SỐ 33 : trung bìNHtải về 8.94 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu14.08.2016
Kích8.94 Kb.
#19029
S 33 :TRUNG BÌNH
第三十三号丁丙 中平

不分南北與西東
眼底昏昏耳似聾


熟讀黃庭經一卷
不論貧賤與窮通
Xăm chữ hán

Bất phân nam bắc dữ tây đông,


Nhãn đệ hôn hôn nhĩ tự lung.
Thuộc đọc hoàng đình kinh nhất quyển,
Bất luân bần tiện dữ cùng thông.
Dịch
Tai điếc mắt mờ thấy được không,
Chẵng phân nam bắc với tây đông.
Bất luận nghèo hèn hay thuận đạt,
Một quyển phật kinh phải đọc thông.

Tích : Trang Tử mộ đạo .

Thánh ý : Tụng đừng tranh , bệnh khó giảm , danh với lợi , chớ tham làm , đi trắc trở , nếu hành thiện , thần phò trì .

Tô Đông Pha giải : Cát hung họa phúc , báo ứng rỏ ràng , nếu có cầu khấn , như núi dội âm , không phân nghèo quí , phải vững tinh thần , làm được kết quả , phước tự an lành ,
Xăm đúng câu
Trắng đen xem nhẹ,
Chỉ tại e dè,
Thấy như không thấy,
Nghe cũng chẵng nghe.




Thắc Mắc xin liên hệ:

Chùa Luật Bình.

:056.3734245.

: 0914181262.SỐ 34 : TRUNG BÌNH
第三十四号丁丁 中平

春夏纔過秋又冬
紛紛謀慮攪心胸


貴人垂手來相援
休把私心情意濃
Xăm chữ hán
Xuân hạ tài qua thu hựu đông,
Phân phân minh hựu giảo tâm hung.
Qúi nhân thùy thủ lai tương viện,
Hưu bả tư tâm tình ý nồng.
Dịch
Xuân hạ qua rồi thu tới đông,
Lo lắng phân vân khuấy loạn lòng.
Dang tay người quí nhẹ nâng giúp,
Đừng tưởng tình riêng có ý nồng.

Tích : Tiêu Hà tìm Hàn Tín .

Thánh ý : Tụng gặp sầu , bệnh chậm lành , Tài lộc có , kỵ tính xa , người đi động , hôn không cầu , phòng khẩu thiệt , khỏi buồn rầu .

Tô Đông Pha giải : Một năm mưu tính , chưa được phát đạt , khi được quí nhân , đưa tay giúp đở , từ từ thuận lợi , chẵng nên kêu căng , đừng tin người gian , nói lời hoa mỹ .

Xăm đúng câu
Thưa kiện thêm sầu bệnh trị thôi,
tính mưu tài vật mất tan rồi.
Người đi trắc trở hôn nhân khó,
Miệng lưỡi kỹ phòng tránh kéo lôi.




Thắc Mắc xin liên hệ:

Chùa Luật Bình.:056.3734245.

: 0914181262.
Каталог: niem-tin-viet -> uploads -> News -> ton-giao -> chualuatbinh.com
chualuatbinh.com -> SỐ 37 : trung bình 第三十七号簽中平 焚香來告復何詞 善惡枰分汝自知 炳却昧功心裡事 出門無碍示空时 Xăm chữ hán
chualuatbinh.com -> SỐ 39: HẠ HẠ 第三十九号簽 下下 北山門下好安居 若問終時慎厥初 堪笑包藏許多事 鳞鴻雖便莫修書 Xăm chữ hán
chualuatbinh.com -> SỐ 43; trung cáT 第四十三号簽 中吉 一紙官書火急催 扁舟速下浪如雷 雖然目下多驚險 保汝平安去復回 Xăm chữ han
chualuatbinh.com -> SỐ 45 trung bình 第四十五号簽 中平 好把地心力耕耘 彼此山頭總是墳 陰地不如心地好 修為到底却輸君 Xăm chữ hán
chualuatbinh.com -> SỐ 47 HẠ HẠ 第四十七号簽 下下 與君萬語復千言 衹欲平和雪爾寃 訟則終凶君記取 試於清夜把心捫 Xăm chữ hán
chualuatbinh.com -> SỐ 49 HẠ HẠ 第四十九号簽 下下 彼此家居只一山 如何似隔鬼門関 日月如梭人易老 許多勞碌不如閒 Xăm chữ hán
chualuatbinh.com -> SỐ 51 thưỢng cáT 第五十一号簽 上吉 君今百事且隨緣 水到渠成聽自然 莫嘆年來不如意 喜逢新運稱心田 Xăm chữ hán
chualuatbinh.com -> SỐ 53 HẠ HẠ 第五十三号己丙 下下 艱難險阻路蹊跷 南鳥孤飛依北巢 今日貴人曾識靣 相逢却在夏秋交 Xăm chữ hán
chualuatbinh.com -> SỐ 55 trung bình 第五十五号簽 中平 勤耕力作莫蹉跎 衣食隨時安份過 縱使經商收倍利 不如逐歲廩米多 Xăm chữ hán
chualuatbinh.com -> SỐ 57 trung bìNH

tải về 8.94 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương