Ban Hoằng pháp Trung ương ghpgvn phật học cơ BẢn chương trình Phật học Hàm thụ (1998-2002) Nguyệt san Giác Ngộ Nguồntải về 3.77 Mb.
trang1/47
Chuyển đổi dữ liệu23.04.2018
Kích3.77 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   47
Ban Hoằng pháp Trung ương

GHPGVN
PHẬT HỌC CƠ BẢNChương trình Phật học Hàm thụ (1998-2002)

Nguyệt san Giác Ngộ

Nguồn

http://thuvienhoasen.org

Chuyển sang ebook 21-7-2009

Người thực hiện : Nam Thiên – namthien@gmail.com

Link Audio Tại Website http://www.phatphaponline.org
Mục Lục

Lời nói đầu

Phần I - Nhận thức cơ bản về Phật giáo

Bài 1 - Nhận thức cơ bản về Phật giáo

Bài 2 - Ðạo Phật

Bài 3 - Lịch sử Ðức Phật Thích Ca Mâu Ni (từ Ðản sanh đến Thành đạo)

Bài 4 - Lịch sử Ðức Phật Thích Ca Mâu Ni (từ Thành đạo đến nhập Niết bàn)

Bài đọc thêm - Những quan niệm về Ðạo Phật

Bài đọc thêm - Quan niệm về Ðạo Phật sau khi Phật Thích Ca nhập diệt

Bài đọc thêm - Bức thông điệp từ con người của Ðức Phật

Phần II - Giáo lý cơ bản

Bài 1 - Bốn Chân Lý (Tứ Diệu Ðế)

Bài 2 - Tám phần Thánh đạo (Bát-Chánh Ðạo)

Bài 3 - Nhân quả

Bài 4 - Nghiệp (Karma)

Bài 5 - Luân hồi

Bài 6 - Tam vô lậu học (Giới-Ðịnh-Tuệ)

Bài đọc thêm - Truyền bá Chánh Pháp

Bài đọc thêm - Phật giáo, Triết lý sống thời đại

Bài đọc thêm - Thuyết Nghiệp

Bài đọc thêm - Thuyết Tái sanh

Tập Hai

Phần I - Giáo lý cơ bảnBài 1 - Mười hai nhân duyên (Thập nhị nhân duyên)

Bài 2 - Năm uẩn (Ngũ uẩn)

Bài 3 - Bốn Ðại, Sáu Ðại,Mười hai Xứ, và Mười tám Giới

Bài 5 - Bốn đề mục quán niệm(Tứ niệm xứ)

Bài 6 - Bảy phương pháp đi đến giác ngộ (Thất giác chi)

Bài đọc thêm - Năm Căn, Năm Lực

Tập Ba

Phần I - Lịch sử Phật giáoViệt NamBài 1 - Lịch sử Phật giáo

Bài 2 - Phật Giáo: Thời kỳ từ Nhà nước Ðộc lập Vạn Xuân ra đời đến Vua Trần Nhân Tông

Bài 3 - Phật giáo từ thời Trần Nhân Tông đến cận đại

Phần II - Tư tưởng Phật giáo

Bài 1 - Các cấp độ Giới pháp

Bài 2 -Giới thiệu đường lối tu thiền của Phật giáo

Bài 3 - Giới thiệu học thuyết phân kỳ  về hệ thống phán giáo

Bài 4 - Giới thiệu về Tịnh Ðộ Tông

Bài 5 - Giới thiệu về Mật Tông (Kim Cương Thừa)

Bài 6 - Giới thiệu Pháp Hoa Tông

Bài 7 - Giới thiệu về Kinh Hoa Nghiêm

Bài đọc thêm - Giới luật công truyền hay bí truyền?

Bài đọc thêm - Tính chất giáo dục của Giới luật Phật giáo

Bài đọc thêm - Chuổi hạt huyền trong kinh tạng Pali

Bài đọc thêm - Giới thiệu về Kim Cang Thừa

Bài đọc thêm -Cơ sở triết lý của Tam Luận Tông

Bài đọc thêm - Duyên khởi và Tính không được đồ giải qua phương trình E=MC2 của nhà bác học Albert Enstein

Tập Bốn


Phần I - Tam tạng thánh điển Phật giáo

Bài 1 - Tam Tạng Thánh điển phật giáo

Bài 2 - Giới Thiệu Tổng quát hệ thống kinh điển Hán tạng

Phần II - Các vấn đề Phật học

Bài 1 - Các vấn đề Phật học

Bài 2 - Một vài khái niệm về triết lý trong đạo Phật

Bài 3 - Giới Thiệu đại cương về duy thức học (Tâm lý học Phật giáo)

Bài 4 - Giới thiệu khái quát về nhân minh học Phật giáo (Logic học Phật giáo)

Bài 5 - Giới thiệu vài nét về văn học Phật Giáo Việt Nam

Phần III - Bài đọc thêm

Bài 1 - Đặc Trưng Của Đạo Phật

Bài 2 - Ảnh hưởng của đạo Phật vào nền văn hóa Việt Nam

Bài 3 - Vài suy nghĩ về sự hội nhập của Phật giáo vào nền văn hóa Việt Nam

Bài 4 - Quan niệm về Đức Phật trong lịch sử Phật giáo Việt Nam

Bài 5 - Đạo lý uyên nguyên của dân tộc Việt

Bài 6 - Đạo Phật có phải là tôn giáo không ?

Bài 7 - Phật Giáo trong thời đại khoa học

Bài 8 - Quy ước trích dẫn tam tạng kinh điển nguyên thủy


---o0o---

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   47


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương