SỐ 51 thưỢng cáT 第五十一号簽 上吉 君今百事且隨緣 水到渠成聽自然 莫嘆年來不如意 喜逢新運稱心田 Xăm chữ hántải về 16.66 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích16.66 Kb.
#22571
S 51 THƯỢNG CÁT
第五十一号簽 上吉

君今百事且隨緣
水到渠成聽自然


莫嘆年來不如意
喜逢新運稱心田
m ch hán

Quân kim bá sự thả tùy duyên


Thủy đáo cừ thành thính tự nhiên
Niên lai mạc thán bất như ý
Hỷ phùng tân vận xứng tâm điền
Dịch
Nay làm trăm việc phải tùy duyên
Nước tói đê cao phải đắp liền
Đừng than năm tới không như ý
Hợp lòng vận mới tốt triền miên

Tích : Ngự Câu lưu hồng nhan

Thánh ý : Danh dần hiển , tụng dần mở , tài sung túc , bệnh tự an , đi có tin , hôn nên định , mạng dần thông , hợp ý lòng .

Tô Đông Pha giải : Trước mắt mưu vọng , tạm tùy duyên phận , có ngày vinh đạt , hiển hách như nguyện , đừng nên than oán , biến đổi theo thời , dần thấy hanh thông , gặp toàn việc tốt.
Xăm đúng câu
Cã đời cực nhọc vẫn chưa nhàn
Cũng tại tâm tư mỏi mệt mang
Thuận lợi đến rồi như muốn tính
Lúc sau gặp dể trước gian nan .




Thắc Mắc xin liên hệ:

Chùa Luật Bình.

:056.3734245.

: 0914181262.SỐ 52 THƯỢNG CÁT
第五十二号簽 上吉

元坐幽居嘆寂廖
孤灯掩映度清宵


萬金忽報秋光好
活計扁舟渡北朝
m ch hán

Nguyên tọa u cư thán tịch liêu


Cô đăng yểm ảnh lộ thanh tiêu
Vạn kim hốt đáo thu quang hảo
Hoạt kế biển châu độ bắc triều
Dịch
Vắng vẽ ngồi đây thở than dài
Ánh đèn in bóng sáng đêm nay
Bổng có nắng thu ngàn vạn tốt
Đò đưa mau tới bắc triều ngay

Tích : Khuông Hoành học đêm

Thánh ý : Danh trể thành , lợi chậm đến , bệnh chậm an , tụng sau ngưng , hôn nhân tốt , người đi về , việc tốt hơn .

Tô Đông Pha giải : Tài vật chờ thời , đừng than chưa gặp , bổng có giờ tốt , cất bước lên cao , tin tốt đến nơi , đắc ý làm cao , mọi việc điều được , mổi bước điều tốt .
Xăm đúng câu
Hiểm họa cướp đường ẩn ở trong
Đừng lo nao núng giử bền lòng
Văn thư tin giảm sầu đôi chút
Tự mặt vui cười việc mới thông




Thắc Mắc xin liên hệ:

Chùa Luật Bình.:056.3734245.

: 0914181262.
Каталог: niem-tin-viet -> uploads -> News -> ton-giao -> chualuatbinh.com
chualuatbinh.com -> SỐ 33 : trung bìNH
chualuatbinh.com -> SỐ 37 : trung bình 第三十七号簽中平 焚香來告復何詞 善惡枰分汝自知 炳却昧功心裡事 出門無碍示空时 Xăm chữ hán
chualuatbinh.com -> SỐ 39: HẠ HẠ 第三十九号簽 下下 北山門下好安居 若問終時慎厥初 堪笑包藏許多事 鳞鴻雖便莫修書 Xăm chữ hán
chualuatbinh.com -> SỐ 43; trung cáT 第四十三号簽 中吉 一紙官書火急催 扁舟速下浪如雷 雖然目下多驚險 保汝平安去復回 Xăm chữ han
chualuatbinh.com -> SỐ 45 trung bình 第四十五号簽 中平 好把地心力耕耘 彼此山頭總是墳 陰地不如心地好 修為到底却輸君 Xăm chữ hán
chualuatbinh.com -> SỐ 47 HẠ HẠ 第四十七号簽 下下 與君萬語復千言 衹欲平和雪爾寃 訟則終凶君記取 試於清夜把心捫 Xăm chữ hán
chualuatbinh.com -> SỐ 49 HẠ HẠ 第四十九号簽 下下 彼此家居只一山 如何似隔鬼門関 日月如梭人易老 許多勞碌不如閒 Xăm chữ hán
chualuatbinh.com -> SỐ 53 HẠ HẠ 第五十三号己丙 下下 艱難險阻路蹊跷 南鳥孤飛依北巢 今日貴人曾識靣 相逢却在夏秋交 Xăm chữ hán
chualuatbinh.com -> SỐ 55 trung bình 第五十五号簽 中平 勤耕力作莫蹉跎 衣食隨時安份過 縱使經商收倍利 不如逐歲廩米多 Xăm chữ hán
chualuatbinh.com -> SỐ 57 trung bìNH

tải về 16.66 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương