UỶ ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam


Nhà ở 1 tầng, tường gạch sơn Silicát ; mái ngói, mái tôn; nền gạch Ceramictải về 4.5 Mb.
trang22/26
Chuyển đổi dữ liệu06.07.2016
Kích4.5 Mb.
#39
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   26

11179

Nhà ở 1 tầng, tường gạch sơn Silicát ; mái ngói, mái tôn; nền gạch Ceramic

đ/m2SD

1.581.000

10

15

20

19
13

11181

Nhà ở 1 tầng, tường gạch sơn Silicát ; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch Granit

đ/m2SD

1.662.000

10

15

20

19
13
a.2/ Loại có tường nhà xây dày > 22cm :


11183

Nhà ở 1 tầng, tường gạch; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch xi măng in hoa, đá mài galitin,

đ/m2SD

1.729.000

10

15

20

19
13

11185

Nhà ở 1 tầng, tường gạch sơn Silicát ; mái ngói,mái tôn, nền lát gạch Ceramic

đ/m2SD

1.809.000

10

15

20

19
13

11187

Nhà ở 1 tầng, tường gạch sơn Silicát ; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch Granit

đ/m2SD

1.849.000

10

15

20

19
13
b/ Nhà 2 tầng :
b.1/ Loại có tường nhà xây dày 15 cm 22 cm :11189

Nhà ở 2 tầng, tường gạch; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch xi măng in hoa, đá mài galitin,

đ/m2SD

1.782.000

10

15

20

17
15

11191

Nhà ở 2 tầng, tường gạch sơn Silicát ; mái ngói,tôn; nền gạch men Ceramic

đ/m2SD

1.863.000

10

15

20

17
15

11193

Nhà ở 2 tầng, tường gạch sơn Silicát ; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch Granit

đ/m2SD

1.916.000

10

15

20

17
15
b.2/ Loại có tường nhà xây dày > 22cm :


11195

Nhà ở 2 tầng, tường gạch; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch xi măng in hoa, đá mài galitin,

đ/m2SD

1.836.000

10

15

20

17
15

11197

Nhà ở 2 tầng, tường gạch sơn Silicát ; mái ngói, tôn; nền gạch men Ceramic

đ/m2SD

1.903.000

10

15

20

17
15

11199

Nhà ở 2 tầng, tường gạch sơn Silicát ; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch Granit

đ/m2SD

1.970.000

10

15

20

17
15
c/ Nhà 3 tầng :
c.1/ Loại có tường nhà xây dày 15 cm 22 cm :11201

Nhà ở 3 tầng, tường gạch; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch xi măng in hoa, đá mài galitin,

đ/m2SD

1.675.000

8

16

22

17
15

11203

Nhà ở 3 tầng, tường gạch sơn Silicát ; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch men Ceramic

đ/m2SD

1.742.000

8

16

22

17
15

11205

Nhà ở 3 tầng, tường gạch sơn Silicát ; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch Granit

đ/m2SD

1.796.000

8

16

22

17
15
c.2/ Loại có tường nhà xây dày > 22cm :


11207

Nhà ở 3 tầng, tường gạch; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch xi măng in hoa, đá mài galitin,

đ/m2SD

1.729.000

8

16

22

17
15

11209

Nhà ở 3 tầng, tường gạch sơn Silicát ; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch men Ceramic

đ/m2SD

1.796.000

8

16

22

17
15

11211

Nhà ở 3 tầng, tường gạch sơn Silicát ; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch Granit

đ/m2SD

1.849.000

8

16

22

17
15

d/ Nhà 4 tầng trở lên :
d.1/ Loại có tường nhà xây dày 15 cm 22 cm :11213

Nhà ở 4 tầng trở lên, tường gạch; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch xi măng in hoa, đá mài galitin,

đ/m2SD

1.688.000

8

16

22

16
15

11215

Nhà ở 4 tầng trở lên, tường gạch sơn Silicát ; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch men Ceramic

đ/m2SD

1.755.000

8

16

22

16
15

11217

Nhà ở 4 tầng trở lên, tường gạch sơn Silicát ; mái ngói tôn; nền gạch Granit

đ/m2SD

1.809.000

8

16

22

16
15
d.2/ Loại có tường nhà xây dày > 22cm :


11219

Nhà ở 4 tầng trở lên, tường gạch; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch xi măng in hoa, đá mài galitin,

đ/m2SD

1.729.000

8

16

22

16
15

11221

Nhà ở 4 tầng trở lên, tường gạch sơn Silicát; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch men Ceramic

đ/m2SD

1.796.000

8

16

22

16
15

11223

Nhà ở 4 tầng trở lên, tường gạch sơn Silicát; mái ngói, mái tôn; nền lát gạch Granit

đ/m2SD

1.863.000

8

16

22

16
15

IV - CÔNG TRÌNH GIÁO DỤC1- Các loại nhà nhóm D (cấp 4 cũ):11225

Nhà 1 tầng, tường gạch(táp lô) dày 220 mm ; mái :ngói, lá;tôn; nền láng xi măng

đ/m2SD

864.000

10
15

10

10

15

11227

Nhà 1 tầng,tường xây gạch dày220 mm mái :ngói, tôn- nền lát gạch xi măng in hoa

đ/m2SD

950.000

10
15

10

10

15

11229

Nhà 1 tầng,tường xây gạch dày 220 mm mái : ngói, tôn- nền gạch men Ceramic ,Granít

đ/m2SD

1.051.000

10
15

10

10

15
2- Các loại nhà nhóm C (cấp 3 cũ):11231

Nhà 1 tầng,tường xây gạch dày 220 mm,mái :ngói, tôn, bê tông, nền láng xi măng

đ/m2SD

1.461.000

10

15

28

19
13

11233

Nhà 1 tầng,tường xây gạch dày 220 mm,mái :ngói, tôn, bê tông, nền lát gạch hoa, gạch men

đ/m2SD

1.541.000

10

15

28

19
13

11235

Nhà 2 tầng,tường xây gạch dày 220 mm,mái :ngói, tôn, bê tông, nền láng xi măng

đ/m2SD

1.568.000

8

15

20

17
15

11237

Nhà 2 tầng,tường xây gạch dày 220 mm,mái ngói, tôn, bê tông, nền lát gạch hoa, gạch men

đ/m2SD

1.648.000

8

15

20

17
15


tải về 4.5 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   26
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương