KẾ hoạch xây dựng tcvn năM 2015tải về 2.83 Mb.
trang13/27
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích2.83 Mb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   27
Ống thép


Ống thép sử dụng cho dẫn nước và dẫn nước thải

Chấp nhận


ISO 559:1991

Viện TCCLVN

2015

2015Ống thép không hàn đầu bằng chính xác - Điều kiện kỹ thuật cung cấp

Chấp nhận


16ISO 3304:1985


Nt

2015

2015Ống thép hàn đầu bằng chính xác - Điều kiện kỹ thuật cung cấp

Chấp nhận


17ISO 3305:1985Nt

2015

2015Ống thép cỡ chính xác như không hàn đầu bằng - Điều kiện kỹ thuật cung cấp

Chấp nhận


18ISO 3306:1985Nt

2015

2015Ống thép - Chuẩn bị đầu cho ống và phụ tùng để hàn

Chấp nhận


ISO 6761:1981

Nt

2015

2015Ống thép - Ghi nhãn liên tục và mã màu sắc đối với vật liệu nhận dạng

Chấp nhận


ISO 9095:1990

Nt

2015

2015Thép hạt mịn và không hợp kim kết cấu hàn được cán nguội có mặt cắt rỗng - Phần 1: Điều kiện kỹ thuật cung cấp

Chấp nhận


ISO 10799-1:2011

Nt

2015

2015Thép hạt mịn và không hợp kim kết cấu hàn được cán nguội có mặt cắt rỗng - Phần 2: Kích thước và mặt cắt

Chấp nhận


ISO 10799-2:2011

Nt

2015

2015Thép hạt mịn và không hợp kim kết cấu hoàn thiện nóng có mặt cắt rỗng - Phần 1: Điều kiện kỹ thuật cung cấp

Chấp nhận


ISO 12633-1:2011

Viện TCCLVN

2015

2015Thép hạt mịn và không hợp kim kết cấu hoàn thiện nóng có mặt cắt rỗng - Phần 2: Kích thước và mặt cắt

Chấp nhận


ISO 12633-2:2011

Nt

2015

2015


Hệ thống báo cháy


Hệ thống báo cháy - Phần 3: Thiết bị báo động âm thanh

Chấp nhận


ISO 7240-3:2010

Viện TCCLVN

2015

2015Hệ thống báo cháy – Phần 7: Bộ phát hiện khói kiểu điểm sử dụng ánh sáng phân tán, ánh sáng truyền hoặc ion hóa.

Chấp nhận


ISO 7240-7:2011

Nt

2015

2015Hệ thống báo cháy - Phần 8:
Đầu báo cháy cacbon monoxit sử dụng tế bào điện hoá. kết hợp với cảm biến ( sensor) nhiệt

Chấp nhận


ISO 7240-8:2007

Nt

2015

2015Hệ thống báo cháy - Phần 9:
Thư cháy đối với dầu báo cháy

Chấp nhận


ISO/TS 7240-9:2012

Nt

2015

2015Hệ thống báo cháy - Phần 10:
Đầu báo cháy lửa kiểu điểm

Chấp nhận


ISO 7240-10:2012

Viện TCCLVN

2015

2015Hệ thống báo cháy - Phần 11:
Hộp ấn nút báo cháy bằng tay

Chấp nhận


ISO 7240-11:2011


Nt

2015

2015Hệ thống báo cháy - Phần 12:
Báo khói loại đường sử dụng tia quang học chuyển tiếp

Chấp nhận


ISO 7240-12:2014

Nt

2015

2015Hệ thống báo cháy - Phần 13:
Đánh giá so sánh các thành phần của hệ thống

Chấp nhận


ISO 7240-13:2005

Nt

2015

2015Hệ thống báo cháy - Phần 14:
Hướng dẫn xây dựng quy định thực hành để thiết kế, lắp đặt và sử dụng hệ thống báo cháy bên trong và xung quanhcông trình

Chấp nhận


ISO 7240-14:2013

Nt

2015

2015Hệ thống báo cháy - Phần 15:
Phát hiện cháy kiểu điểm sử dụng ánh sáng tán xạ, ánh sáng truyền qua hoặc cảm biến ion hóa kết hợp với cảm biến nhiệt

Chấp nhận


ISO 7240-15:2004

Cor 1:2005Nt

2015

2015


Sản phẩm thép


Sản phẩm thép tấm phẳng giới hạn chảy cao - Phần 1: Yêu cầu chung

Chấp nhận

ISO 4950-1:1995/Amd 1:2003


Viện TCCLVN

2015

2015Sản phẩm thép tấm phẳng giới hạn chảy cao - Phần 2: Sản phẩm cung cấp trong điều kiện thường hóa hoặc kiểm soát quá trình cán

Chấp nhận

ISO 4950-2:1995/Amd 1:2003


Nt

2015

2015Sản phẩm thép tấm phẳng giới hạn chảy cao - Phần 3: Sản phẩm cung cấp trong điều kiện xử lý nhiệt (tôi + ram)

Chấp nhận

ISO 4950-3:1995/Amd 1:2003


Nt

2015

2015Thép tấm cacbon cán nóng xác định tính chất bằng thành phần hóa học

Chấp nhận

ISO 10384:2012


Nt

2015

2015Thép tấm cacbon phủ thiếc điện phân cán nóng và cán nguội chất lượng thương mại và dập vuốt

Chấp nhận

ISO 5002:2013


Nt

2015

2015Thép tấm cán nóng giới hạn chảy cao với khả năng tạo hình cải thiện

Chấp nhận

ISO 5951:2013


Nt

2015

2015Thép tấm và tấm rộng giới hạn chảy cao dùng cho tạo hình nguội - Phần 1: Điều kiện cung cấp cho thép cán cơ nhiệt

Chấp nhận

ISO 6930-1:2001


Viện TCCLVN

2015

2015Thép tấm và tấm rộng giới hạn chảy cao dùng cho tạo hình nguội - Phần 2: Điều kiện cung cấp cho thép thường hóa, cán thường hóa, như được cán

Chấp nhận

ISO 6930-2:2004


Nt

2015

2015Thép thanh và thép hình giới hạn chảy cao - Phần 1: Yêu cầu cung cấp chung

Chấp nhận

ISO 4951-1:2001


Nt

2015

2015Thép thanh và thép hình giới hạn chảy cao - Phần 2: Điều kiện cung cấp cho thép thường hóa, cán thường hóa và như cán

Chấp nhận

ISO 4951-2:2001


Nt

2015

2015Thép thanh và thép hình giới hạn chảy cao - Phần 3: Điều kiện cung cấp cho thép cán cơ nhiệt

Chấp nhận

ISO 4951-3:2001


Nt

2015

2015Dây thép không hợp kim cho biến đổi thành dây - Phần 1: Yêu cầu chung

Chấp nhận

ISO 16120-1:2011


Nt

2015

2015Dây thép không hợp kim cho biến đổi thành dây - Phần 2: Yêu cầu quy định cho mục đích chung của dây

Chấp nhận

ISO 16120-2:2011


Nt

2015

2015Dây thép không hợp kim cho biến đổi thành dây - Phần 3: Yêu cầu quy định cho viền và viền thay thế, dây thép cacbon thấp

Chấp nhận

ISO 16120-3:2011


Nt

2015

2015Dây thép không hợp kim cho biến đổi thành dây - Phần 4: Yêu cầu quy định cho dây trong các điều kiện đặc biệt

Chấp nhận

ISO 16120-4:2011


Nt

2015

2015Thép và sản phẩm thép - Hồ sơ kiểm tra.

Chấp nhận


ISO 10474:2013

Nt

2015

2015


Phương tiện giao thông đường bộ


Mô tô - Phương pháp đo xác định vận tốc lớn nhất

soát xét

TCVN 6011:2008


ISO 7117:1995;

Chấp nhận


ISO 7117:2010

Viện TCCLVN

2015

2015PTGTĐB - Khí thải CO2 và tiêu thụ nhiên liệu của ô tô con lắp động cơ đốt trong - YC và PPT trong phê duyệt kiểu

soát xét

TCVN 7792:2007

Tham khảo


ECE 101

Nt

2015

2015PTGTĐB – Động cơ cháy do nén, động cơ cháy cưỡng bức sử dụng khí dầu mỏ hóa lỏng và động cơ sử dụng khí tự nhiên lắp trên ô tô – Yêu cầu và PPT khí thải ô nhiễm trong phê duyệt kiểu.

soát xét

TCVN 6567:2006

Tham khảo ECE 49


Viện TCCLVN

2015

2015PTGTĐB – Phát thải chất gây ô nhiễm từ ô tô do nhiên liệu dùng cho động cơ – YC và PPT trong phê duyệt kiểu

soát xét

TCVN 6785:2006Tham khảo ECE 83

Nt

2015

2015Mô tô hai bánh – Định vị trí của thiết bị tín hiệu và thiết bị chiếu sáng

Chấp nhận


ISO 11460:2007

Nt

2015

2015Mô tô – Phanh và hệ thống phanh – Phương pháp đo và thử

Chấp nhận


ISO 8710:2010

Nt

2015

2015PTGTĐB – Vật liệu kính an toàn – Yêu cầu và phương pháp thử trong phê duyệt kiểu

Tham khảo ECE 43

Nt

2015

2015Động cơ diezen – Đánh giá độ làm sạch thiết bị phun nhiên liệu

Chấp nhận


ISO 12345:2013

Nt

2015

2015Mô tô – Phương pháp đo khí thải phát trong kiểm tra hoặc bảo dưỡng

Chấp nhận


ISO 17479:2013

Viện TCCLVN

2015

2015


Thiết bị hàn


Thiết bị hàn hồ quang – Phần 2: Hệ thống làm mát bằng chất lỏng

Chấp nhận


IEC 60974-2

Edition 3.0 (2013-01)Viện TCCLVN

2015

2015Thiết bị hàn hồ quang – Phần 3: Mồi hồ quang và ổn định thiết bị

Chấp nhận


IEC 60974-3

Edition 3.0 (2013-11)Nt

2015

2015Thiết bị hàn hồ quang – Phần 4: Kiểm tra định kỳ và thử nghiệm

Chấp nhận


IEC 60974-4

Edition 2.0 (2010-08)Nt

2015

2015Thiết bị hàn hồ quang – Phần 5: Bộ cấp nối dây

Chấp nhận


IEC 60974-5

Edition 3.0 (2013-05)Nt

2015

2015Thiết bị hàn hồ quang – Phần 6: Thiết bị giới hạn tải

Chấp nhận


IEC 60974-6

Edition 2.0 (2010-11)Nt

2015

2015Thiết bị hàn hồ quang – Phần 7: Đầu hàn

Chấp nhận


IEC 60974-7

Edition 3.0 (2013-01)Nt

2015

2015Thiết bị hàn hồ quang – Phần 8: Công xôn khí dùng cho hệ thống hàn và cắt plasma

Chấp nhận


IEC 60974-8

Edition 2.0 (2009-02)Nt

2015

2015Thiết bị hàn hồ quang – Phần 9: Lắp đặt và sử dụng

Chấp nhận


IEC 60974-9

Edition 1.0 (2010-01)Viện TCCLVN

2015

2015Thiết bị hàn hồ quang – Phần 10: Yêu cầu tương thích điện từ (EMC)

Chấp nhận


IEC 60974-10

Edition 3.0 (2014-02)Nt

2015

2015Thiết bị hàn hồ quang – Phần 11: Kìm hàn

Chấp nhận


IEC 60974-11

Edition 3.0 (2010-07)Nt

2015

2015Thiết bị hàn hồ quang – Phần 12: Khớp nối cho cáp hàn

Chấp nhận


IEC 60974-12

Edition 3.0 (2011-05)Nt

2015

2015Thiết bị hàn hồ quang – Phần 13: Kẹp hàn

Chấp nhận


IEC 60974-13

Edition 1.0 (2011-05)Nt

2015

2015


Phối hợp cách điện


Phối hợp cách điện cho thiết bị trong hệ thống điện áp thấp - Phần 1: Các nguyên tắc, yêu cầu và thử nghiệm

Chấp nhận


IEC 60664-1

Edition 2.0 (2007-04)Viện TCCLVN

2015

2015Phối hợp cách điện cho thiết bị trong hệ thống điện áp thấp - Phần 2-1: Hướng dẫn áp dụng – Giải thích việc áp dụng cho bộ IEC 60664, ví dụ kích thước và thử nghiệm điện môi

Chấp nhận


IEC 60664-2-1

Edition 2.0 (2007-01)Nt

2015

2015Phối hợp cách điện cho thiết bị trong hệ thống điện áp thấp - Phần 2-2: Xem xét mặt ghép nối – Hướng dẫn áp dụng

Chấp nhận


IEC 60664-2-2

Edition 1.0 (2002-01)Nt

2015

2015Phối hợp cách điện cho thiết bị trong hệ thống điện áp thấp - Phần 3: Sử dụng lớp phủ, bọc hoặc đúc để bảo vệ chống ô nhiễm

Chấp nhận


IEC 60664-3

Edition 2.1 (2010-08)Viện TCCLVN

2015

2015Phối hợp cách điện cho thiết bị trong hệ thống điện áp thấp - Phần 4: Xem xét ứng suất điện áp cao tần

Chấp nhận


IEC 60664-4

Edition 2 (2005-09)Nt

2015

2015Phối hợp cách điện cho thiết bị trong hệ thống điện áp thấp - Phần 5: Phương pháp toàn diện để xác định khe hở không khí và chiều dài đường rò nhỏ hơn hoặc bằng 2 mm

Chấp nhận


IEC 60664-5

Edition 2 (2007-07)Nt

2015

2015


Thiết bị chiếu sáng


Tính năng của đèn điện – Phần 1: Yêu cầu chung

Chấp nhận


IEC/PAS 62722-1 ed1.0 (2011-06)

Viện TCCLVN

2015

2015Tính năng của đèn điện – Phần 2-1: Yêu cầu cụ thể đối với đèn LED

Chấp nhận


IEC/PAS 62722-2-1 ed1.0 (2011-06)

Nt

2015

2015Phương pháp đo điện và quang của sản phẩm chiếu sáng bán dẫn

Chấp nhận


IES LM-79

Viện TCCLVN

2015

2015Phương pháp đo độ duy trì quang thông của nguồn chiếu sáng LED

Chấp nhận


IES LM-80

Nt

2015

2015


An toàn điện trong môi trường khí dễ cháy nổ


Khí quyển nổ – Phần 0: Thiết bị - Yêu cầu chung

Chấp nhận


IEC 60079-0

Edition 6.0 (2011-06)
Viện TCCLVN

2015

2015Khí quyển nổ – Phần 1: Bảo vệ thiết bị bằng vỏ chống cháy “d”

Chấp nhận


IEC 60079-1

Edition 7.0 (2014-04)
Nt

2015

2015


Các phép thử cách điện


Cáp điện – Thử nghiệm trên vỏ bọc ngoài kiểu đùn có chức năng bảo vệ đặc biệt

Chấp nhận


IEC 60229 ed3.0  (2007-10)

Viện TCCLVN

2015

2015Thử nghiệm xung trên cáp và các phụ kiện cáp

Chấp nhận


IEC 60230 ed1.0  (1966-01)

Nt

2015

2015Giới hạn nhiệt độ ngắn mạch của cáp điện có điện áp danh định bằng 1 kV Um = 1,2 kV) và 3 kV (Um = 3,6 kV)

Chấp nhận


IEC 60724 ed3.1 Consol. with am1 (2008-11)

Nt

2015

2015Giới hạn nhiệt độ ngắn mạch của cáp điện có điện áp danh định từ 6 kV Um = 7,2 kV) đến 30 kV (Um = 36 kV)

Chấp nhận


IEC 60986 ed2.1 Consol. with am1 (2008-11)

Viện TCCLVN

2015

2015Phương pháp thử nghiệm về điện đối với cáp điện – Phần 2 : Thử nghiệm phóng điện cục bộ

Chấp nhận


IEC 60885-2 ed1.0 (1987-03)

Nt

2015

2015Phương pháp thử nghiệm về điện đối với cáp điện – Phần 3 : Phương pháp thử nghiệm đối với các phép đo phóng điện cục bộ trên đoạn cáp điện kiểu đùn

Chấp nhận


IEC 60885-3 ed1.0 (1988-07)


Nt

2015

2015Cáp cách điện bằng giấy có vỏ bọc kim loại dùng cho điện áp danh định đến 18/30 kV (có ruột dẫn đồng hoặc nhôm và không kể cáp khí nén và cáp dầu) – Phần 1: Thử nghiệm trên cáp và phụ kiện cáp

Chấp nhận


IEC 60055-1 ed5.1 Consol. with am1 (2005-05)


Nt

2015

2015

1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   27


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2016
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương