KẾ hoạch xây dựng tcvn năM 2015tải về 2.83 Mb.
trang9/27
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích2.83 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   27

Chấp nhận


ISO 22037:2007

Nt

2015

2015Các sản phẩm mài- Yêu cầu chung

Chấp nhận


ISO 525:2013

Nt

2015

2015Các sản phẩm mài- Kích thước- Phần 1: Bánh mài dùng cho mài trụ ngoài nằm giữa hai mũi tâm

Chấp nhận


ISO 603-1:1999

Nt

2015

2015

Cần trục


Cần trục – Kiểm tra – Phần 1: Quy định chung

Chấp nhận


ISO 9927-1:2013

Viện TCCLVN

2015

2015Cần trục – Kiểm tra – Phần 3: Cần trục tháp

Chấp nhận


ISO 9927-3:2005

Nt

2015

2015Cần trục – Dung sai bánh xe và ray – Phần 1: Quy định chung

Chấp nhận


ISO 12488-1:2012/

Nt

2015

2015Cần trục – Dung sai bánh xe và ray – Phần 4: Cần trục kiểu cần

Chấp nhận


ISO 12488-4:2012/

Nt

2015

2015Cần trục – Độ cứng – Cầu trục và cổng trục

Chấp nhận


ISO 22986:2007

Nt

2015

2015Cần trục và tời nâng – Lựa chọn cáp thép – Trống và puly

Chấp nhận


ISO 16625:2013

Nt

2015

2015Cần trục – Tính toán thiết kế bánh xe chạy trên ray và kết cấu đỡ ray cho xe con tương ứng - Phần 1: Yêu cầu chung

Chấp nhận ISO 16881-1:2005

Nt

2015

2015


Quy trình hàn và phân loại khuyết tật hình học ở kim loại


Hàn và các quá trình liên quan - Phân loại khuyết tật hình học ở kim loại- Phần 1: Hàn nóng chảy

Soát xét

TCVN6115-1:2005


(ISO 6520-1 : 1998);

Chấp nhận


ISO 6520 -1: 2007

Viện TCCLVN

2015

2015Hàn và các quá trình liên quan - Phân loại khuyết tật hình học ở kim loại- Phần 2: Hàn áp lực
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   27


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2016
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương