KẾ hoạch xây dựng tcvn năM 2015tải về 2.83 Mb.
trang15/27
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích2.83 Mb.
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   27


Chất dẻo  Đúc phun các mẫu thử từ các vật liệu nhiệt dẻo  Phần 3: Tấm nhỏ

Chấp nhận

ISO 294-3:2002
Amd 1:2006

Nt

2015

2015Chất dẻo  Đúc phun các mẫu thử từ các vật liệu nhiệt dẻo  Phần 4: Xác định độ co ngót khi đúc

Chấp nhận

ISO 294-4:2001Nt

2015

2015Chất dẻo – Đúc ép mẫu thử vật liệu nhiệt rắn

Chấp nhận

ISO 295:2004

Nt

2015

2015Chất dẻo - Xác định khối lượng riêng của chất dẻo không xốp - Phần 1: Phương pháp ngâm, phương pháp Picnomet lỏng và phương pháp chuẩn độ

Chấp nhận

ISO 1183-1:2012Nt

2015

2015Chất dẻo – Chuẩn bị mẫu thử bằng máy

Chấp nhận

ISO 2818:1994
Cor 1:2007

Nt

2015

2015Chất dẻo – Xác định các thay đổi về màu sắc và đặc tính sau khi phơi nhiễm với ánh sáng ban ngày dưới kính, phong hóa tự nhiên hoặc các nguồn sáng phòng thử nghiệm

Chấp nhận

ISO 4582:2007

Viện TCCLVN

2015

2015


Sơn và vecni


Sơn và vecni - Thử cắt ngang

Chấp nhận

ISO 2409:2013

Viện TCCLVN

2015

2015Chuẩn bị nền thép trước khi áp dụng sơn và sản phẩm liên quan – Phương pháp thử đối với mài mòn bằng cách thổi sạch phi kim loại - Phần 1: Lấy mẫu

Chấp nhận

ISO 11127-1:2011

Nt

2015

2015Chuẩn bị nền thép trước khi áp dụng sơn và sản phẩm liên quan – Phương pháp thử đối với mài mòn bằng cách thổi sạch phi kim loại - Phần 2: Xác định phân bố kích thước hạt

Chấp nhận

ISO 11127-2:2011

Nt

2015

2015Chuẩn bị nền thép trước khi áp dụng sơn và sản phẩm liên quan – Phương pháp thử đối với mài mòn bằng cách thổi sạch phi kim loại - Phần 3: Xác định khối lượng riêng biểu kiến

Chấp nhận

ISO 11127-3:2011

Nt

2015

2015Chuẩn bị nền thép trước khi áp dụng sơn và sản phẩm liên quan – Phương pháp thử đối với mài mòn bằng cách thổi sạch phi kim loại - Phần 4: Đánh giá độ cứng bằng phép thử lam kính

Chấp nhận

ISO 11127-4:2011

Viện TCCLVN

2015

2015Chuẩn bị nền thép trước khi áp dụng sơn và sản phẩm liên quan – Phương pháp thử đối với mài mòn bằng cách thổi sạch phi kim loại - Phần 5: Xác định độ ẩm

Chấp nhận

ISO 11127-5:2011

Nt

2015

2015Chuẩn bị nền thép trước khi áp dụng sơn và sản phẩm liên quan – Phương pháp thử đối với mài mòn bằng cách thổi sạch phi kim loại - Phần 6: Xác định chất gây ô nhiễm hòa tan trong nước bằng cách đo độ dẫn điện

Chấp nhận

ISO 11127-6:2011

Nt

2015

2015Chuẩn bị nền thép trước khi áp dụng sơn và sản phẩm liên quan – Phương pháp thử đối với mài mòn bằng cách thổi sạch phi kim loại - Phần 7: Xác định clorua hòa tan trong nước

Chấp nhận

ISO 11127-7:2011Viện TCCLVN

2015

2015Sơn, vecni và mực in - Xác định độ nghiền mịn

Chấp nhận

ISO 1524:2013

Nt

2015

2015Sơn, vecni và nguyên liệu cho sơn và vecni - Lấy mẫu


Chấp nhận

ISO 15528:2013

Nt

2015

2015


Chất hoạt động bề mặt

1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   27


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2016
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương