TỔ chứC ĐỦ ĐIỀu kiệN ĐÁnh giá HỆ thống quản lý chất lưỢng theo tcvn iso 9001: 2008 ĐỐi với cơ quan, TỔ chức thuộc hệ thống hành chính nhà NƯỚCtải về 34.62 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu06.08.2016
Kích34.62 Kb.
#14304
DANH SÁCH

TỔ CHỨC ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

THEO TCVN ISO 9001:2008 ĐỐI VỚI CƠ QUAN, TỔ CHỨC THUỘC HỆ THỐNG HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC (THEO THÔNG TƯ SỐ 26/2014/TT-BKHCN NGÀY 10/10/2014 CỦA BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ)

(Cập nhật đến ngày 10/3/2016)

TT

Tên tổ chức

Địa chỉ, ĐT, Fax,

E-mail

Giấy xác nhận

Danh sách chuyên gia được cấp thẻ

Ghi chú

Số GXN

Hiệu lực GXN

Tên chuyên gia

Số thẻ

Ngày cấp thẻ

Hiệu lực thẻ

1

Công ty Cổ phần Chứng nhận WCERT

Phòng 504, số 19 Liễu Giai, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

ĐT: 04. 62696992; Fax 04. 62696994; E-mail: cn.wcert@gmail.com1873/TĐC-HCHQ ngày 30/9/2015

29/9/2018

Vũ Mạnh Dân

ĐG - 001

30/9/2015

29/9/2018
Nguyễn Thị Lan Anh

ĐG - 002

30/9/2015

29/9/2018
Hoàng Thị Tuyết Minh

ĐG - 003

30/9/2015

29/9/2018
Nguyễn Thị Xuân

ĐG - 004

30/9/2015

29/9/2018
Đào Thị Thanh Tuyết

ĐG - 005

30/9/2015

29/9/2018
Đặng Ngọc Lợi

ĐG - 006

30/9/2015

29/9/2018
Nguyễn Quang Y

ĐG - 007

30/9/2015

29/9/2018
Nguyễn Mạnh Ty

ĐG - 008

30/9/2015

29/9/2018
Trần Thị Miêng

ĐG - 009

30/9/2015

29/9/2018
2

Công ty Cổ phần Chứng nhận và Giám định IQC

Ô 5, BT4, Khu đô thị mới Cầu Bươu, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội.

ĐT: 04.39994712; Fax 04. 62886227; E-mail: iqccab@gmail.com103/TĐC-HCHQ ngày 25/01/2016

24/01/2019

Vũ Đức Trung

ĐG - 010

25/01/2016

24/01/2019
Nguyễn Đỗ Phương

ĐG - 011

25/01/2016

24/01/2019
Đào Xuân Cường

ĐG - 012

25/01/2016

24/01/2019
Nguyễn Phúc Nguyên

ĐG - 013

25/01/2016

24/01/2019
Lê Thuận Đăng

ĐG - 014

25/01/2016

24/01/2019

Lưu ý: Danh sách này sẽ được cập nhật khi có thay đổi.
Каталог: sites -> head -> media -> articles -> images -> admin -> 06.2016
admin -> Danh sách tổ chức giáM ĐỊNH, TỔ chứC chứng nhậN ĐƯỢc chỉ ĐỊnh thực hiện việc giáM ĐỊNH, chứng nhận thép sản xuất trong nưỚC, nhập khẩu theo quy đỊnh tại thông tư liên tịch số 44/2013/ttlt-bct-bkhcn ngàY 31/12/2013
admin -> Danh sách tổ chứC ĐÁnh giá SỰ phù HỢP ĐƯỢc chỉ ĐỊnh thực hiện việc thử nghiệM/GIÁM ĐỊNH/CHỨng nhận về TƯƠng thích đIỆn từ
admin -> Danh sách tổ chứC ĐÁnh giá SỰ phù HỢP ĐƯỢc chỉ ĐỊnh thực hiện việc thử nghiệM/GIÁM ĐỊNH/CHỨng nhận xăNG, nhiên liệU ĐIÊzen và nhiên liệu sinh họC phù HỢp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia qcvn 1: 2009/bkhcn
admin -> TỔng cục tiêu chuẩN Đo lưỜng chất lưỢNG
admin -> TỔ chứC ĐỦ ĐIỀu kiện tư VẤn hệ thống quản lý chất lưỢng theo tcvn iso 9001: 2008 ĐỐi với cơ quan, TỔ chức thuộc hệ thống hành chính nhà NƯỚC
06.2016 -> TỔ chứC ĐỦ ĐIỀu kiện tư VẤn hệ thống quản lý chất lưỢng theo tcvn iso 9001: 2008 ĐỐi với cơ quan, TỔ chức thuộc hệ thống hành chính nhà NƯỚC
admin -> Qcvn 1 : 2009/bkhcn q uy chuẩn kỹ thuật quốc gia

tải về 34.62 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương