SỐ 57 trung bìNHtải về 8.57 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu19.08.2016
Kích8.57 Kb.
#23280
S 57 TRUNG BÌNH

m ch hán
Sự đoan ba xuất lự tuy trường
Mạc thính nhân ngôn tự chủ trương
Nhất chước tiên cơ quwn ký thủ
Phân phân náo lý cánh tư lường
Dịch
Trăm việc liệu lo nghĩ đủ đường
Lời quấy đừng nghe tự chủ trương
Tiên tri lời ấy người ghi nhớ
Rộn ràng càng phải biết so lường

Tích : Lạn Kha xem cờ

Thánh ý : Tụng mau giải ,bệnh sớm lành , tin liền tới , tài bình thường , cầu bình an , phàm mọi việc , tự chủ trương .

Tô đông pha giả
i : Việc làm đa đoan , phân vân không quyết , nghĩ suy kỷ lưỡng , phải theo điều lý , nếu tin lời người , lòng phải đắn đo , làm nhanh một bước , việc gì cũng tốt .
Xăm đúng câu
Sai lầm ai vác tới tương lai
Tự chủ trong lòng ghi nhớ này
Nhanh nhanh tìm đất lành mà đứng
Nếu trể bước thì phải họa tai




Thắc Mắc xin liên hệ:

Chùa Luật Bình.

:056.3734245.

: 0914181262.SỐ 58 THƯỢNG CÁT
第五十八号簽 上吉

蘇秦三寸足平生
富貴功名在此行


更好修為陰騭在
前程萬里自通亨
m ch hán

Tô Tần tam thốn túc bình sanh


Phú quí công danh tại thử thành
Cánh hảo tu vi âm chất tại
Tiền trình vạn lý tự thông hanh
Dịch
Tô Tần uốn lưỡi gót tung hoành
Phú quí công danh sự nghiệp thành
gắng mà tích lủy thêm âm đức
Rộng mở tiền đồ được thuận hanh

Tích : Tô Tần mang kiếm

Thánh ý : Bệnh liền khỏi , tụng tất thắng , người đi về , hôn nên định , gia đạo thịnh , tích âm đức , phước sẽ ứng .

Tô Đông Pha giải : Trăm việc mưu tính , cẩn thận mới tốt , cầu được phong phú , cầu danh phải được , gắng làm việc tốt , trợ thêm âm đức , phú quí vinh hoa , bắt đầu cất cao .

Xăm đúng câu
Cầu tài liền được lại sanh trai
Sự nghiệp sau cùng hợp ý thay
Người người như hỏi đây mưu kế
Làm việc tin lành sẽ chỉ ngay




Thắc Mắc xin liên hệ:

Chùa Luật Bình.:056.3734245.

: 0914181262.
Каталог: niem-tin-viet -> uploads -> News -> ton-giao -> chualuatbinh.com
chualuatbinh.com -> SỐ 33 : trung bìNH
chualuatbinh.com -> SỐ 37 : trung bình 第三十七号簽中平 焚香來告復何詞 善惡枰分汝自知 炳却昧功心裡事 出門無碍示空时 Xăm chữ hán
chualuatbinh.com -> SỐ 39: HẠ HẠ 第三十九号簽 下下 北山門下好安居 若問終時慎厥初 堪笑包藏許多事 鳞鴻雖便莫修書 Xăm chữ hán
chualuatbinh.com -> SỐ 43; trung cáT 第四十三号簽 中吉 一紙官書火急催 扁舟速下浪如雷 雖然目下多驚險 保汝平安去復回 Xăm chữ han
chualuatbinh.com -> SỐ 45 trung bình 第四十五号簽 中平 好把地心力耕耘 彼此山頭總是墳 陰地不如心地好 修為到底却輸君 Xăm chữ hán
chualuatbinh.com -> SỐ 47 HẠ HẠ 第四十七号簽 下下 與君萬語復千言 衹欲平和雪爾寃 訟則終凶君記取 試於清夜把心捫 Xăm chữ hán
chualuatbinh.com -> SỐ 49 HẠ HẠ 第四十九号簽 下下 彼此家居只一山 如何似隔鬼門関 日月如梭人易老 許多勞碌不如閒 Xăm chữ hán
chualuatbinh.com -> SỐ 51 thưỢng cáT 第五十一号簽 上吉 君今百事且隨緣 水到渠成聽自然 莫嘆年來不如意 喜逢新運稱心田 Xăm chữ hán
chualuatbinh.com -> SỐ 53 HẠ HẠ 第五十三号己丙 下下 艱難險阻路蹊跷 南鳥孤飛依北巢 今日貴人曾識靣 相逢却在夏秋交 Xăm chữ hán
chualuatbinh.com -> SỐ 55 trung bình 第五十五号簽 中平 勤耕力作莫蹉跎 衣食隨時安份過 縱使經商收倍利 不如逐歲廩米多 Xăm chữ hán

tải về 8.57 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương