SỐ 49 HẠ HẠ 第四十九号簽 下下 彼此家居只一山 如何似隔鬼門関 日月如梭人易老 許多勞碌不如閒 Xăm chữ hántải về 8.95 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích8.95 Kb.
#22022
S 49 HẠ H
第四十九号簽 下下

彼此家居只一山
如何似隔鬼門関


日月如梭人易老
許多勞碌不如閒
m ch hán

Bỉ thử gia cư chỉ nhất san


Như hà tự cách quỉ môn quan
Nhật nguyệt như thoa nhân dị lão
Hứa đa lao lục bất như nhàn
Dịch
Đây đó ngụ chung một quả đồi
Sao như cách cữa quỉ xa xôi
Thoi đưa ngày tháng người già cổi
Vất vã nhiều sao sánh nhàn ngồi

Tích : Trương tử Phòng ẩn trốn

Thánh ý : Danh lợi trở , tạm đừng hỏi , tụng nên hòa , bệnh như nguyện , hôn nhân trể , người đi xa , làm được tốt , tạm an phận .
Tô Đông Pha giải : Nơi dể an nhàn , ra đường trắc trở , thời vận dể qua , tự phí lao khổ ,việc nên thủ cựu , tùy phận mà làm , vận chưa thuận lợi , tạm dừng tiến thủ .
Xăm đúng câu
Thân thật không thân giống bóng hình
Chẵng qua soi kính tự nhìn mình
Mưu tính việc làm không đoán được
Rỏ rằng hư ảo chẳng chân tình




Thắc Mắc xin liên hệ:

Chùa Luật Bình.

:056.3734245.

: 0914181262.


SỐ 50 THƯỢNG CÁT
第五十号簽 上吉

人說今年勝舊年
也須歩歩要周旋


一家和氣多生褔
萋菲讒言莫聽偏
m ch hán

Nhân thuyết kim niên thắng cựu niên


Dã tu bộ bộ yếu châu tuyền
Nhất gia hòa khí đa sinh phúc
Thê phỉ sàm ngôn mạc thính thiên
Dịch
Năm qua người nói thua năm này
Ra sức vẹn toàn bước bước hay
Cã nhà hòa thuận sinh thêm phúc
Lời cỏ dèm pha chớ hiểu sai

Tích : Tô Đông Pha khuyên dân

Thánh ý : Xuất nhập cát , tài vật nhiều , bệnh mau khỏi , hôn được thành , tụng nên hòa , hỏi người đi , ca khải hoàn .

Tô Đông Pha giải : Mưu tính sẽ thắng , thích hợp tiến hành , việc người châu đáo , tai qua phước tới , đừng nghe dèm pha , âu lo nghi hoặc , trước sau cẩn thận , không nên do dự .
Xăm đúng câu
Làm chủ được lòng sao muộn sầu
tỉ mỉ siêng làm bước bước cao
Lời bàn nữ giới đừng tin tưởng
Phồn vinh gia đạo mới bền lâu




Thắc Mắc xin liên hệ:

Chùa Luật Bình.:056.3734245.

: 0914181262.
Каталог: niem-tin-viet -> uploads -> News -> ton-giao -> chualuatbinh.com
chualuatbinh.com -> SỐ 33 : trung bìNH
chualuatbinh.com -> SỐ 37 : trung bình 第三十七号簽中平 焚香來告復何詞 善惡枰分汝自知 炳却昧功心裡事 出門無碍示空时 Xăm chữ hán
chualuatbinh.com -> SỐ 39: HẠ HẠ 第三十九号簽 下下 北山門下好安居 若問終時慎厥初 堪笑包藏許多事 鳞鴻雖便莫修書 Xăm chữ hán
chualuatbinh.com -> SỐ 43; trung cáT 第四十三号簽 中吉 一紙官書火急催 扁舟速下浪如雷 雖然目下多驚險 保汝平安去復回 Xăm chữ han
chualuatbinh.com -> SỐ 45 trung bình 第四十五号簽 中平 好把地心力耕耘 彼此山頭總是墳 陰地不如心地好 修為到底却輸君 Xăm chữ hán
chualuatbinh.com -> SỐ 47 HẠ HẠ 第四十七号簽 下下 與君萬語復千言 衹欲平和雪爾寃 訟則終凶君記取 試於清夜把心捫 Xăm chữ hán
chualuatbinh.com -> SỐ 51 thưỢng cáT 第五十一号簽 上吉 君今百事且隨緣 水到渠成聽自然 莫嘆年來不如意 喜逢新運稱心田 Xăm chữ hán
chualuatbinh.com -> SỐ 53 HẠ HẠ 第五十三号己丙 下下 艱難險阻路蹊跷 南鳥孤飛依北巢 今日貴人曾識靣 相逢却在夏秋交 Xăm chữ hán
chualuatbinh.com -> SỐ 55 trung bình 第五十五号簽 中平 勤耕力作莫蹉跎 衣食隨時安份過 縱使經商收倍利 不如逐歲廩米多 Xăm chữ hán
chualuatbinh.com -> SỐ 57 trung bìNH

tải về 8.95 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương