KẾ hoạch xây dựng tcvn năM 2015tải về 2.83 Mb.
trang14/27
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích2.83 Mb.
#81
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   27
Dây điện tử


Yêu cầu kỹ thuật đối các loại dây quấn cụ thể - Phần 15: Sợi dây nhôm tròn có tráng men

Chấp nhận


IEC 60317-15

Edition 3.1 (2010-06-16)
Viện TCCLVN

2015

2015Yêu cầu kỹ thuật đối các loại dây quấn cụ thể - Phần 20: Sợi dây đồng tròn có tráng men polyuretan có khả năng hàn, cấp 155

Chấp nhận


IEC 60317-20

Edition 3.0 (2013-10-10)
Nt

2015

2015Yêu cầu kỹ thuật đối các loại dây quấn cụ thể - Phần 23: Sợi dây đồng tròn có tráng men polyesterimide có khả năng hàn, cấp 180

Chấp nhận


IEC 60317-23

Edition 3.0 (2013-10-10)
Nt

2015

2015Yêu cầu kỹ thuật đối các loại dây quấn cụ thể - Phần 26: Sợi dây đồng tròn có tráng men polyamide-imide, cấp 200

Chấp nhận


IEC 60317-26

Edition 2.0 (1990-10-15)

Amendment 1:1997

Amendment 2:2010Nt

2015

2015Yêu cầu kỹ thuật đối các loại dây quấn cụ thể - Phần 42: Sợi dây đồng tròn có tráng men polyamide-amide-imide, cấp 200

Chấp nhận


IEC 60317-42

Edition 1.1 (2010-07-08)Nt

2015

2015Yêu cầu kỹ thuật đối các loại dây quấn cụ thể - Phần 46: Sợi dây đồng tròn có tráng men polyimide có chứa vòng thơm, cấp 240

Chấp nhận


IEC 60317-46

Edition 2.0 (2013-10-14)Viện TCCLVN

2015

2015Yêu cầu kỹ thuật đối các loại dây quấn cụ thể - Phần 47: Sợi dây đồng chữ nhật có tráng men polyimide có chứa vòng thơm, cấp 240

Chấp nhận


IEC 60317-47

Edition 2.0 (2013-10-14)
Nt

2015

2015Yêu cầu kỹ thuật đối các loại dây quấn cụ thể - Phần 51: Sợi dây đồng tròn có tráng men polyuretan có khả năng hàn, cấp 180

Chấp nhận


IEC 60317-51

Edition 2.0 (2014-02-12)Nt

2015

2015Yêu cầu kỹ thuật đối các loại dây quấn cụ thể - Phần 57: Sợi dây đồng tròn có tráng men polyamide-imde, cấp 220

Chấp nhận


IEC 60317-57

Edition 1.0 (2010-08-06)
Nt

2015

2015Yêu cầu kỹ thuật đối các loại dây quấn cụ thể - Phần 58: Sợi dây đồng chữ nhật có tráng men polyamide-imde, cấp 220

Chấp nhận


IEC 60317-58

Edition 1.0 (2010-08-06)
Nt

2015

2015


Linh kiện điện tử


Điện trở cố định sử dụng trong các thiết bị điện tử – Phần 9: Qui định kỹ thuật từng phần: Hệ thống điện trở lắp đặt bề mặt cố định với các điện trở đo lường riêng

Chấp nhận

IEC 60115-9 ed1.0 (2003-10)

Viện TCCLVN

2015

2015Điện trở cố định sử dụng trong các thiết bị điện tử - Phần 9-1: Qui định chi tiết chỗ trống: bề mặt cố định gắn hệ thống điện trở với điện trở đo lường riêng – Mức đánh giá EZ

Chấp nhận

IEC 60115-9-1 ed1.0 (2003-10)

Nt

2015

2015Công nghệ lắp đặt bề mặt – Phần 1: Phương pháp tiêu chuẩn đối với qui định kỹ thuật của các linh kiện lắp đặt bề mặt (SMDs)

Chấp nhận

IEC 61760-1 ed2.0 (2006-04)

Nt

2015

2015Công nghệ lắp đặt bề mặt – Phần 2: Vận chuyển và điều kiện lưu kho của thiết bị lắp đặt bề mặt (SMD) – Hướng dẫn áp dụng

Chấp nhận

IEC 61760-2 ed2.0 (2007-04)

Nt

2015

2015Công nghệ lắp đặt bề mặt - Phần 3: Phương pháp tiêu chuẩn cho các qui định kỹ thuật của linh kiện đối với việc hàn ngược qua lỗ (THR)

Chấp nhận

IEC 61760-3 ed1.0 (2010-03)

Nt

2015

2015Các hệ thống đánh giá chất lượng - Phần 1: Ghi màu và phân tích các khuyết tật trên phần tấm mạch in

Chấp nhận

IEC 61193-1 ed1.0 (2001-12)

Viện TCCLVN

2015

2015Các hệ thống đánh giá chất lượng – Phần 2: Lựa chọn và sử dụng các kế hoạch lấy mẫu để kiểm tra các linh kiện điện tử và đóng gói

Chấp nhận

IEC 61193-2 ed1.0 (2007-08)

Nt

2015

2015


Phân loại điều kiện môi trường


Phân loại điều kiện môi trường – Phần 2-9: Điều kiện môi trường xuất hiện trong tự nhiên – dữ liệu đo được của rung và xóc – lưu kho, vận chuyển và trong sử dujng

Chấp nhận

IEC 60721-2-9 ed1.0

Viện TCCLVN

2015

2015Môđun quang điện mặt đất màng mỏng – Chất lượng thiết kế và kiểu phê duyệt

Chấp nhận

IEC 61646 ed2.0 (2008-05)

Nt

2015

2015Trường dữ liệu khí hậu bao gồm xác nhận

Chấp nhận

IEC/TR 62130 ed1.0 (2012-09)

Viện TCCLVN

2015

2015Điều kiện môi trường - Rung và xóc của thiết bị điện - Phần 1: Quy trình xác nhận dữ liệu động

Chấp nhận

IEC/TR 62131-1 ed1.0 (2011-02)

Nt

2015

2015Điều kiện môi trường - Rung và xóc của thiết bị điện - Phần 2: Thiết bị vận chuyển máy bay phản lực cánh cố định

Chấp nhận

IEC/TR 62131-2 ed1.0 (2011-02)

Nt

2015

2015


Bộ nối thiết bị điện gia dụng


Bộ nối thiết bị dùng trong gia dụng và các mục đích chung tương tự - Phần 1: Yêu cầu chung

Chấp nhận

IEC 60320-1

Edition 2.1 (2007-11-27)


Viện TCCLVN

2015

2015Bộ nối thiết bị dùng trong gia dụng và các mục đích chung tương tự - Phần 2-2: Bộ nối liên kết dùng cho thiết bị gia dụng và thiết bị tương tự

Chấp nhận

IEC 60320-2-2 ed2.0 (1998-08)

Nt

2015

2015


An toàn thiết bị điện gia dụng


Thiết bị điện gia dụng và thiết bị điện tương tự - An toàn –Phần 2-99: Yêu cầu cụ thể đối với máy hút mùi điện dùng trong thương mại

Chấp nhận

IEC 60335-2-99 ed1.0 (2003-01)

Viện TCCLVN

2015

2015Thiết bị điện gia dụng và thiết bị điện tương tự - An toàn – Phần 2-100: Yêu cầu cụ thể đối với quạt gió làm vườn, máy hút bụi và máy hút bụi quạt gió được vận hành bằng nguồn lưới

Chấp nhận

IEC 60335-2-100 ed1.0 (2002-09)

Viện TCCLVN

2015

2015Thiết bị điện gia dụng và thiết bị điện tương tự - An toàn – Phần 2-109: Yêu cầu cụ thể đối với thiết bị xử lú nước bức xạ UV

Chấp nhận

IEC 60335-2-109 ed1.1 Consol. with am1 (2013-12)

Nt

2015

2015Phương pháp đo đối với trường điện từ của thiết bị gia dụng và thiết bị tương tự có liên quan đến phơi nhiễm con người

Chấp nhận

IEC 62233 ed1.0 (2005-10)

Nt

2015

2015


Cao su


Thử nghiệm cao su hỗn hợp - Chuẩn bị, trộn và lưu hóa - Thiết bị và cách tiến hành

Chấp nhận

ISO 2393:2014Viện TCCLVN

2015

2015Cao su lưu hóa hoặc nhiệt dẻo – Sản phẩm chống tĩnh điện và dẫn điện – Xác định điện trở

Chấp nhận

ISO 2878:2011
Nt

2015

2015Cao su - Hướng dẫn hiệu chuẩn thiết bị thử nghiệm

Chấp nhận

ISO 18899: 2013
Viện TCCLVN

2015

2015Latex cao su thiên nhiên cô đặc - Xác định trị số KOH

Chấp nhận

ISO 127:2012

Nt

2015

2015Latex cao su thiên nhiên cô đặc. Xác định độ kiềm

Chấp nhận

ISO 125:2011Nt

2015

2015Latex, cao su. Xác định tổng hàm lượng chất rắn

Chấp nhận

ISO 124:2014Nt

2015

2015Cao su thiên nhiên và các loại latex. Ký hiệu và tên gọi

Chấp nhận

ISO 1629:2013
Nt

2015

2015Cao su và chất dẻo. Polime phân tán và các loại latex cao su. Xác định pH

Chấp nhận

ISO 976:2013Nt

2015

2015Cao su chưa lưu hoá - Phương pháp sử dụng nhớt kế đĩa trượt - Phần 1: Xác định độ nhớt Mooney

Chấp nhận

ISO 289-1:2014Nt

2015

2015


Chất dẻo


Chất dẻo – Đúc ép mẫu thử vật liệu nhiệt dẻo

Chấp nhận

ISO 293:2004

Viện TCCLVN

2015

2015Chất dẻo  Đúc phun các mẫu thử từ các vật liệu nhiệt dẻo  Phần 1: Nguyên lý chung và đúc các mẫu thử đa mục đích và mẫu thử dạng thanh

Chấp nhận

ISO 294-1:1996

Amd 1:2001

Amd 2:2005Nt

2015

2015Chất dẻo  Đúc phun các mẫu thử từ các vật liệu nhiệt dẻo  Phần 2: Thanh kéo nhỏ

Chấp nhận

ISO 294-2:1996
Amd 1:2004

Viện TCCLVN

2015

2015


Каталог: sites -> head -> media -> img
img -> KẾ hoạch xây dựng tcvn năM 2014
media -> Danh sách tổ chức giáM ĐỊNH, TỔ chứC chứng nhậN ĐƯỢc chỉ ĐỊnh thực hiện việc giáM ĐỊNH, chứng nhận thép sản xuất trong nưỚC, nhập khẩu theo quy đỊnh tại thông tư liên tịch số 44/2013/ttlt-bct-bkhcn ngàY 31/12/2013
media -> Danh sách tổ chứC ĐÁnh giá SỰ phù HỢP ĐƯỢc chỉ ĐỊnh thực hiện việc thử nghiệM/GIÁM ĐỊNH/CHỨng nhận về TƯƠng thích đIỆn từ
media -> Danh sách tổ chứC ĐÁnh giá SỰ phù HỢP ĐƯỢc chỉ ĐỊnh thực hiện việc thử nghiệM/GIÁM ĐỊNH/CHỨng nhận xăNG, nhiên liệU ĐIÊzen và nhiên liệu sinh họC phù HỢp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia qcvn 1: 2009/bkhcn
media -> TỔng cục tiêu chuẩN Đo lưỜng chất lưỢNG
media -> TỔ chứC ĐỦ ĐIỀu kiện tư VẤn hệ thống quản lý chất lưỢng theo tcvn iso 9001: 2008 ĐỐi với cơ quan, TỔ chức thuộc hệ thống hành chính nhà NƯỚC
media -> TỔ chứC ĐỦ ĐIỀu kiện tư VẤn hệ thống quản lý chất lưỢng theo tcvn iso 9001: 2008 ĐỐi với cơ quan, TỔ chức thuộc hệ thống hành chính nhà NƯỚC
media -> TỔ chứC ĐỦ ĐIỀu kiệN ĐÁnh giá HỆ thống quản lý chất lưỢng theo tcvn iso 9001: 2008 ĐỐi với cơ quan, TỔ chức thuộc hệ thống hành chính nhà NƯỚC
media -> Qcvn 1 : 2009/bkhcn q uy chuẩn kỹ thuật quốc gia
img -> KẾ hoạch xây dựng tcvn năM 2015

tải về 2.83 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   27
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương