THÔng báo về việc Giới thiệu chuyên ngành cho Tân sinh viên K56tải về 14.99 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu28.07.2016
Kích14.99 Kb.
#8734
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIAO THÔNG VẬN TẢI-CƠ SỞ II

Số: 1530 /TB-ĐHGTVTCSII Tp. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 09 năm 2015THÔNG BÁO

Về việc Giới thiệu chuyên ngành cho Tân sinh viên K56

của các Bộ môn chuyên môn


Kính gửi: - Các Bộ môn
Căn cứ Thông báo số 1494/TB- ĐH.GTVTCSII ngày 28/08/2015, của Trường Đại học Giao thông Vận tải - Cơ sở II, về việc nhập học của Tân sinh viên trúng tuyển Khóa 56.

Căn cứ Thông báo 572/TB- ĐH.GTVT ngày 31/08/2015, của Trường Đại học Giao thông Vận tải, về việc cung cấp nội dung giới thiệu ngành, chuyên ngành đào tạo Phục vụ công tác đón sinh viên K56 Đại học hệ chính quy năm học 2015 – 2016.

Ban Công tác Chính trị và Sinh viên thông báo đến các Bộ môn tại Cơ sở II về việc giới thiệu chuyên ngành tại Phòng Truyền thống Hội trường C1 thời gian cụ thể như sau:


Thời gian nhập học

Ngành sinh viên nhập học


Ngày 14/09/2015

(Buổi sáng 07h30 – 11h00)


- Kỹ thuật xây dựng Công trình giao thông

(CAHA, ĐGBO, ĐSĐT, GTCC, GTTP, ĐIKT, CĐSB)Ngày 14/09/2015

(Buổi chiều 13h00 – 16h30)- Kỹ thuật xây dựng Công trình giao thông

(CAHA, ĐGBO, ĐSĐT, GTCC, GTTP, ĐIKT, CĐSB)

- Kinh tế xây dựng

(KTXD và KTCĐ)

Ngày 15/09/2015

(Buổi sáng 07h30 – 11h00)- Kinh tế (KTBC)

- Quản trị kinh doanh (QTKD)

- Kế toán (KTTH)

- Công nghệ thông tin (CNTT)

- Kỹ thuật cơ khí (CGHO, CKOT, COĐT)

- Kỹ thuật điện - Điện tử

Ngày 15/09/2015

(Buổi chiều 13h00 – 16h30)- Kỹ thuật điện tử truyền thông (KTVT)

- Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (TĐHO)

- Kỹ thuật môi trường (KTMTGT)

- Kỹ thuật xây dựng (XDDD, HTĐT)

- Khai thác vận tải (QHQL)

- Kinh tế vận tải (KTVTDL)


Đề nghị các Bộ môn bố trí Giảng viên trực bàn tư vấn (số lượng cụ thể theo buổi) và gửi File bảng thông tin tư vấn (nội dung hình thức theo thông báo 572/TB- ĐH.GTVT đính kèm) về Ban CTCT&SV Email: dnthuong@utc2.edu.vn, trước 16h00 ngày 10/09/2015 để kịp thời gian chuẩn bị.


Ban CTCT&SV thông báo để các Bộ môn biết và thực hiện ./.

TL. BAN GIÁM ĐỐC

TRƯỞNG BAN CTCT&SV
(Đã ký)
TS. Vũ Hồng Vận

Nơi nhận:

- Ban Giám đốc;

- Các đơn vị;

- Lưu: TCHC, CTCT&SV;- Phòng CTCT&SV ĐH.GTVT.BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Каталог: File
File -> Sạt-đe rằng: Nầy là lời phán của Đấng có bảy vì thần Đức Chúa Trời và bảy ngôi sao
File -> TÀi liệu hưỚng dẫn sử DỤng dịch vụ HỘi nghị truyền hình trực tuyếN
File -> HƯỚng dẫn càI ĐẶt và SỬ DỤng phần mềm tạo bài giảng e-learning
File -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
File -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
File -> TIÊu chuẩn quốc gia tcvn 7790-5 : 2008 iso 2859-5 : 2005
File -> Qcvn 81: 2014/bgtvt
File -> UỶ ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
File -> VIỆn chăn nuôi trịnh hồng sơn khả NĂng sản xuất và giá trị giống của dòng lợN ĐỰc vcn03 luậN Án tiến sĩ NÔng nghiệp hà NỘI 2014

tải về 14.99 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương