KẾ hoạch xây dựng tcvn năM 2015tải về 2.83 Mb.
trang19/27
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích2.83 Mb.
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   27

ISO 904:1976


Viện TCCLVN

2015

2015Acid chlohydric sử dụng trong công nghiệp – Xác định các sulfat hòa tan – Phương pháp đo độ đục

Chấp nhận

ISO 2762:1973


Nt

2015

2015Acid phosphoric sử dụng trong công nghiệp – Xác định hàm lượng sulfat – Phương pháp khử và chuẩn độ

Chấp nhận

ISO 2997:1974


Nt

2015

2015Acid flohydric dạng nước sử dụng trong công nghiệp – Lấy mẫu và phương pháp thử

Chấp nhận

ISO 3139:1976/Amd 1:1980Nt

2015

2015Acid phosphoric và natri phosphat sử dụng trong công nghiệp (bao gồm cả thực phẩm) – Xác định hàm lượng flo – Phương pháp phức alizarin và đo quang lantan nitrat

Chấp nhận

ISO 3360:1976


Nt

2015

2015Acid phosphoric sử dụng trong công nghiệp (bao gồm cả thực phẩm) – Xác định hàm lượng calci – Phương pháp hấp thụ nguyên tử ngọn lửa

Chấp nhận

ISO 3707:1976


Viện TCCLVN

2015

2015Acid phosphoric sử dụng trong công nghiệp – Hướng dẫn kỹ thuật lấy mẫu

Chấp nhận

ISO 4285:1977


Nt

2015

2015


Sản phẩm hóa học sử dụng trong công nghiệp – Phương pháp chung để xác định ion clo – Phương pháp điện thế


Chấp nhận

ISO 6227:1982


Nt

2015

2015


Sản phẩm hóa học sử dụng trong công nghiệp – Phương pháp chung để xác định vết các hợp chất lưu huỳnh, như sulfat, bằng phương pháp khử và chuẩn độ


Chấp nhận

ISO 6228:1980


Nt

2015

2015


Phương pháp chung để xác định hàm lượng silic – Phương pháp quang phổ khử molybdosilicat


Chấp nhận

ISO 6382:1981


Nt

2015

2015


Sản phẩm hóa học sử dụng trong công nghiệp – Phương pháp chung để xác định hàm lượng sắt – Phương pháp quang phổ 1,10-phenanthroline


Chấp nhận

ISO 6685:1982


Viện TCCLVN

2015

2015


Sản phẩm hóa học dạng lỏng – Xác định màu theo đơn vị Hazen (thang đo platin-cobalt)


Chấp nhận
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   27


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2016
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương