KẾ hoạch xây dựng tcvn năM 2015tải về 2.83 Mb.
trang16/27
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích2.83 Mb.
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   27

Chất hoạt động bề mặt không-ion – Các dẫn xuất polyethoxylat – Xác định các nhóm oxyethylen bằng phép đo iot


Chấp nhận

ISO 2270:1989Viện TCCLVN

2015

2015


Chất hoạt động bề mặt – Xà phòng – Xác định các hàm lượng thấp của glycerol bằng phép đo phổ hấp thụ phân tử


Chấp nhận

ISO 2272:1989Nt

2015

2015


Chất hoạt động bề mặt – Alcohol ethoxy sulfat hóa và alkylphenol – Xác định hàm lượng tổng hoạt chất


Chấp nhận

ISO 6842:1989Viện TCCLVN

2015

2015Chất hoạt động bề mặt – Alcohol ethoxy sulfat hóa và alkylphenol – Xác định khối lượng phân tử tương đối trung bình

Chấp nhận

ISO 6843:1988Nt

2015

2015Chất hoạt động bề mặt – Xác định hàm lượng sulfat khoáng – Phương pháp chuẩn độ

Chấp nhận

ISO 6844:1983Nt

2015

2015Chất hoạt động bề mặt và chất tẩy rửa – Xác định sức căng bề mặt tương tác bằng màng kéo chất lỏng

Chấp nhận

ISO 6889:1986Nt

2015

2015Chất hoạt động bề mặt – Bột giặt – Xác định các sulfat vô cơ – Phương pháp khối lượng

Chấp nhận

ISO 8214:1985Nt

2015

2015Chất hoạt động bề mặt – Bột giặt – Xác định hàm lượng silica tổng – Phương pháp khối lượng

Chấp nhận

ISO 8215:1985

Nt

2015

2015Chất hoạt động bề mặt – Xác định sức căng bề mặt tương tác – Phương pháp thể tích

Chấp nhận

ISO 9101:1987

Viện TCCLVN

2015

2015Chất hoạt động bề mặt – Xác định acid cloroacetic (cloroacetat) trong chất hoạt động bề mặt – Phần 1: Phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao

Chấp nhận

ISO 17293-1:2014Nt

2015

2015Chất hoạt động bề mặt – Xác định acid cloroacetic (cloroacetat) trong chất hoạt động bề mặt – Phần 2: Phương pháp sắc ký ion

Chấp nhận

ISO 17293-2:2014Nt

2015

2015


Gốm cao cấp

1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   27


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2016
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương