KẾ hoạch xây dựng tcvn năM 2015tải về 2.83 Mb.
trang10/27
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích2.83 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   27

Chấp nhận


ISO 6520 -2: 2013

Nt

2015

2015Đặc tính kỹ thuật và trình độ chuyên môn của quy trình hàn vật liệu kim loại - Thử quy trình hàn - Phần 1 : Hàn hơi và hàn hồ quang thép và hàn hồ quang niken và hợp kim ni ken

Soát xét

TCVN 6834-3:2001


(ISO 9956-3:1995);

Chấp nhận


ISO 15614-1: 2004/

Cor 1: 2005

Amd 1: 2008


Viện TCCLVN

2015

2015Đặc tính kỹ thuật và trình độ chuyên môn của quy trình hàn vật liệu kim loại - Thử quy trình hàn - Phần 2 : Hàn hồ quang nhôm và hợp kim nhôm

Soát xét

TCVN 6834-4:2001


(ISO 9956-4:1995)

Chấp nhận


ISO 15614-2: 2005

Cor 1: 2005

Cor 2: 2009


Nt

2015

2015Đặc tính kỹ thuật và trình độ chuyên môn của quy trình hàn vật liệu kim loại - Thử quy trình hàn - Phần 3 : Hàn nóng chảy gang đúc không hợp kim và hợp kim thấp

Chấp nhận


ISO 15614- 3: 2008


Nt

2015

2015Đặc tính kỹ thuật và trình độ chuyên môn của quy trình hàn vật liệu kim loại - Thử quy trình hàn - Phần 4 : Hàn hoàn thiện vật đúc bằng nhôm

Chấp nhận


ISO 15614- 4: 2005

Cor 1: 2007
Nt

2015

2015Đặc tính kỹ thuật và trình độ chuyên môn của quy trình hàn vật liệu kim loại - Thử quy trình hàn - Phần 5 : Hàn hồ quang titan, zircon và hợp kim của chúng

Chấp nhận


ISO 15614- 5: 2004


Viện TCCLVN

2015

2015Đặc tính kỹ thuật và trình độ chuyên môn của quy trình hàn vật liệu kim loại - Thử quy trình hàn - Phần 6 : Hàn hơi và hàn hồ quang đồng và hợp kim đồng

Chấp nhận


ISO 15614- 6: 2006


Nt

2015

2015Đặc tính kỹ thuật và trình độ chuyên môn của quy trình hàn vật liệu kim loại - Thử quy trình hàn -Phần 7 : Hàn phủ

Chấp nhận


ISO 15614- 7: 2007


Nt

2015

2015Đặc tính kỹ thuật và trình độ chuyên môn của quy trình hàn vật liệu kim loại - Thử quy trình hàn - Phần 8 : Hàn ống vào mối nối ống- tấm

Chấp nhận


ISO 15614- 8: 2002


Nt

2015

2015Đặc tính kỹ thuật và trình độ chuyên môn của quy trình hàn vật liệu kim loại - Thử quy trình hàn -Phần 10 : Hàn khô hyperbaric

Chấp nhận


ISO 15614- 10: 2005


Nt

2015

2015Đặc tính kỹ thuật và trình độ chuyên môn của quy trình hàn vật liệu kim loại - Thử quy trình hàn -Phần 11 : Hàn chùm tia laze và điện tử
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   27


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2016
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương