KẾ hoạch xây dựng tcvn năM 2015tải về 2.83 Mb.
trang20/27
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích2.83 Mb.
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   ...   27

ISO 2211:1973


Nt

2015

2015


Xác định điểm kết tinh – Phương pháp chung


Chấp nhận

ISO 1392:1977


Nt

2015

2015


Nhiên liệu sinh học

Nhiên liệu điêzen sinh học gốc (B100) và hỗn hợp nhiên liệu điêzen sinh học với nhiên liệu chưng cất trung bình – Xác định độ
ổn định oxy hóa (Phương pháp nhanh)].


Chấp nhận

ASTM D 7462-11


Viện TCCLVN

2015

2015


Ethanol nhiên liệu - Phương pháp xác định sulfat có sẵn và tiềm tàng và clorua vô cơ bằng sắc ký ức chế ion bơm trực tiếp


Chấp nhận

ASTM D 7319-13


Nt

2015

2015


Ethanol nhiên liệu - Phương pháp xác định sulfat có sẵn và tiềm tàng và clorua vô cơ bằng sắc ký ion sử dụng bơm mẫu nước


Chấp nhận

ASTM D 7328-13


Viện TCCLVN

2015

2015


Phương pháp xác định nước bằng chuẩn độ thể tích Karl Fischer


Chấp nhận

ASTM E 203-08


Nt

2015

2015Xăng không chì pha 5% etanol – Yêu cầu kỹ thuật

Soát xét

TCVN 8063:2009Nt

2015

2015Nhiên liệu điezen pha 5% metyl este axit béo – Yêu cầu kỹ thuật

Soát xét

TCVN 8064:2009Nt

2015

2015Xăng không chì pha 10 % etanol – yêu cầu kỹ thuật

Soát xét TCVN 8701:2010

Nt

2015

2015


Ván gỗ dán và gỗ kết cấu


Gỗ dán – Phân loại


Chấp nhận

ISO 1096:2014


Soát xét TCVN 5695:1992

Viện TCCLVN

2015

2015Gỗ kết cấu. Giá trị đặc trưng của gỗ phân cấp theo độ bền

Chấp nhận

ISO 13910:2014Soát xét TCVN 8164:2009

Nt

2015

2015Gỗ dán – gỗ dán trang trí veneer

Chấp nhận

ISO 13608:2014Nt

2015

2015Ván gỗ nhân tạo – Gỗ dán – tấm block và tấm ván sàn

Chấp nhận

ISO 13609:2014Nt

2015

2015Gỗ kết cấu – Xác định giá trị đặc tính – phần 1: Yêu cầu cơ bản

Chấp nhận

ISO 12122-1:2014Viện TCCLVN

2015

2015Gỗ kết cấu – Xác định giá trị đặc tính – Phần 2: gỗ xẻ

Chấp nhận

ISO 12122-2:2014Nt

2015

2015


Quặng mangan


Quặng và tinh quặng mangan – Xác định hàm lượng ẩm lưu trong mẫu phân tích – Phương pháp khối lượng

Chấp nhận

ISO 310:1992

Viện TCCLVN

2015

2015Quặng và tinh quặng mangan – Xác định hàm lượng niken – Phương pháp quang phổ dimetylglyoxin và quang phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa

Chấp nhận
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   ...   27


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2016
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương