KẾ hoạch xây dựng tcvn năM 2015tải về 2.83 Mb.
trang23/27
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích2.83 Mb.
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   27

Casein và caseinat


Casein và caseinat – Xác định hàm lượng chất béo – Phương pháp khối lượng (Phương pháp chuẩn)

Chấp nhận

ISO 5543:2004Viện TCCLVN

2015

2015Casein – Xác định hàm lượng “tro cố định” (Phương pháp chuẩn)

Chấp nhận

ISO 5544:2008Nt

2015

2015Casein renet và caseinat – Xác định hàm lượng tro (Phương pháp chuẩn)

Chấp nhận

ISO 5545:2008Nt

2015

2015Casein và caseinat – Xác định pH (Phương pháp chuẩn)

Chấp nhận

ISO 5546:2010Nt

2015

2015Casein – Xác định độ axit tự do (Phương pháp chuẩn)

Chấp nhận

ISO 5547:2008Nt

2015

2015Casein và caseinat – Xác định hàm lượng lactose – Phương pháp đo quang

Chấp nhận

ISO 5548:2004Nt

2015

2015Casein và caseinat – Xác định độ ẩm (Phương pháp chuẩn)

Chấp nhận

ISO 5550:2006Nt

2015

2015Casein và caseinat – Xác định hàm lượng các hạt và chất ngoại lai

Chấp nhận

ISO 5739:2003Viện TCCLVN

2015

2015


Rau quả


Rau quả dầm dấm

Chấp nhận

CODEX STAN 260-2007Viện TCCLVN

2015

2015Nấm khô

Chấp nhận

CODEX STAN 39-1981Nt

2015

2015Nho quả tươi – Hướng dẫn bảo quản lạnh

Chấp nhận

ISO 2168:1974Nt

2015

2015Bơ quả tươi – Hướng dẫn bảo quản và vận chuyển

Chấp nhận

ISO 2295:1974Nt

2015

2015Dưa hấu – Hướng dẫn bảo quản và vận chuyển lạnh

Chấp nhận

ISO 9833:1993Nt

2015

2015Nấm ăn – Hướng dẫn bảo quản và vận chuyển lạnh

Chấp nhận

ISO 7561:1984Nt

2015

2015Rau diếp – Hướng dẫn làm lạnh sơ bộ và vận chuyển lạnh

Chấp nhận

ISO 8683:1988Nt

2015

2015Rau ăn củ – Hướng dẫn bảo quản và vận chuyển lạnh

Chấp nhận

ISO 9719:1995Nt

2015

2015Đậu quả – Hướng dẫn bảo quản và vận chuyển lạnh

Chấp nhận

ISO 9930:1993Nt

2015

2015

Phụ gia thực phẩm


Phụ gia thực phẩm – Axit ascorbic

Tham khảo tài liệu của JECFA

Viện TCCLVN

2015

2015Phụ gia thực phẩm – Ascorbyl palmitat

Tham khảo tài liệu của JECFA

Nt

2015

2015Phụ gia thực phẩm – Ascorbyl stearat

Tham khảo tài liệu của JECFA

Nt

2015

2015Phụ gia thực phẩm – Natri ascorbat

Tham khảo tài liệu của JECFA

Nt

2015

2015Phụ gia thực phẩm – Canxi ascorbat

Tham khảo tài liệu của JECFA

Nt

2015

2015Phụ gia thực phẩm – Hydroxyanisol đã butyl hóa (BHA)

Tham khảo tài liệu của JECFA

Nt

2015

2015Phụ gia thực phẩm – Hydroxytoluen đã butyl hóa (BHT)

Tham khảo tài liệu của JECFA

Nt

2015

2015Phụ gia thực phẩm – Lexitin

Tham khảo tài liệu của JECFA

Nt

2015

2015Phụ gia thực phẩm – Kali metabisulfit

Tham khảo tài liệu của JECFA

Nt

2015

2015Phụ gia thực phẩm – Kali sulfit

Tham khảo tài liệu của JECFA

Nt

2015

2015Phụ gia thực phẩm – Natri hydro sulfit

Tham khảo tài liệu của JECFA

Nt

2015

2015Phụ gia thực phẩm – Natri metabisulfit

Tham khảo tài liệu của JECFA

Nt

2015

2015Phụ gia thực phẩm – Natri sulfit

Tham khảo tài liệu của JECFA

Nt

2015

2015Phụ gia thực phẩm – Natri thiosulfat

Tham khảo tài liệu của JECFA

Nt

2015

2015

1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   27


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2016
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương