KẾ hoạch xây dựng tcvn năM 2015tải về 2.83 Mb.
trang12/27
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích2.83 Mb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   27

Chấp nhận


ISO 14903:2012

Nt

2015

2015Đặc tính môi chất lạnh

Chấp nhận


ISO 17584:2005

Nt

2015

2015


Tài liệu kỹ thuật cho sản phẩm


Bản vẽ kỹ thuật – Nguyên lý chung về trình bày – Phần 1: Giới thiệu và chỉ số

Chấp nhận


ISO 128-1:2003

Viện TCCLVN

2015

2015Tài liệu kỹ thuật cho sản phẩm – Kiểu chữ - Phần 4: Các dấu phụ và dấu đặc biệt cho bảng chữ cái Latin

Chấp nhận


ISO 3098-4:2000

Nt

2015

2015Tài liệu kỹ thuật cho sản phẩm - Ghi kích thước và dung sai - Phần 4: Kích thước của bản vẽ trong ngành đóng tàu

Chấp nhận


ISO 129-4:2013

Viện TCCLVN

2015

2015Tài liệu kỹ thuật cho sản phẩm – Từ vựng – Thuật ngữ liên quan đến bản vẽ kỹ thuật, định nghĩa sản phẩm và tài liệu liên quan

Chấp nhận


ISO 10209:2012

Nt

2015

2015


Máy lâm nghiệp và máy làm vườn cầm tay


Máy lâm nghiệp - Cưa xích cầm tay - Từ vựng

Chấp nhận


ISO 6531:2008

Viện TCCLVN

2015

2015Máy lâm nghiệp --Máy cắt cỏ và máy làm vườn-- Từ vựng

Chấp nhận


ISO 7112:2008 

Nt

2015

2015Máy lâm nghiệp - Máy thu hoạch bông - Lưỡi cắt đơn.Chấp nhận


ISO 7113:1999 

Nt

2015

2015Máy lâm nghiệp - Yêu cầu an toàn chung..

ISO 11850:2011

Nt

2015

2015Máy lâm nghiệp – Hệ thống bảo vệ cưa xích – Phương pháp thử và chỉ tiêu tính năng

Chấp nhận


ISO 11837:2011

Nt

2015

2015

1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   27


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2016
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương