KỲ HỌp thứ TÁM, HĐnd tỉnh khóa VI nhiệm kỳ 2011 2016 (Ngày 16, 17, 18 tháng 7 năm 2014) LƯu hành nội bộ huế, tháng 7 NĂM 2014


Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huếtải về 2.48 Mb.
trang7/32
Chuyển đổi dữ liệu04.08.2016
Kích2.48 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   32

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên HuếPhần I

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

6 THÁNG ĐẦU NĂM
Bước vào năm 2014, trước tình hình kinh tế tỉnh nhà tiếp tục gặp nhiều khó khăn, UBND tỉnh đã yêu cầu các ngành, các cấp triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 02/01/2014 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2014 và Nghị quyết số 12/2013/NQ-HĐND ngày 10/12/2013 của HĐND tỉnh về dự toán ngân sách nhà nước tỉnh năm 2014; Đồng thời, đôn đốc ngành tài chính và UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế (gọi chung là các huyện) thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm hoàn thành tốt chỉ tiêu dự toán thu chi ngân sách nhà nước cả năm đã giao. Ủy ban nhân dân tỉnh xin báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tình hình thực hiện thu chi ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2014 như sau:

I. VỀ THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC:

Trong điều kiện nền kinh tế còn khó khăn, phần lớn các doanh nghiệp vẫn hoạt động cầm chừng, thị trường tiêu thụ một số sản phẩm chủ lực thiếu ổn định, sức mua giảm, các ngành sản xuất vật liệu xây dựng, khai thác khoáng sản…vẫn chưa có dấu hiệu hồi phục; chỉ số sản xuất ngành công nghiệp khai khoáng, sản lượng ngành Bia đều giảm… đã ảnh hưởng đến tình hình thu ngân sách 6 tháng đầu năm.

Tổng thu NSNN trên địa bàn HĐND tỉnh giao đầu năm là 4.755,6 tỷ đồng, 6 tháng đầu năm ước đạt 2.206 tỷ đồng, bằng 46,4% dự toán và không tăng so với cùng kỳ năm ngoái.

1. Thu nội địa (Không bao gồm thu thuế xuất nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu, thu để lại chi quản lý qua ngân sách địa phương):

Thu nội địa ước đạt 1.770 tỷ đồng, bằng 47% dự toán và thấp hơn 1,5% so với cùng kỳ năm ngoái (nếu không tính thu tiền sử dụng đất thì đạt 48,5% dự toán).

- Thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh của các khu vực kinh tế ước đạt 1.222 tỷ đồng, bằng 46% dự toán, giảm 2% so với cùng kỳ; cụ thể:

+ Thu từ DNNN trung ương đạt 86 tỷ đồng, bằng 51% dự toán, tăng 10% so với cùng kỳ là do một số doanh nghiệp trọng điểm có số thu nộp tăng cao như Công ty Thủy điện A Lưới; Công ty cổ phần dệt may Huế, Viễn thông Thừa Thiên Huế, Công ty quản lý đường sắt Bình Trị Thiên...

+ Thu từ DNNN địa phương đạt 106 tỷ đồng, bằng 42% dự toán, bằng 89,8% so với cùng kỳ. Mặc dù các doanh nghiệp đã có nhiều cố gắng trong việc ổn định và duy trì sản xuất kinh doanh nhưng do ảnh hưởng của tình hình kinh tế nói chung nên số thu nộp ngân sách bị ảnh hưởng.

+ Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 650 tỷ đồng chỉ bằng 44% dự toán, giảm 7% so với cùng kỳ. Số thu khu vực này chủ yếu vẫn tập trung vào Công ty Bia Huế nhưng do tình hình tiêu thụ ở ngoại tỉnh còn khó khăn, sản lượng tiêu thụ giảm nên số nộp ngân sách giảm so với cùng kỳ.

+ Thu ngoài quốc doanh đạt 380 tỷ đồng, bằng 49% dự toán, tăng 10,1% so với cùng kỳ. Đây là khoản thu có tỷ lệ tăng khá so với cùng kỳ nhưng chưa có sự tăng trưởng nhanh do hầu hết các doanh nghiệp ở khu vực này vẫn chủ yếu là doanh nghiệp nhỏ, khả năng phát triển và năng lực cạnh tranh còn hạn chế.

- Thu tiền sử dụng đất: Thị trường bất động sản đang có dấu hiệu ấm dần lên nhưng vẫn chưa thực sự phục hồi nên số thu còn đạt thấp, 6 tháng ước đạt 185 tỷ đồng, bằng 37% dự toán, đạt 74% so với cùng kỳ; trong đó:

+ Ngân sách tỉnh đạt 45 tỷ đồng bằng 20% dự toán, chủ yếu thu từ bán đấu giá quỹ đất phân lô đã có thủ tục đấu giá năm 2013 chuyển sang 2014.

+ Ngân sách huyện đạt 140 tỷ đồng, đạt 52% dự toán. Các huyện có số thu cao như Phong Điền, Quảng Điền, Phú Vang; các huyện có số thu thấp như huyện Phú Lộc, Thị Xã Hương Thủy...

- Một số khoản thu khác đạt cao như: thu thuế thu nhập cá nhân đạt 74% dự toán; thu tiền cho thuê đất đạt 90%, các khoản thu khác 71% (chủ yếu là nguồn thu hồi các khoản chi năm trước)....

- Các khoản thu còn lại đạt thấp như thu lệ phí trước bạ 47%, thu tại xã 48%.

Một số địa phương như huyện Phú Vang, Quảng Điền, TX Hương Trà đã thu vượt trên 50% dự toán. Huyện Nam Đông, TX Hương Thủy số thu còn đạt thấp.

2. Thu thuế xuất nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu:

Thu từ thuế xuất nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu ước đạt 188,5 tỷ đồng bằng 36,3% dự toán và giảm 14% so với cùng kỳ. Số thu từ khu vực này còn đạt thấp là do:

- Dự toán giao năm 2014 khá cao so với tình hình và khả năng thu thực tế của địa phương.

- Kim ngạch xuất nhập khẩu giảm mạnh do một số dự án đầu tư lớn như Laguna, xi măng Đồng Lâm hầu hết đã nhập hàng từ các năm trước; hàng xuất nhập khẩu chủ yếu là mặt hàng gia công, nguyên nhiên liệu có thuế suất thấp. Bên cạnh đó, nguồn thu xuất khẩu chủ yếu từ mặt hàng titan nhưng năm nay sản lượng tiêu thụ và giá cả giảm so với năm trước.3. Thu để lại chi quản lý qua ngân sách địa phương:

Thu để lại chi quản lý qua ngân sách địa phương ước đạt 247 tỷ đồng, bằng 53% dự toán. Trong đó, thu phí tham quan di tích đạt 56% dự toán, tăng 17% so với cùng kỳ do tăng lượng khách du lịch đến Huế tham quan di tích và tham dự lễ hội Festival Huế 2014; thu xổ số kiến thiết ước đạt 58% dự toán...

Như vậy, khả năng thu ngân sách, nhất là các khoản thu ngân sách tỉnh hưởng 6 tháng đầu năm ở một số lĩnh vực như thu từ doanh nghiệp nhà nước, thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và khu vực ngoài quốc doanh còn đạt thấp. Điều này đòi hỏi những tháng cuối năm, các ngành, các cấp cần có giải pháp tăng các nguồn thu khác nhằm thực hiện mục tiêu thu NSNN trên địa bàn năm 2014.

II. VỀ CHI NGÂN SÁCH:

Tổng chi ngân sách địa phương HĐND tỉnh giao đầu năm là 6.900,6 tỷ đồng, 6 tháng đầu năm ước đạt gần 3.375 tỷ đồng, bằng 49% dự toán. Kết quả một số nhiệm vụ chi chủ yếu như sau:1. Chi thường xuyên:

Chi thường xuyên ước đạt 2.479 tỷ đồng, bằng 54% dự toán; trong đó: chi sự nghiệp kinh tế đạt 224 tỷ đồng, bằng 49%; chi sự nghiệp giáo dục và đào tạo 1.110 tỷ đồng, bằng 52%; chi sự nghiệp y tế 239 tỷ đồng, bằng 54%; chi quản lý hành chính 515 tỷ đồng, bằng 57%; chi an ninh - quốc phòng 58 tỷ đồng, bằng 68%…

Đến nay, trên cơ sở dự toán HĐND tỉnh giao đầu năm, các ngành, các cấp đã phân bổ xong dự toán trước tháng 3 và thông báo kinh phí cho các cơ quan, đơn vị trực thuộc trực tiếp sử dụng và thụ hưởng kinh phí để triển khai thực hiện nhiệm vụ.

Những tháng đầu năm, đã bổ sung ngoài dự toán từ nguồn dự phòng ngân sách tỉnh để hỗ trợ kinh phí đảm bảo an ninh và phục vụ Tết Nguyên đán cho các cơ quan, đơn vị (hơn 1,3 tỷ đồng); hỗ trợ các hoạt động liên quan đến festival 2014 (gần 9 tỷ đồng), kinh phí thực hiện đề án thành lập thành phố Thừa Thiên Huế thành thành phố trực thuộc Trung ương (hơn 5,6 tỷ đồng), trợ giúp các đối tượng chính sách nhân dịp tết Nguyên đán 2014 (hơn 8 tỷ đồng), hỗ trợ kinh phí diễn tập phòng thủ huyện Phú Vang và A Lưới (gần 3 tỷ đồng); kinh phí hỗ trợ đầu tư cho dự án xi măng Đồng Lâm (7,3 tỷ đồng) và bổ sung kinh phí thực hiện một số nhiệm vụ đột xuất phát sinh theo chế độ cho các cơ quan, đơn vị khác trên địa bàn như hỗ trợ các chương trình biển, đảo; chi trợ cấp thôi việc, chi hỗ trợ cho người có công với cách mạng…

Nguồn kinh phí do ngân sách trung ương bổ sung cũng đã được phân bổ, đảm bảo vốn triển khai thực hiện kịp thời như kinh phí tiền điện cho hộ nghèo quý I và II, kinh phí khắc phục hậu quả mưa lũ, kinh phí định canh, định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số, kinh phí thực hiện chính sách bảo vệ và phát triển đất trồng lúa theo Nghị định 42, kinh phí khắc phục hậu quả hạn hán và xâm ngập mặn…

Nhìn chung, trong điều kiện thu ngân sách còn đạt thấp nhưng nhờ chủ động trong điều hành ngân sách nhà nước và triển khai các biện pháp đảm bảo nguồn ngân sách nên vẫn đảm bảo cho các nhiệm vụ chi thường xuyên, đặc biệt là chi thực hiện các chính sách an sinh xã hội.2. Chi đầu tư phát triển:

Tổng chi thanh toán vốn đầu tư từ các nguồn ước đạt gần 638 tỷ đồng (bao gồm chi từ nguồn thu xổ số kiến thiết), bằng 42% dự toán; trong đó:

- Chi đầu tư XDCB tập trung thực hiện 132 tỷ đồng, bằng 46% dự toán.

- Chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất đạt 270 tỷ đồng, bằng 53,9% dự toán; trong đó: ngân sách cấp huyện chi khoảng 123 tỷ đồng bằng 46% dự toán, ngân sách tỉnh chi 147 tỷ đồng, bằng 64% dự toán.

- Chi từ nguồn hỗ trợ mục tiêu của trung ương (không bao gồm ghi thu ghi chi vốn ngoài nước) đạt 211 tỷ đồng, bằng 41,2% dự toán.

- Chi từ nguồn thu xổ số kiến thiết đạt 25 tỷ đồng, bằng 42% dự toán.

Việc thực hiện bố trí vốn đầu tư XDCB năm 2014 về cơ bản đảm bảo theo kế hoạch và mục tiêu của dự án được duyệt, tuy nhiên, một số dự án trên địa bàn vẫn đang triển khai chậm ảnh hưởng đến kế hoạch giải ngân vốn.

3. Chi Chương trình mục tiêu quốc gia:

Ước đạt gần 47 tỷ đồng, bằng 37,5% dự toán. Một số chương trình giải ngân chậm như chương trình giảm nghèo bền vững mới chỉ đạt khoảng 22%, chương trình giáo dục và đào tạo đạt 18%., chương trình nông thôn mới đạt 17%..4. Tình hình sử dụng dự phòng ngân sách tỉnh:

Những tháng đầu năm đã sử dụng từ nguồn dự phòng gần 38 tỷ đồng cho các nhiệm vụ cấp bách, phát sinh ngoài dự toán như đã trình bày trên. Nguồn còn lại, căn cứ vào khả năng thu, tiến độ ngân sách, UBND tỉnh sẽ thống nhất ý kiến với Thường trực HĐND tỉnh về mức sử dụng nguồn dự phòng ngân sách.5. Về xử lý hụt thu tiền sử dụng đất năm 2013:

Năm 2013, thu tiền sử dụng đất ngân sách tỉnh chỉ đạt 170,7 tỷ đồng, hụt so với dự toán 215 tỷ đồng. Nhằm đảm bảo cân đối thu chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất năm 2013, UBND tỉnh đã thống nhất với ý kiến thường trực HĐND tỉnh điều chỉnh chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất đã giao tại Nghị quyết số 23/2012/NQ-HĐND ngày 10/12/2012 của UBND tỉnh về giao dự toán ngân sách nhà nước tỉnh năm 2013 như sau:

- Giảm và không phân bổ một số nhiệm vụ chi từ nguồn thu này như hỗ trợ ngân sách một số huyện có nguồn thu tiền sử dụng đất thấp, chưa bố trí hoàn tạm ứng vốn xây dựng cơ bản từ nguồn này và giảm bổ sung vốn cho Quỹ phát triển đất do thu ngân sách không đạt dự toán là 81,325 tỷ đồng.

- Sử dụng bổ sung các nguồn sau để đảm bảo cân đối chi đầu tư: nguồn năm 2012 chuyển sang 34 tỷ đồng (trong đó nguồn thu tiền sử dụng đất là 24 tỷ đồng, nguồn thu xổ số kiến thiết 10 là tỷ đồng); nguồn vượt thu tiền xổ số kiến thiết năm 2013 là 18 tỷ đồng; nguồn dự phòng ngân sách tỉnh năm 2013 là 82 tỷ đồng.III. TÌNH HÌNH NỢ VAY VÀ TẠM ỨNG:

1. Nợ vay:

Dư nợ gốc vốn vay đầu năm của Chương trình Kiên cố hoá kênh mương, đầu tư các dự án đường giao thông nông thôn, trạm bơm điện phục vụ sản xuất nông nghiệp, cơ sở hạ tầng nuôi trồng thủy sản là 348 tỷ đồng. Những tháng đầu năm, ngân sách đã trả nợ gốc 71 tỷ đồng; đồng thời, Trung ương phân bổ cho tỉnh vay 70 tỷ đồng. Dư nợ gốc đến nay là 347 tỷ đồng.

Vốn vay Kho bạc Nhà nước Trung ương năm 2013 để thực hiện dự án đầu tư Bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống kinh thành Huế 50 tỷ đồng.

2. Tạm ứng:

- Tạm ứng ngân sách tỉnh đến nay là 174 tỷ đồng, trong đó: tạm ứng xây dựng cơ bản gần 122 tỷ đồng (chủ yếu là tạm ứng năm 2013 thực hiện giải phóng mặt bằng các dự án đầu tư trên địa bàn và tạm ứng thực hiện dự án chỉnh trang cửa ngõ phía Bắc), tạm ứng chi thường xuyên gần 52 tỷ đồng (chủ yếu là tạm ứng các chính sách, chế độ trong khi chờ TW bổ sung kinh phí).

- Tạm ứng từ ngân sách trung ương là 289 tỷ đồng, trong đó: tạm ứng các chính sách chế độ 53 tỷ đồng; tạm ứng vốn xây dựng cơ bản 236 tỷ đồng (dự án dân vạn đò: 103 tỷ đồng, dự án rà phá bom mìn: 22,2 tỷ đồng, các dự án đường cứu hộ cứu nạn 25,4 tỷ đồng, các dự án quan trọng cấp bách 65 tỷ đồng...)


: admin -> upload -> news
news -> Trung tâM ĐIỀU ĐỘ HỆ thống đIỆn quốc gia
news -> KỲ HỌp thứ NĂM, HĐnd tỉnh khóa VI nhiệm kỳ 2011 2016 (Ngày 07, 08 và ngày 10, 11 tháng 12 năm 2012) LƯu hành nội bộ huế, tháng 12 NĂM 2012
news -> Ủy ban thưỜng vụ quốc hội cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
news -> TỈnh thừa thiên huế
news -> KỶ YẾu kỳ HỌp chuyêN ĐỀ LẦn thứ nhấT, HĐnd tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2011-2012
news -> PHÁt biểu khai mạc kỳ họp bất thường lần thứ ba, HĐnd tỉnh khoá V
news -> KỶ YẾu kỳ HỌp thứ MƯỜi lăM, HĐnd tỉnh khoá V nhiệm kỳ 2004 2011
news -> HỘI ĐỒng nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
news -> KỲ HỌp thứ SÁU, HĐnd tỉnh khóa VI nhiệm kỳ 2011 2016 (Ngày 17, 18, 19 tháng 7 năm 2013) LƯu hành nội bộ huế, tháng 7 NĂM 2013
news -> TỜ trình về việc thành lập các thôn, tổ dân phố mới


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   32


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương