KẾ hoạch xây dựng tcvn năM 2015tải về 2.83 Mb.
trang18/27
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích2.83 Mb.
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   27

Dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ dạng lỏng – Hiệu chuẩn bồn chứa hình trụ đứng – Phần 2: Phương pháp đường chuẩn quang học


Chấp nhận

ISO 7507-2:2005


Viện TCCLVN

2015

2015


Dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ dạng lỏng – Hiệu chuẩn bồn chứa hình trụ đứng – Phần 3: Phương pháp quang – ba góc


Chấp nhận

ISO 7507-3:2006


Nt

2015

2015


Dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ dạng lỏng – Hiệu chuẩn bồn chứa hình trụ đứng – Phần 4: Phương pháp nội quang-điện tử điều chỉnh khoảng cách


Chấp nhận

ISO 7507-4:2010


Nt

2015

2015


Dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ dạng lỏng – Hiệu chuẩn bồn chứa hình trụ đứng – Phần 5: Phương pháp ngoại quang-điện tử điều chỉnh khoảng cách


Chấp nhận

ISO 7507-5:2000


Nt

2015

2015


Đo lưu lượng lưu chất


Hệ thống chuẩn – Giới thiệu chung

Tham khảo

API 4.1


Viện TCCLVN

2015

2015Bình chuẩn

Tham khảo

API 4.4


Nt

2015

2015Đo dòng bằng hệ thống đồng hồ điện tử

Tham khảo

API 21.2:2000Viện TCCLVN

2015

2015Đo gió – Phần 1: Phương pháp thử tunnel đo gió để đo tốc độ gió xoay

Chấp nhận

ISO 17713-1:2007Nt

2015

2015Thiết bị đo âm thanh/Nhiệt kế - Phương pháp thử đối với thiết bị đo gió

Chấp nhận

ISO 16622:2002Nt

2015

2015Tiêu chuẩn thực hành đo dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ bằng phương pháp đo thủ công

Tham khảo

API 3.1 A:2005Nt

2015

2015Tiêu chuẩn thực hành đo mức hydrocacbon lỏng trong bình đặt cố định bằng dụng cụ đo tự động


Tham khảo

API 3.1 B:2001Nt

2015

2015Tiêu chuẩn thực hành đo mức hydrocacbon lỏng trong bình điều áp đặt cố định bằng dụng cụ đo tự động

Tham khảo

API 3.3:1996Nt

2015

2015Đo khối lượng khí thiên nhiên

Tham khảo

API 14.7:1995Nt

2015

2015Đồng hồ tổng

Tham khảo

API 4.5:2000Nt

2015

2015Xung nội suy

Tham khảo

API 4.6:1999Nt

2015

2015Đo khí dầu mỏ hoá lỏng bằng đồng hồ dịch chuyển

Tham khảo

API 5.2:2005Nt

2015

2015Đo khí dầu mỏ hoá lỏng bằng đồng hồ Turbin

Tham khảo

API 5.3:2005Viện TCCLVN

2015

2015


Hóa học


Acid chlohydric sử dụng trong công nghiệp – Xác định độ acid tổng – Phương pháp chuẩn độ

Chấp nhận
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   27


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2016
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương