đáo
Thu đông quát quát vũ phi phi
Dịch
Dế kêu rỉ rả giử chăn màn
Cách xa ngàn dặm đợi tin sang
chờ được vinh hoa về đến xứ
Thu đông tới tấp mưa dần tràn

Tích : Mạnh khương Nữ nhớ chồng .

Thánh ý : Đừng hỏi tài , ngưng đấu tụng, xa chưa về , bệnh thêm nhiều , hôn không thành , nhiều điềm xấu , tạm cầu thần , đừng làm dại .

Tô Đông Pha giải : Việc làm chán ngắt , tự mình ngao ngán , có được tin vui , việc vẫn lạnh lùng , Mưu vọng chưa đạt , tâm thần tán loạn , gia đạo chưa an , cầu thần tương trợ .
Xăm đúng câu
Việc chẵng hỏi han làm được đâu
Mười ngày lo sợ chín ngày sầu
Một thoáng vinh hoa như giấc mộng
Lui tới vô tình chẵng ở lâu




Thắc Mắc xin liên hệ:

Chùa Luật Bình.:056.3734245.

: 0914181262.
Каталог: niem-tin-viet -> uploads -> News -> ton-giao -> chualuatbinh.com
chualuatbinh.com -> SỐ 33 : trung bìNH
chualuatbinh.com -> SỐ 39: HẠ HẠ 第三十九号簽 下下 北山門下好安居 若問終時慎厥初 堪笑包藏許多事 鳞鴻雖便莫修書 Xăm chữ hán
chualuatbinh.com -> SỐ 43; trung cáT 第四十三号簽 中吉 一紙官書火急催 扁舟速下浪如雷 雖然目下多驚險 保汝平安去復回 Xăm chữ han
chualuatbinh.com -> SỐ 45 trung bình 第四十五号簽 中平 好把地心力耕耘 彼此山頭總是墳 陰地不如心地好 修為到底却輸君 Xăm chữ hán
chualuatbinh.com -> SỐ 47 HẠ HẠ 第四十七号簽 下下 與君萬語復千言 衹欲平和雪爾寃 訟則終凶君記取 試於清夜把心捫 Xăm chữ hán
chualuatbinh.com -> SỐ 49 HẠ HẠ 第四十九号簽 下下 彼此家居只一山 如何似隔鬼門関 日月如梭人易老 許多勞碌不如閒 Xăm chữ hán
chualuatbinh.com -> SỐ 51 thưỢng cáT 第五十一号簽 上吉 君今百事且隨緣 水到渠成聽自然 莫嘆年來不如意 喜逢新運稱心田 Xăm chữ hán
chualuatbinh.com -> SỐ 53 HẠ HẠ 第五十三号己丙 下下 艱難險阻路蹊跷 南鳥孤飛依北巢 今日貴人曾識靣 相逢却在夏秋交 Xăm chữ hán
chualuatbinh.com -> SỐ 55 trung bình 第五十五号簽 中平 勤耕力作莫蹉跎 衣食隨時安份過 縱使經商收倍利 不如逐歲廩米多 Xăm chữ hán
chualuatbinh.com -> SỐ 57 trung bìNH

tải về 16.3 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương