SỐ 55 trung bình 第五十五号簽 中平 勤耕力作莫蹉跎 衣食隨時安份過 縱使經商收倍利 不如逐歲廩米多 Xăm chữ hántải về 9.22 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu19.08.2016
Kích9.22 Kb.
#23067
S 55 TRUNG BÌNH
第五十五号簽 中平

勤耕力作莫蹉跎
衣食隨時安份過


縱使經商收倍利
不如逐歲廩米多
m ch hán
Cần canh lực tác mạc sa đà
Y thực tùy thời an phận qua
Tung sử kinh thương thâu bội lợi
Bất như trục tuế lẫm mể đa
Dịch
Cày cấy năng làm chớ bỏ bê
Mặc ăn tùy lúc giữ theo lề
Dù việc bán buôn thâu lợi lớn
Sao bằng kho gạo đổ tràn trề

Tích : Bao long Đồ khuyến nông

Thánh ý : Đừng hỏi danh , chớ tham tài , tụng nên giải , bệnh vô tai ,hôn khả tựu , đi xa về , mưu tính thành , phước tự tới .

Tô Đông Pha giải : Ăn mặc tự đủ , cưỡng cầu phải tổn , tạm lo cày cấy , lấy nông cơ bản , kinh doanh nhạy khéo , mới được lâu dài , an phận thủ thành , vinh đạt sẽ tới .
Xăm đúng câu
Đề phòng hơn hẳn kế tài tình
Có mắt trời cao nào phụ mình
Chỉ hợp an thân không sửa đổi
phòng lo thân thể chẵng an ninh




Thắc Mắc xin liên hệ:

Chùa Luật Bình.

:056.3734245.

: 0914181262.


SỐ 56 HẠ H
第五十五号簽 中平

心頭裡曲强詞伽


直欲欺官行路邪

一但醜形臨月鏡
身投献網莫玆些


m ch hán

Tâm đầu lý khúc cưỡng từ già


Trực dục khi quan hành lộ tà
Nhất đản xú hình lâm nguyệt kính
Thân đầu hiến võng mạc tư ta
Dịch
Lòng sắp đủ điều đễ chối bay
Xem thường quan chức bước đường sai
Soi gương mới thấy hình mình xấu
Hình luật vướng vào khó trở tay

Tích : Vương khu Mật gian hiểm

Thánh ý : Không nên tụng , chẵng cầu tài , bệnh có tà , người xa về , hôn thận trọng , không tin mai , làm ngay thẳng khỏi họa tai .
Tô Đông Pha giải : Lòng nghĩ việc tà , dối lời khi quan , công lý soi sáng , sau phải gặp hung , nếu mà lui bước , theo sự chánh trực , tránh khỏi họa này , bảo vệ thân lành .

Xăm đúng câu
Muôn việc phải tùy vận mạng cho
Mười phần buồn bực chín phần lo
Lui bước nên làm tâm ổn định
Nên cầu thân phật thắp nhang cho




Thắc Mắc xin liên hệ:

Chùa Luật Bình.:056.3734245.

: 0914181262.
Каталог: niem-tin-viet -> uploads -> News -> ton-giao -> chualuatbinh.com
chualuatbinh.com -> SỐ 33 : trung bìNH
chualuatbinh.com -> SỐ 37 : trung bình 第三十七号簽中平 焚香來告復何詞 善惡枰分汝自知 炳却昧功心裡事 出門無碍示空时 Xăm chữ hán
chualuatbinh.com -> SỐ 39: HẠ HẠ 第三十九号簽 下下 北山門下好安居 若問終時慎厥初 堪笑包藏許多事 鳞鴻雖便莫修書 Xăm chữ hán
chualuatbinh.com -> SỐ 43; trung cáT 第四十三号簽 中吉 一紙官書火急催 扁舟速下浪如雷 雖然目下多驚險 保汝平安去復回 Xăm chữ han
chualuatbinh.com -> SỐ 45 trung bình 第四十五号簽 中平 好把地心力耕耘 彼此山頭總是墳 陰地不如心地好 修為到底却輸君 Xăm chữ hán
chualuatbinh.com -> SỐ 47 HẠ HẠ 第四十七号簽 下下 與君萬語復千言 衹欲平和雪爾寃 訟則終凶君記取 試於清夜把心捫 Xăm chữ hán
chualuatbinh.com -> SỐ 49 HẠ HẠ 第四十九号簽 下下 彼此家居只一山 如何似隔鬼門関 日月如梭人易老 許多勞碌不如閒 Xăm chữ hán
chualuatbinh.com -> SỐ 51 thưỢng cáT 第五十一号簽 上吉 君今百事且隨緣 水到渠成聽自然 莫嘆年來不如意 喜逢新運稱心田 Xăm chữ hán
chualuatbinh.com -> SỐ 53 HẠ HẠ 第五十三号己丙 下下 艱難險阻路蹊跷 南鳥孤飛依北巢 今日貴人曾識靣 相逢却在夏秋交 Xăm chữ hán
chualuatbinh.com -> SỐ 57 trung bìNH

tải về 9.22 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương