KẾ hoạch xây dựng tcvn năM 2015tải về 2.83 Mb.
trang11/27
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích2.83 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   27

Chấp nhận


ISO 15614- 11: 2002


Viện TCCLVN

2015

2015


Thang máy


Yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt thang máy – Thang máy cho chở người và hàng - Phần 21: Thang máy chở người và thang máy chở người và hàng mới trong các toà nhà đang sử dụng

Chấp nhận


EN 81-21:2009/Amd 1:2012

Viện TCCLVN

2015

2015Yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt thang máy – Thang máy hiện có – Nguyên tắc nâng cao khả năng tiếp cận thang máy đối với người bao gồm cả người khuyết tật

Chấp nhận


EN 81-82:2009

Nt

2015

2015Yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt thang máy - Ứng dụng riêng cho thang máy chở người và thang máy chờ người và hàng

Phần 77: Thang máy trong điều kiện động đất
Chấp nhận EN 81-77:2013

Nt

2015

2015


Hệ thống lạnh và bơm nhiệt


Hệ thống lạnh và bơm nhiệt – Yêu cầu an toàn và môi trường - Phần 1: Định nghĩa, phân loại và tiêu chí lựa chọn

soát xét TCVN 6104:1996

ISO 5149:1993

Chấp nhận


ISO 5149-1:2014

Viện TCCLVN

2015

2015Hệ thống lạnh và bơm nhiệt – Yêu cầu an toàn và môi trường- Phần 2: Thiết kế, kết cấu, thử nghiệm, nhãn mác và tài liệu

soát xét TCVN 6104:1996

ISO 5149:1993

Chấp nhận


ISO 5149-2:2014


Nt

2015

2015Hệ thống lạnh và bơm nhiệt –Yêu cầu an toàn và môi trường- Phần 3: Vị trí lắp đặt

soát xét TCVN 6104:1996

ISO 5149:1993

Chấp nhận


ISO 5149-3:2014

Nt

2015

2015Hệ thống lạnh và bơm nhiệt – Yêu cầu an toàn và môi trường- Phần 4: Vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa và hồi phục

Soát xét TCVN 6104:1996

ISO 5149:1993

Chấp nhận


ISO 5149-4:2014

Viện TCCLVN

2015

2015Môi chất lạnh – Ký hiệu và phân loại an toàn

Soát xét TCVN 6739:2008

ISO 817:2005

Chấp nhận


ISO 817:2014

Nt

2015

2015Hệ thống lạnh và bơm nhiệt – Các chi tiết ống mềm, bộ giảm chấn, mối nối co giãn và các ống phi kim loại – Yêu cầu và phân loại

Chấp nhận


ISO 13971:2012

Nt

2015

2015Hệ thống làm lạnh và bơm nhiệt – Chất lượng độ kín khít của các bộ phận và các mối nối1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   27


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2016
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương