KẾ hoạch xây dựng tcvn năM 2015tải về 2.83 Mb.
trang17/27
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích2.83 Mb.
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   27

Gốm mịn (Gốm cao cấp, gốm cao cấp kỹ thuật) – Nguồn sáng để thử nghiệm vật liệu xúc tác quang bán dẫn sử dụng trong môi trường ánh sáng trong nhà


Chấp nhận

ISO 14605:2013


Viện TCCLVN

2015

2015


Gốm mịn (Gốm cao cấp, gốm cao cấp kỹ thuật) – Phương pháp xác định độ kháng nứt của vật liệu silic nitride đối với viên bi ổ lăn ở nhiệt độ phòng bằng phương pháp ấn nứt


Chấp nhận

ISO 14627:2012


Nt

2015

2015


Gốm mịn (Gốm cao cấp, gốm cao cấp kỹ thuật) – Phương pháp xác định độ mỏi tiếp xúc lăn của gốm silic nitride ở nhiệt độ phòng bằng phương pháp bi trên mặt phẳng


Chấp nhận

ISO 14628:2012


Viện TCCLVN

2015

2015


Gốm mịn (Gốm cao cấp, gốm cao cấp kỹ thuật) – Phương pháp xác định hoạt tính kháng khuẩn của vật liệu bán dẫn xúc tác quang trong môi trường ánh sáng trong nhà


Chấp nhận

ISO 17094:2014


Nt

2015

2015


Gốm mịn (Gốm cao cấp, gốm cao cấp kỹ thuật) – Phương pháp thử tính năng làm sạch không khí của vật liệu bán dẫn xúc tác quang – Phần 4: Loại bỏ formaldehyt


Chấp nhận

ISO 22197-4:2013


Nt

2015

2015


Gốm mịn (Gốm cao cấp, gốm cao cấp kỹ thuật) – Phương pháp thử tính năng làm sạch không khí của vật liệu bán dẫn xúc tác quang – Phần 5: Loại bỏ methyl mercaptan


Chấp nhận

ISO 22197-5:2013


Nt

2015

2015


Dầu mỏ và sản phảm dầu mỏ


Dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ dạng lỏng – Hiệu chuẩn bồn chứa bằng phép đo chất lỏng – Phương pháp gia tăng sử dụng đồng hồ đo thể tích

Chấp nhận

ISO 4269:2001


Viện TCCLVN

2015

2015


Dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ dạng lỏng – Hiệu chuẩn bồn chứa hình trụ ngang – Phần 1: Phương pháp thủ công


Chấp nhận

ISO 12917-1:2002


Cor 1:2009

Nt

2015

2015


Dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ dạng lỏng – Hiệu chuẩn bồn chứa hình trụ ngang – Phần 2: Phương pháp nội quang-điện tử điều chỉnh khoảng cách


Chấp nhận

ISO 12917-2:2002


Nt

2015

2015


Dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ dạng lỏng – Hiệu chuẩn bồn chứa hình trụ đứng – Phần 1: Phương pháp vòng đai


Chấp nhận

ISO 7507-1:2003


Nt

2015

2015


1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   27


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2016
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương