KẾ hoạch xây dựng tcvn năM 2014tải về 3.03 Mb.
trang1/34
Chuyển đổi dữ liệu19.07.2016
Kích3.03 Mb.
#2078
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   34
KẾ HOẠCH XÂY DỰNG TCVN NĂM 2014

(Ban hành kèm theo Quyết định số 4075 /QĐ-BKHCN ngày 26 tháng 12 năm 2013của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)


TT

Lĩnh vực/đối tượng TCVN

Tên gọi TCVN

Phương thức

xây dựng TCVN

Tổ chức biên soạn/ Ban kỹ thuật xây dựng TCVN

Thời gian thực hiện

Kinh phí

dự kiến

Cơ quan

đề xuất

kế hoạch

Bắt đầu

Kết thúc

NSNN

Nguồn khác

I. BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Viễn thông


Dịch vụ truyền hình Streaming trên mạng di động 3G - Yêu cầu kỹ thuật

Xây dựng mới (tham khảo ETSI 102250-2

ITU-T J.247

ITU-R BS.1387-1)


Cục Viễn thông

2014

2015Tương thích điện từ (EMC). Phần 1-2: Quy định chung. Phương pháp luận để đạt được an toàn chức năng của thiết bị điện và điện tử liên quan đến hiện tượng điện từ

Soát xét TCVN....

Cập nhật phiên bản mới IEC/TS 61000-1-2 :2008Viện Khoa học Kỹ thuật Bưu điện

2014

2015Hệ thống truy nhập quang thụ động GPON - Phần tiện ích truyền tải vật lý


Xây dựng mới (tham khảo các tiêu chuẩn quốc tế G.984.2,G.984.2, G.984.2 của Liên minh Viễn thông Quốc tế ITU)

Viện Khoa học Kỹ thuật Bưu điện

2014

2015Mạng viễn thông - Cáp quang công nghệ bọc chặt – Yêu cầu kỹ thuật

Xây dựng mới (tham khảo tiêu chuẩn G.65x của ITU-T, IEC 60794-2)

Viện Khoa học Kỹ thuật Bưu điện

2014

2015Thiết bị chống sét trên đường dây viễn thông - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

Xây dựng mới trên cơ sở tiêu chuẩn IEC 61643-21

Viện Khoa học Kỹ thuật Bưu điện

2014

2015Thiết bị chống sét trên đường điện hạ áp (SPD) cung cấp cho các thiết bị viễn thông - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

Xây dựng mới trên cơ sở tiêu chuẩn IEC 61643-1

Viện Khoa học Kỹ thuật Bưu điện

2014

2015


Công nghệ thông tin


Công nghệ thông tin - Kỹ thuật an ninh - Hướng dẫn triển khai Hệ thống quản lý an toàn thông tin (ISMS)

Xây dựng mới (tham khảo tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC 27003:2010)

Viện Khoa học Kỹ thuật Bưu điện

2014

2015Công nghệ thông tin - Kỹ thuật an ninh - Đo lường quản lý an ninh thông tin

Xây dựng mới (tham khảo tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC 27004:2009)

Viện Khoa học Kỹ thuật Bưu điện

2014

2015Công nghệ thông tin - Kỹ thuật an ninh - Quản lý an ninh cho hệ thống thông tin liên tổ chức, liên ngành

Xây dựng mới (tham khảo tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC 27010:2012)

Viện Khoa học Kỹ thuật Bưu điện

2014

2015


II. BỘ XÂY DỰNG

Kết cấu và công trình xây dựng


Đường ống kỹ thuật ngầm - Xây dựng bằng phương pháp khoan kích ngầm theo hướng ngang

Xây dựng mới

(tham khảo tiêu chuẩn Nga CTO 2.27.17.2011)Viện KHCN XD


2014

2014Hệ thống thoát nước - Thi công đào kín và thử nghiệm


Xây dựng mới

(tham khảo tiêu chuẩn châu Âu EN 12889)Viện KHCN XD


2014

2014Các bộ phận thoát nước được thiết kế riêng cho thi công đào kín - Yêu cầu kỹ thuật

Xây dựng mới

(tham khảo tiêu chuẩn châu Âu EN 14457Viện KHCN XD


2014

2014Hệ thống đường ống kim loại mềm thi công bằng phương pháp đào kín - Yêu cầu về thiết kế sản phẩm và lắp đặt


Xây dựng mới

(tham khảo tiêu chuẩn châu Âu EN 13470)
Viện KHCN XD


2014

2014Đường ống kỹ thuật ngầm - Yêu cầu thiết kế, thi công, kiểm tra chất lượng và nghiệm thu

Xây dựng mới

(tham khảo tiêu chuẩn Nga CTO 2.16.65-2012)Viện KHCN XD


2014

2014Tuy-nen, hào kỹ thuật ngầm - Yêu cầu thiết kế, thi công, kiểm tra chất lượng và nghiệm thu

Xây dựng mới

(tham khảo tiêu chuẩn Nga CTO 2.17.66-2012Viện KHCN XD


2014

2014Kết cấu xây dựng - Hướng dẫn đánh giá độ tin cậy theo dấu hiệu bên ngoài

Xây dựng mới

(tham khảo tiêu chuẩn Nga ???)Viện KHCN XD


2014

2014Kết cấu nhà và công trình bằng gạch bê tông khí chưng áp - Quy tắc thiết kế và xây dựng.

Xây dựng mới

(tham khảo

tiêu chuẩn Nga CTO HAAГ 3.1-2013)


Viện KHCN XD


2014

2014Công trình ngầm - Quy tắc an toàn trong thi công xây dựng

Xây dựng mới

(tham khảo

tiêu chuẩn Nga ПБ 03-428-02)


Viện KHCN XD


2014

2014Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép từ bê tông silicat

Xây dựng mới

(tham khảo

tiêu chuẩn Nga СНиП 2.03.02-86)


Viện KHCN XD


2014

2014Kết cấu xây dựng - Bảo vệ chống ăn mòn

Xây dựng mới

(tham khảo

Xây dựng mới

(tham khảo

tiêu chuẩn Nga СП 28. 13330. 2012)


Viện KHCN XD


2014

2014Gara ô tô ngầm -. Yêu cầu an toàn cháy

Xây dựng mới

(tham khảo

tiêu chuẩn Nga СП “Встроенные подземные автостоянки”)


Viện KHCN XD


2014

2014Móng máy chịu tải trọng động

Xây dựng mới

(tham khảo

tiêu chuẩn Nga СП 26.13330.2012)


Viện KHCN XD


2014

2014Thiết kế và xây dựng neo trong đất

Xây dựng mới

(tham khảo

tiêu chuẩn Nga BCH 506-88)


Viện KHCN XD


2014

2014Gia cố nền bằng phương pháp khoan phụt trong xây dựng

Xây dựng mới

(tham khảo

tiêu chuẩn Nga СTO 2.3.18-2011)


Viện KHCN XD


2014

2014Thi công lắp đặt kết cấu vách kính mặt đứng công trình - Quy tắc thi công và nghiệm thu chất lượng

Xây dựng mới

(tham khảo

tiêu chuẩn Nga СTO 2.14.80-2012)


Viện KHCN XD


2014

2014Tôn sóng cho mái nhà và công trình. - Quy tắc thi công, kiểm tra chất lượng và nghiệm thu

Xây dựng mới

(tham khảo

tiêu chuẩn Nga СTO 2.10.89-2013)


Viện KHCN XD


2014

2014Khảo sát địa kỹ thuật trong xây dựng (06 phần)

Xây dựng mới

(tham khảo

tiêu chuẩn Nga СП 11-105-97; thay thế các tiêu chuẩn TCXD 160-1987, TCXD 194-1997)


Viện KHCN XD


2014

2014Công tác trắc địa trong xây dựng

Soát xét TCVN 3972-1985; tham khảo tiêu chuẩn Nga СП 126.13330.2012

Viện KHCN XD


2014

2014Nhà và công trình - Kế hoạch đảm bảo niên hạn sử dụng.

(Gồm 09 phần:

Phần 1 - Nguyên tắc chung; Phần 2 - Quy trình dự báo niên hạn sử dụng;

Phần 3 - Kiểm kê công năng sử dụng;

Phần 5 - Chi phí vòng đời sử dụng công trình;

Phần 6 - Quy trình đánh giá tác động môi trường;

Phần 7 - Đánh giá công năng sử dụng để đối chiếu với dữ liệu niên hạn sử dụng thực tế;

Phần 8 - Niên hạn sử dụng tham chiếu và dự tính niên hạn sử dụng;

Phần 9 - Hướng dẫn đánh giá dữ liệu niên hạn sử dụng;

Phần 10 - Thời điểm đánh giá tính năng sử dụng)Xây dựng mới

(tham khảo

tiêu chuẩn quốc tế ISO 15686)


Viện KHCN XD và Viện KTXD


2014

2014Bộ cửa sổ và cửa đi bằng nhôm -. Yêu cầu kỹ thuật

Xây dựng mới

(tham khảo

tiêu chuẩn Anh BS 4873)


Viện KHCN XD


2014

2014Cửa sổ, cửa đi bằng khung thép kính - Yêu cầu kỹ thuật

Xây dựng mới

(tham khảo

tiêu chuẩn Anh BS 6510)


Viện KHCN XD


2014

2014Các thanh định hình bằng nhựa cứng (PVC-U) dùng làm cửa sổ, cửa đi - Phân loại, yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử.

Xây dựng mới

(tham khảo

tiêu chuẩn châu Âu EN 12608, EN 514)


Viện KHCN XD


2014

2014Cửa sổ và cửa đi - Độ kín khí - Phân loại và phương pháp thử.

Soát xét TCVN 7452-1:2004; tham khảo

tiêu chuẩn châu Âu EN 12207, EN 1026)Viện KHCN XD


2014

2014Cửa sổ và cửa đi - Độ kín nước - Phân loại và phương pháp thử.

Soát xét TCVN 7452-2:2004; tham khảo tiêu chuẩn châu Âu EN 12208, EN 1027)

Viện KHCN XD


2014

2014Cửa sổ và cửa đi - Khả năng chịu tải trọng gió - Phân loại và phương pháp thử.

Soát xét TCVN 7452-3-2004; tham khảo tiêu chuẩn châu Âu EN 12210, EN 12211)

Viện KHCN XD


2014

2014Nhà và công trình - Phương pháp xác định tổng nhiệt trở của kết cấu ngăn che bằng nhiệt kế.

Xây dựng mới

(tham khảo tiêu chuẩn quốc tế ISO 9869)Viện KHCN XD


2014

2014


Каталог: sites -> head -> media -> img
img -> KẾ hoạch xây dựng tcvn năM 2015
media -> Danh sách tổ chức giáM ĐỊNH, TỔ chứC chứng nhậN ĐƯỢc chỉ ĐỊnh thực hiện việc giáM ĐỊNH, chứng nhận thép sản xuất trong nưỚC, nhập khẩu theo quy đỊnh tại thông tư liên tịch số 44/2013/ttlt-bct-bkhcn ngàY 31/12/2013
media -> Danh sách tổ chứC ĐÁnh giá SỰ phù HỢP ĐƯỢc chỉ ĐỊnh thực hiện việc thử nghiệM/GIÁM ĐỊNH/CHỨng nhận về TƯƠng thích đIỆn từ
media -> Danh sách tổ chứC ĐÁnh giá SỰ phù HỢP ĐƯỢc chỉ ĐỊnh thực hiện việc thử nghiệM/GIÁM ĐỊNH/CHỨng nhận xăNG, nhiên liệU ĐIÊzen và nhiên liệu sinh họC phù HỢp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia qcvn 1: 2009/bkhcn
media -> TỔng cục tiêu chuẩN Đo lưỜng chất lưỢNG
media -> TỔ chứC ĐỦ ĐIỀu kiện tư VẤn hệ thống quản lý chất lưỢng theo tcvn iso 9001: 2008 ĐỐi với cơ quan, TỔ chức thuộc hệ thống hành chính nhà NƯỚC
media -> TỔ chứC ĐỦ ĐIỀu kiện tư VẤn hệ thống quản lý chất lưỢng theo tcvn iso 9001: 2008 ĐỐi với cơ quan, TỔ chức thuộc hệ thống hành chính nhà NƯỚC
media -> TỔ chứC ĐỦ ĐIỀu kiệN ĐÁnh giá HỆ thống quản lý chất lưỢng theo tcvn iso 9001: 2008 ĐỐi với cơ quan, TỔ chức thuộc hệ thống hành chính nhà NƯỚC
media -> Qcvn 1 : 2009/bkhcn q uy chuẩn kỹ thuật quốc gia
img -> KẾ hoạch xây dựng tcvn năM 2015

tải về 3.03 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   34
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương