SỐ 43; trung cáT 第四十三号簽 中吉 一紙官書火急催 扁舟速下浪如雷 雖然目下多驚險 保汝平安去復回 Xăm chữ hantải về 15.85 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích15.85 Kb.
#21038
S 43; TRUNG CÁT
第四十三号簽 中吉

一紙官書火急催
扁舟速下浪如雷


雖然目下多驚險
保汝平安去復回
m ch han

Nhất chỉ quan thư hỏa cấp thôi


Biên châu tốc hạ lãng như lôi
Tuy nhiên mục hạ đa kinh hiểm
Bảo nhữ bình an khứ phục hồi
Dịch
Có trát quan đưa tới hối rồi
Thuyền nhỏ theo dòng sóng cuốn trôi
Rằng tuy trước mắt nhiều hung hiểm
Bảo đảm bình an tự khứ hồi

Tích : Lưu huyền Đức hoàng hạc lâu dự tiệc

Thánh ý : Công danh toại , cầu tài tốt , tụng bệnh hiểm , sau được an , thất vật có , người đi về , hôn tìm xa , lợi không khó .
Tô Đông Pha giải : Trát quan hỏa cấp , điềm đến ồn ào , trước mắt tuy lo , sau không quấy nhiễu ,có thần âm phò , không ai đàm tếu , lai vãng bình an , sao lành chiếu mạng .
Xăm đúng câu
Trước lo nhà cửa lo
sau cũng được vui to
Nếu hởi nhiều mưu việc
Suông sẻ chẵng suy dò




Thắc Mắc xin liên hệ:

Chùa Luật Bình.

:056.3734245.

: 0914181262.SỐ 44 TRUNG BÌNH
第四十四号簽 中平
汝是人中最吉因

遇为遇作損精神


坚劳一念酬香願

富貴荣花詈汝身
m ch hán

Nhữ thị nhân trung tối cát nhân
Ngộ vi ngộ tác tổn tinh thần
Kiên lao nhất niệm thù hương nguyện
Phú quí vinh hoa tụy nhữ thân
Dịch
Vượt trội trên người số tốt thay
Hao tổn tinh thần lài trái sai
Nắm chắc nén hương xin khấn nguyện
Phú quí vinh hoa sẽ tủi vây

Tích : Vương Mảng soán ngôi

Thánh ý : Việc làm nhiều , chớ kiện tụng , bệnh khấn thần , tạm dùng thuốc , hôn chớ cầu , đi chưa tới , phải sửa đổi , danh lợi toàn .

Tô Đông Pha giải : Trong lòng yên ổn , nghỉ đúng làm sai , nên gấp sửa đổi , không nên tự dối , hết lòng làm phúc , thần phải phò trì , vinh hoa phú quí , giúp người không trể .
Xăm đúng câu
Mọi việc gấp làm mới vướng sai
Tỉnh lòng soi xét kỷ trong ngoài
Hảy cố giử tâm không nghỉ quấy
Suốt đời thuận lợi lại thêm tài




Thắc Mắc xin liên hệ:

Chùa Luật Bình.:056.3734245.

: 0914181262.
Каталог: niem-tin-viet -> uploads -> News -> ton-giao -> chualuatbinh.com
chualuatbinh.com -> SỐ 33 : trung bìNH
chualuatbinh.com -> SỐ 37 : trung bình 第三十七号簽中平 焚香來告復何詞 善惡枰分汝自知 炳却昧功心裡事 出門無碍示空时 Xăm chữ hán
chualuatbinh.com -> SỐ 39: HẠ HẠ 第三十九号簽 下下 北山門下好安居 若問終時慎厥初 堪笑包藏許多事 鳞鴻雖便莫修書 Xăm chữ hán
chualuatbinh.com -> SỐ 45 trung bình 第四十五号簽 中平 好把地心力耕耘 彼此山頭總是墳 陰地不如心地好 修為到底却輸君 Xăm chữ hán
chualuatbinh.com -> SỐ 47 HẠ HẠ 第四十七号簽 下下 與君萬語復千言 衹欲平和雪爾寃 訟則終凶君記取 試於清夜把心捫 Xăm chữ hán
chualuatbinh.com -> SỐ 49 HẠ HẠ 第四十九号簽 下下 彼此家居只一山 如何似隔鬼門関 日月如梭人易老 許多勞碌不如閒 Xăm chữ hán
chualuatbinh.com -> SỐ 51 thưỢng cáT 第五十一号簽 上吉 君今百事且隨緣 水到渠成聽自然 莫嘆年來不如意 喜逢新運稱心田 Xăm chữ hán
chualuatbinh.com -> SỐ 53 HẠ HẠ 第五十三号己丙 下下 艱難險阻路蹊跷 南鳥孤飛依北巢 今日貴人曾識靣 相逢却在夏秋交 Xăm chữ hán
chualuatbinh.com -> SỐ 55 trung bình 第五十五号簽 中平 勤耕力作莫蹉跎 衣食隨時安份過 縱使經商收倍利 不如逐歲廩米多 Xăm chữ hán
chualuatbinh.com -> SỐ 57 trung bìNH

tải về 15.85 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương