Ba Mươi Bảy Phẩm Trợ Đạo Giác Ngộtải về 1.5 Mb.
trang1/28
Chuyển đổi dữ liệu08.05.2018
Kích1.5 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   28
Ba Mươi Bảy Phẩm

Trợ Đạo Giác NgộĐức Đạt Lai Lạt Ma

---o0o---

Nguồn

Chuyển sang ebook 20-01-2015

Người thực hiện :

Nguyễn Ngọc Thảo - thao_ksd@yahoo.com.vn

Nam Thiên - namthien@gmail.com

Link Audio Tại Website http://www.phapthihoi.org
Mục Lục


LỜI NGƯỜI DỊCH

LỜI NHÀ XUẤT BẢN

NGÀY THỨ NHẤT

ĐIỀU THỨ NHẤT

ĐIỀU THỨ HAI

ĐIỀU THỨ BA

ĐIỀU THỨ NĂM

ĐIỂU THỨ SÁU

NGÀY THỨ HAI

ĐIỀU THỨ BẢY

ĐIỀU THỨ TÁM

ĐIỀU THỨ CHÍN

ĐIỀU THỨ MƯỜI

ĐIỀU THỨ MƯỜI MỘT

NGÀY THỨ BA

ĐIỀU THỨ MƯỜI HAI

ĐIỀU THỨ MƯỜI BA

ĐIỀU THỨ MƯỜI BỐN

ĐIỀU THỨ MƯỜI LĂM

ĐIỀU THỨ MƯỜI SÁU

ĐIỀU THỨ MƯỜI BẢY

ĐIỀU THỨ MƯỜI TÁM

ĐIỀU THỨ MƯỜI CHÍN

ĐIỀU THỨ HAI MƯƠI

ĐIỀU THỨ HAI MƯƠI MỐT

ĐIỀU THỨ HAI MƯƠI HAI

ĐIỀU THỨ HAI MƯƠI BA

ĐIỀU THỨ HAI MƯƠI BỐN

ĐIỀU THỨ HAI MƯƠI LĂM: BỐ THÍ TOÀN THIỆN

ĐIỀU THỨ HAI MƯƠI SÁU:  TRÌ GIỚI TOÀN THIỆN

ĐIỀU THỨ HAI MƯƠI BẢY: NHẪN NHỤC TOÀN THIỆN

ĐIỀU THỨ HAI MƯƠI TÁM: TINH TẤN TOÀN THIỆN

ĐIỀU THỨ HAI MƯƠI CHÍN: THIỀN TẬP TOÀN THIỆN

ĐIỀU THỨ BA MƯƠI: TUỆ TRÍ TOÀN THIỆN

ĐIỀU THỨ BA MƯƠI MỐT

ĐIỀU THỨ BA MƯƠI HAI

ĐIỀU THỨ BA MƯƠI BA

ĐIỀU THỨ BA MƯƠI BỐN

ĐIỀU THỨ BA MƯƠI LĂM

ĐIỀU THỨ BA MƯƠI SÁU

ĐIỀU THỨ BA MƯƠI BẢY

37 PHÁP HÀNH BỒ TÁT ĐẠO

BA PHƯƠNG DIỆN CHÍNH CỦA CON ĐƯỜNG GIÁC NGỘ

01 - GIỚI THIỆU

02 - HÃY LÀ MỘT NGƯỜI ÂN CẦN VÀ TẾ NHỊ

03 - NHỮNG ĐẶC TRƯNG CỦA LUẬN GIẢI

04 - KỆ TÁN DƯƠNG, NGUYỆN ƯỚC TRƯỚC TÁC, VÀ KHUYẾN KHÍCH LẮNG NGHE TỐT

05 - SỰ LIÊN HỆ GIỮA BA CON ĐƯỜNG

06 - VIỄN LY

07 - TÂM GIÁC NGỘ (BODHICITA)

08 - MỘT QUAN ĐIỂM ĐÚNG ĐẮN VỀ TÍNH KHÔNG

09 - HUẤN THỊ ĐỂ THỰC TẬP

KẾT LUẬN LƯU Ý TRÊN CHỦ TRƯƠNG KHÔNG TÔNG PHÁI

LỜI GIỚI THIỆU VỀ TỔNG QUAN NHỮNG CON ĐƯỜNG CỦA PHẬT GIÁO TÂY TẠNG

LỜI GIỚI THIỆU

LỜI TỰA


GIỚI THIỆU

CHUYỂN PHÁP LUÂN LẦN THỨ NHẤT

ĐẠO ĐỨC

TẬP TRUNGBA MƯƠI BẢY PHẦM TRỢ ĐẠO TRUYỀN THỐNG

CHUYỂN PHÁP LUÂN LẦN THỨ HAI

CHUYỂN PHÁP LUÂN LẦN THỨ BA

NHỮNG GIẢI THÍCH KHÁC NHAU VỀ VÔ NGÃ

BỐN PHÁP ẤN

GIỚI THIỆU MẬT ĐIỂN TANTRA

BỐN THỨ LỚP CỦA MẬT THỪA TANTRA

TRUYỀN LỰC GIA TRÌ

CHUẨN BỊ CHO SỰ TRUYỀN LỰC GIA TRÌ – QUÁN ĐẢNH – KHAI TÂM

DUY TRÌ NHỮNG THỆ NGUYỆN

NỮ NHÂN VÀ ĐẠO PHẬT

NHỮNG CON ĐƯỜNG THẬT SỰ CỦA VIỆC THỰC HÀNH TANTRA – TANTRA HOẠT ĐỘNG

HIỆN THỰC PHẬT THÂN

BỔN TÔN DU GIÀ (DEITY YOGA)

SỰ QUAN TRỌNG CUẢ VIỆC THÂN CHỨNG TÍNH KHÔNG

HIỆN THỰC TÂM THỨC CỦA PHẬT QUẢ

TANTRA HÀNH TƯỚNG (TANTRA TIẾN HÀNH)

TANTRA YOGA (TANTRA DU GIÀ)

TANTRA YOGA TỐI THƯỢNG

DIỆU LẠC VÀ TÍNH KHÔNG

CHẾT, TRUNG ẤM THÂN VÀ TÁI SINH

THỜI ĐIỂM TRỤ THIỀN (THIỀN QUÁN CHIẾU NGAY TRONG ĐỜI SỐNG HẰNG NGÀY)

TẦNG BẬC HOÀN THÀNH

NHỮNG TỪ NGỮ CHÂN THÀNH

LỜI TRI ÂN VÀ HỒI HƯỚNG
---o0o---
LỜI GIỚI THIỆU
Ba mươi bảy phẩm trợ đạo giác ngộ” là tuyển tập các bài giảng của đức Dalai Lama do Nyima Tsering dịch tiếng Anh và Tuệ Uyển - Thích Từ Đức dịch tiếng Việt, được xem là cẩm nang tu tập hướng đến sự giác ngộ theo tinh thần Phật giáo Tây Tạng.

Tác phẩm gồm ba phần như sau: Phần đầu gồm 37 phẩm trợ đạo, thường được biết đến là Con đường tiệm tiến (Lam Rim) vốn là cẩm nang luyện tâm, chuyển hóa tâm trong tâm lý học Phật giáo Tây Tạng. Khác với 37 phẩm trợ đạo được đức Phật giảng dạy trong kinh điển Pali, 37 phẩm trợ đạo giác ngộ này thực chất là 37 điều tâm niệm, theo đó đức Dalai Lama phân tích ứng dụng cho người tu học Phật. Lời chú giải của đức Dalai Lama rất gần gũi với đời sống thực tiễn, nhờ đó, người học có thể ứng dụng Phật pháp hiệu quả, nhằm vượt qua các bế tắc và khổ đau. Mỗi ngày trải nghiệm một điều trợ đạo giác ngộ, người đọc sẽ thấy tâm mình nhẹ nhõm, thư thái, sáng suốt, điềm tĩnh và tìm ra giải pháp vượt qua các bất hạnh.

Ba phương diện của con đường giác ngộ là nội dung cốt lõi của phần hai được đức Dalai Lama thuyết giảng từ tác phẩm của Tổ sư Tông Khách Ba bao gồm thái độ viễn ly, bồ đề tâm và tánh không. Nếu sự viễn ly là một nhu cầu, theo đó ta xả bỏ mọi chấp trước về khổ đau thì tâm bồ đề là quyết định và khuynh hướng trải nghiệm sự giác ngộ bây giờ và tại đây. Để đạt được tâm viễn ly và tâm giác ngộ, ngài Tông Khách Ba khuyên chúng ta cần thẩm thấu mọi sự vật hiện tượng trên đời vốn không có thực thể từ đó làm chủ được tâm trong các biến cố thăng trầm, duy trì được hạnh phúc. Đức Dalai Lama, với vai trò là nhà sớ giải phân tích ứng dụng luận phẩm này, người đọc sẽ bị cuốn hút vào nội dung luận phẩm với sự khéo léo giải thích của đức Dalai Lama như vị đại hành giả của truyền thống Mật tông Tây Tạng.

Phần 3 “Tổng quan những con đường của Phật giáo Tây Tạng” được đức Dalai Lama giảng giải vào năm 1988 tại Luân Đôn như bức tranh giới thiệu về các trường phái và bản chất của Phật giáo Tây Tạng. Đi từ việc giới thiệu các giáo pháp căn bản của đức Phật như tứ diệu đế, tam vô lậu học, bốn pháp ấn, đức Dalai Lama giới thiệu về các mật điển Tantra. Bốn thứ lớp của mật thừa Tantra gồm Tantra hoạt động, Tantra tiến hành, Tantra yoga và Tantra tối thượng được giới thiệu trong tác phẩm này như nền tảng để đạt được sự cảm thông về phương pháp tu “quán bản chất tham ái” để vượt qua tham ái. Phương pháp truyền lực gia trì, quán đảnh, khai tâm, phát nguyện của Phật giáo Tây Tạng được giới thiệu khá khái quát. Các phương pháp thực tập tâm thức, cái chết và tái sanh, thân trung ấm được Dalai Lama giới thiệu theo hướng ứng dụng. Đây là cách tu chuyển hóa cảm xúc có phối hợp giữa kinh điển Hiển giáo và Mật điển Tantra trong Phật giáo Tây Tạng.

Gộp ba tác phẩm như trên vào tác phẩm này, chúng tôi có dụng ý giúp độc giả có cái nhìn bao quát về các pháp tu và hành trì của Phật giáo Tây Tạng như một chi nhánh của Phật giáo Đại thừa qua lăng kính của Dalai Lama. Tác phẩm không chỉ cung cấp cẩm nang hướng đến sự giác ngộ, trải nghiệm sự giác ngộ mà còn cung cấp các kiến thức căn bản về Mật tông Tây Tạng. Đọc tác phẩm này, độc giả sẽ có cái nhìn bao quát về Phật giáo Tây Tạng theo đó có thể có những cảm thông về mật pháp tantra vốn là yếu tố tiếp biến văn hóa của Phật giáo Tây Tạng. Giải thoát có thể thực hiện từ nhiều con đường, Phật giáo có thể được hiểu qua sự đa dạng của các nền văn hóa và tác phẩm này chính là nhịp cầu giúp ta hiểu được nhiều con đường Phật pháp và sự đa dạng văn hóa đó.

                                     Giác Ngộ, ngày 16-6-2012

                                           TT. Thích Nhật Từ

                                               Tổng Biên tập

                            Tạp chí và Tủ sách Đạo Phật Ngày Nay

---o0o---
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   28


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương