CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam bệnh việN Đa khoa tỉnh độc lập – Tự do – Hạnh Phúctải về 15.17 Mb.
trang29/102
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích15.17 Mb.
#1465
1   ...   25   26   27   28   29   30   31   32   ...   102

VI. TÂM THẦNSTT

TT DM QĐ 43/2013

DANH MỤC KỸ THUẬT

PHÂN TUYẾN

KỸ THUẬT


TỉnhE. XỬ TRÍ ĐIỀU TRỊ TÍCH CỰC


62.

Xử trí trạng thái kích động

X63.

Xử trí trạng thái động kinh

X66.

Xử trí trạng thái bồn chồn bất an do thuốc hướng thần

X68.

Cấp cứu tự sát

X69.

Xử trí hạ huyết áp tư thế

X70.

Xử trí ngộ độc thuốc hướng thần

X71.

Xử trí dị ứng thuốc hướng thần

X72.

Xử trí trạng thái sảng rượu

XG. CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ NGHIỆN MA TÚY


76.

Nghiệm pháp Naloxone chẩn đoán hội chứng cai các chất dạng thuốc phiện

XVII. NỘI TIẾTSTT

TT DM

QĐ 43/2013

DANH MỤC KỸ THUẬT

PHÂN TUYẾN

KỸ THUẬT


Tỉnh1. Kỹ thuật chung


1.

Phẫu thuật tuyến nội tiết có sinh thiết tức thì

X2.

Phẫu thuật tuyến nội tiết có áp tế bào tức thì

X3.

Dẫn lưu áp xe tuyến giáp

X6.

Cắt bán phần 2 thuỳ tuyến giáp trong bướu giáp đơn thuần không có nhân

X7.

Cắt bán phần 1 thuỳ tuyến giáp trong bướu giáp nhân

X8.

Cắt 1 thuỳ tuyến giáp trong bướu giáp nhân

X9.

Cắt bán phần 1 thuỳ tuyến giáp và lấy nhân thùy còn lại trong bướu giáp nhân

X10.

Cắt 1 thuỳ tuyến giáp và lấy nhân thùy còn lại trong bướu giáp nhân

X11.

Cắt bán phần 2 thuỳ tuyến giáp trong bướu giáp đa nhân

X12.

Cắt toàn bộ tuyến giáp trong bướu giáp đa nhân

X13.

Cắt 1 thuỳ tuyến giáp trong bướu giáp nhân độc

X14.

Cắt toàn bộ tuyến giáp trong bướu giáp đa nhân độc

X15.

Cắt gần toàn bộ tuyến giáp trong Basedow

X16.

Cắt 1 thuỳ tuyến giáp và cắt bán phần thùy còn lại trong Basedow

X17.

Cắt toàn bộ tuyến giáp trong Basedow

X18.

Cắt 1 thuỳ tuyến giáp trong ung thư tuyến giáp

X19.

Cắt toàn bộ tuyến giáp trong ung thư tuyến giáp

X20.

Cắt 1 thuỳ tuyến giáp kèm nạo vét hạch 1 bên trong ung thư tuyến giáp

X21.

Cắt toàn bộ tuyến giáp kèm nạo vét hạch 1 bên trong ung thư tuyến giáp

X22.

Cắt toàn bộ tuyến giáp kèm nạo vét hạch 2 bên trong ung thư tuyến giáp

X23.

Nạo vét hạch cổ trong ung thư tuyến giáp đã phẫu thuật

X24.

Cắt 1 thuỳ tuyến giáp lấy bướu thòng trong bướu giáp thòng

X25.

Cắt 1 thuỳ tuyến giáp lấy bướu thòng và cắt bán phần thùy còn lại trong bướu giáp thòng

X26.

Cắt toàn bộ tuyến giáp trong bướu giáp thòng

X27.

Cắt 1 thuỳ tuyến giáp trong bướu giáp khồng lồ

X28.

Cắt 1 thuỳ tuyến giáp và cắt bán phần thùy còn lại trong bướu giáp khổng lồ

X29.

Cắt toàn bộ tuyến giáp trong bướu giáp khổng lồ

X30.

Phẫu thuật cầm máu lại sau mổ tuyến giáp

X31.

Cắt tuyến cận giáp trong cường tuyến cận giáp nguyên phát do quá sản tuyến hoặc u tuyến hoặc ung thư tuyến cận giáp

X33.

Cắt tuyến ức trong quá sản hoặc u tuyến ức

X2. Phẫu thuật mở các tuyến nội tiết bằng dao siêu âm


38.

Cắt bán phần 2 thuỳ tuyến giáp trong bướu giáp đơn thuần không có nhân bằng dao siêu âm

X39.

Cắt bán phần 1 thuỳ tuyến giáp trong bướu giáp nhân bằng dao siêu âm

X40.

Cắt 1 thuỳ tuyến giáp trong bướu giáp nhân bằng dao siêu âm

X41.

Cắt bán phần 1 thuỳ tuyến giáp và lấy nhân thùy còn lại trong bướu giáp nhân bằng dao siêu âm

X42.

Cắt 1 thuỳ tuyến giáp và lấy nhân thùy còn lại trong bướu giáp nhân bằng dao siêu âm

X43.

Cắt bán phần 2 thuỳ tuyến giáp trong bướu giáp đa nhân bằng dao siêu âm

X44.

Cắt toàn bộ tuyến giáp trong bướu giáp đa nhân bằng dao siêu âm

X45.

Cắt 1 thuỳ tuyến giáp trong bướu giáp nhân độc bằng dao siêu âm

X46.

Cắt toàn bộ tuyến giáp trong bướu giáp đa nhân độc bằng dao siêu âm

X47.

Cắt gần toàn bộ tuyến giáp trong Basedow bằng dao siêu âm

X48.

Cắt 1 thuỳ tuyến giáp và cắt bán phần thùy còn lại trong Basedow bằng dao siêu âm

X49.

Cắt toàn bộ tuyến giáp trong Basedow bằng dao siêu âm

X50.

Cắt 1 thuỳ tuyến giáp trong ung thư tuyến giáp bằng dao siêu âm

X51.

Cắt toàn bộ tuyến giáp trong ung thư tuyến giáp bằng dao siêu âm

X52.

Cắt 1 thuỳ tuyến giáp kèm nạo vét hạch 1 bên trong ung thư tuyến giáp bằng dao siêu âm

X53.

Cắt toàn bộ tuyến giáp kèm nạo vét hạch 1 bên trong ung thư tuyến giáp bằng dao siêu âm

X54.

Cắt toàn bộ tuyến giáp kèm nạo vét hạch 2 bên trong ung thư tuyến giáp bằng dao siêu âm

X55.

Nạo vét hạch cổ trong ung thư tuyến giáp đã phẫu thuật bằng dao siêu âm

X56.

Cắt 1 thuỳ tuyến giáp lấy bướu thòng trong bướu giáp thòng bằng dao siêu âm

X57.

Cắt 1 thuỳ tuyến giáp lấy bướu thòng và cắt bán phần thùy còn lại trong bướu giáp thòng bằng dao siêu âm

X58.

Cắt toàn bộ tuyến giáp trong bướu giáp thòng bằng dao siêu âm

X59.

Cắt 1 thuỳ tuyến giáp trong bướu giáp khồng lồ bằng dao siêu âm

X60.

Cắt 1 thuỳ tuyến giáp và cắt bán phần thùy còn lại trong bướu giáp khổng lồ bằng dao siêu âm

X61.

Cắt toàn bộ tuyến giáp trong bướu giáp khổng lồ bằng dao siêu âm

X62.

Cắt tuyến cận giáp trong cường tuyến cận giáp nguyên phát do quá sản tuyến hoặc u tuyến hoặc ung thư tuyến cận giáp bằng dao siêu âm

X64.

Cắt tuyến ức trong quá sản hoặc u tuyến ức bằng dao siêu âm

X3. Phẫu thuật mở các tuyến nội tiết bằng dao Ligasure


69.

Cắt bán phần 2 thuỳ tuyến giáp trong bướu giáp đơn thuần không có nhân bằng dao ligasure

X70.

Cắt bán phần 1 thuỳ tuyến giáp trong bướu giáp nhân bằng dao ligasure

X71.

Cắt 1 thuỳ tuyến giáp trong bướu giáp nhân bằng dao ligasure

X72.

Cắt bán phần 1 thuỳ tuyến giáp và lấy nhân thùy còn lại trong bướu giáp nhân bằng dao ligasure

X73.

Cắt 1 thuỳ tuyến giáp và lấy nhân thùy còn lại trong bướu giáp nhân bằng dao ligasure

X74.

Cắt bán phần 2 thuỳ tuyến giáp trong bướu giáp đa nhân bằng dao ligasure

X75.

Cắt toàn bộ tuyến giáp trong bướu giáp đa nhân bằng dao ligasure

X76.

Cắt 1 thuỳ tuyến giáp trong bướu giáp nhân độc bằng dao ligasure

X77.

Cắt toàn bộ tuyến giáp trong bướu giáp đa nhân độc bằng dao ligasure

X78.

Cắt gần toàn bộ tuyến giáp trong Basedow bằng dao ligasure

X79.

Cắt 1 thuỳ tuyến giáp và cắt bán phần thùy còn lại trong Basedow bằng dao ligasure

X80.

Cắt toàn bộ tuyến giáp trong Basedow bằng dao ligasure

X81.

Cắt 1 thuỳ tuyến giáp trong ung thư tuyến giáp bằng dao ligasure

X82.

Cắt toàn bộ tuyến giáp trong ung thư tuyến giáp bằng dao ligasure

X83.

Cắt 1 thuỳ tuyến giáp kèm nạo vét hạch 1 bên trong ung thư tuyến giáp bằng dao ligasure

X84.

Cắt toàn bộ tuyến giáp kèm nạo vét hạch 1 bên trong ung thư tuyến giáp bằng dao ligasure

X85.

Cắt toàn bộ tuyến giáp kèm nạo vét hạch 2 bên trong ung thư tuyến giáp bằng dao ligasure

X86.

Nạo vét hạch cổ trong ung thư tuyến giáp đã phẫu thuật bằng dao ligasure

X87.

Cắt 1 thuỳ tuyến giáp lấy bướu thòng trong bướu giáp thòng bằng dao ligasure

X88.

Cắt 1 thuỳ tuyến giáp lấy bướu thòng và cắt bán phần thùy còn lại trong bướu giáp thòng bằng dao ligasure

X89.

Cắt toàn bộ tuyến giáp trong bướu giáp thòng bằng dao ligasure

X90.

Cắt 1 thuỳ tuyến giáp trong bướu giáp khồng lồ bằng dao ligasure

X91.

Cắt 1 thuỳ tuyến giáp và cắt bán phần thùy còn lại trong bướu giáp khổng lồ bằng dao ligasure

X92.

Cắt toàn bộ tuyến giáp trong bướu giáp khổng lồ bằng dao ligasure

X93.

Cắt tuyến cận giáp trong cường tuyến cận giáp nguyên phát do quá sản tuyến hoặc u tuyến hoặc ung thư tuyến cận giáp bằng dao ligasure

X95.

Cắt tuyến ức trong quá sản hoặc u tuyến ức bằng dao ligasure

XКаталог: UploadFile
UploadFile -> 1. MỞ ĐẦu tính cấp thiết của đề tài
UploadFile -> HỒ SƠ MỜi thầu xây lắp gói thầu số 07: Toàn bộ phần chi phí xây lắp công trình
UploadFile -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do- hạnh phúc
UploadFile -> QUẢn lý nuôi trồng thủy sản dựa vào cộng đỒNG
UploadFile -> Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức tập huấn Chăm sóc skss tuổi mãn kinh và sàng lọc ung thư cổ tử cung
UploadFile -> Ban chấp hành trung ưƠng đẢng cộng sản việt nam
UploadFile -> Lịch tuần thứ 45 Từ ngày 03/11/2014 đến ngày 09/11/2014 Lịch hoạt động của Cơ quan Viện
UploadFile -> CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam sở giáo dục và ĐÀo tạO Độc lập Tự do Hạnh phúc
UploadFile -> SỞ TƯ pháp số: 507/tb-stp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
UploadFile -> Ubnd tỉnh thừa thiên huế

tải về 15.17 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   25   26   27   28   29   30   31   32   ...   102
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương