SỐ 53 HẠ HẠ 第五十三号己丙 下下 艱難險阻路蹊跷 南鳥孤飛依北巢 今日貴人曾識靣 相逢却在夏秋交 Xăm chữ hántải về 10.27 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu19.08.2016
Kích10.27 Kb.
#22851
S 53 HẠ H
第五十三号己丙 下下

艱難險阻路蹊跷
南鳥孤飛依北巢


今日貴人曾識靣
相逢却在夏秋交
m ch hán
Gian nan hiểm trở lộ khê nghiêu
Nam điểu cô phi y bắc sào
Kim nhật quí nhân tăng thức diện
Tương phùng kiếp tại hạ xuân giao
Dịch
Hiểm trở gian nan lộ khả nghi
Tổ bắc chim nam cánh nặng trì
Người quí hôm nay từng gặp mặt
Hiểu nhau phải lúc hạ xuân thì

Tích : Lưu Bị cầu hôn giang tả

Thánh ý : Tụng và bệnh , điều bất lợi , danh cùng lợi , phải trở trệ , đi chưa tới , nếu gặp quí , việc phải thông .

Tô Đông Pha giải : Gian nan đã trãi , mọi việc điều sai , chim nam tổ bắc , biết dựa nơi nào , cuối hạ đầu thu , quí nhân giúp đở , hợp lòng mưu tính , vinh đạt tới kỳ .
Xăm đúng câu
Trước khó tính mưu sau thuận thông
Việc muốn toại tâm phải dụng lòng
Như được quí nhân nâng trợ giúp
Mọi điều làm tới được thành công




Thắc Mắc xin liên hệ:

Chùa Luật Bình.

:056.3734245.

: 0914181262.S 54 TRUNG BÌNH
第五十四号己戊 中平

萬人叢裏逞英豪
便欲飛騰霄漢高

爭奈承流風未便

青灯潢勌且勤劳


Xăm chữ hán

Vạn nhơn tòng lý sánh anh hào,

Tiện dục phi đằng tiêu hớn cao.

Tranh nại thừa lwuphong vị tiện,

Thanh đằng vị tiện thả cần lao.

Dịch

Anh hùng lừng lẫy giữa muôn người,

Còn muốn bay cao thẳng tới trời.

Hiềm chút xuôi dòng chưa gặp gió,

Gắng công đèn sách đặng chờ thời.

Tích :Tô Tần thích cổ(trống)

Thánh ý :Công danh bất lợi,kiện thưa không nên,hôn nhơn khó tin,hành nhơn cách trở, phải đợi thời,bệnh chưa yên,làm nghề nầy không khá nên đổi nghề khác.

Tô Đông Pha giải :Công danh trắc trở, làm ăn lôi thôi,kiện nên hòa,bệnh dây dưa lâu mạnh,hôn nhơn dèm siểm,người đi trắc trở chậm về,gia đọ bình thường,chưa gặp thời ẩn nhẫn chờ,chớ nên vội vả

Xăm đúng câu
Ẩn nhẩn chờ thời, thời sẽ đến

Chứ nên vội vã mất niềm hay.




Thắc Mắc xin liên hệ:

Chùa Luật Bình.

:056.3734245.: 0914181262.
Каталог: niem-tin-viet -> uploads -> News -> ton-giao -> chualuatbinh.com
chualuatbinh.com -> SỐ 33 : trung bìNH
chualuatbinh.com -> SỐ 37 : trung bình 第三十七号簽中平 焚香來告復何詞 善惡枰分汝自知 炳却昧功心裡事 出門無碍示空时 Xăm chữ hán
chualuatbinh.com -> SỐ 39: HẠ HẠ 第三十九号簽 下下 北山門下好安居 若問終時慎厥初 堪笑包藏許多事 鳞鴻雖便莫修書 Xăm chữ hán
chualuatbinh.com -> SỐ 43; trung cáT 第四十三号簽 中吉 一紙官書火急催 扁舟速下浪如雷 雖然目下多驚險 保汝平安去復回 Xăm chữ han
chualuatbinh.com -> SỐ 45 trung bình 第四十五号簽 中平 好把地心力耕耘 彼此山頭總是墳 陰地不如心地好 修為到底却輸君 Xăm chữ hán
chualuatbinh.com -> SỐ 47 HẠ HẠ 第四十七号簽 下下 與君萬語復千言 衹欲平和雪爾寃 訟則終凶君記取 試於清夜把心捫 Xăm chữ hán
chualuatbinh.com -> SỐ 49 HẠ HẠ 第四十九号簽 下下 彼此家居只一山 如何似隔鬼門関 日月如梭人易老 許多勞碌不如閒 Xăm chữ hán
chualuatbinh.com -> SỐ 51 thưỢng cáT 第五十一号簽 上吉 君今百事且隨緣 水到渠成聽自然 莫嘆年來不如意 喜逢新運稱心田 Xăm chữ hán
chualuatbinh.com -> SỐ 55 trung bình 第五十五号簽 中平 勤耕力作莫蹉跎 衣食隨時安份過 縱使經商收倍利 不如逐歲廩米多 Xăm chữ hán
chualuatbinh.com -> SỐ 57 trung bìNH

tải về 10.27 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương