Trung tâm giao dịch chứng khoán hà NỘi cấP ĐĂng ký niêm yết chứng khoán chỉ CÓ nghĩa là việC niêm yết chứng khoáN ĐÃ thực hiện theo các quy đỊnh của pháp luật liên quan mà không hàM Ý ĐẢm bảo giá trị CỦa chứng khoáNtải về 0.85 Mb.
trang3/10
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích0.85 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Giới thiệu về Công ty


Tên Công ty

Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO1

Tên giao dịch quốc tế

VNECO1 Electricity Construction Joint Stock Company

Tên viết tắt

VNECO1

Trụ sở chính

Số 489 Nguyễn Lương Bằng, P Hòa Hiệp Nam, Q Liên Chiểu, TP Đà Nẵng

Điện thoại

(0511) 3772 001

Fax

(0511) 3772 006

Email

vneco1@gmail.com

Giấy CNĐKKD

Số 320 300 0512 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Đà Nẵng cấp cho đăng ký lần thứ đầu ngày 31/12/2004, lần 2 ngày 05/06/2007
 • Phạm vi lĩnh vực kinh doanh của Công ty


  • Xây lắp các công trình hệ thống lưới điện, trạm biến áp điện đến 500kV và các công trình nguồn điện, các công trình công nghiệp và dân dụng, công trình giao thông, thủy lợi, viễn thông, văn hoá, thể thao, sân bay bến cảng;

  • Sản xuất thiết bị phụ kiện;

  • Khai thác và kinh doanh cát, đá, sỏi và các chủng loại vật liệu xây dựng khác;

  • Kinh doanh phát triển nhà và hạ tầng kỹ thuật đô thị, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế mới;

  • Kinh doanh xuất nhập khẩu: vật tư, thiết bị điện, vật liệu xây dựng, thiết bị phương tiện vận tải, xe máy thi công;

  • Kinh doanh vận tải hàng hoá, sửa chữa xe máy thi công và phương tiện vận tải;

  • Chế tạo kết cấu thép, các sản phẩm cơ khí và mạ kẽm;

  • Sản xuất các sản phẩm bê tông;

  • Kinh doanh xăng dầu;

  • Đầu tư nhà máy điện độc lập, sản xuất và kinh doanh điện;

  • Kinh doanh các ngành nghề khác phù hợp với quy định của Pháp luật;

  1. Cơ cấu tổ chức Công ty

  Cơ cấu tổ chức Công ty hiện nay bao gồm một Trụ sở chính, một Văn phòng đại diện Hà Nội, một Văn phòng đại diện TP Hồ Chí Minh, sáu Đội và một Xưởng cơ khí.  Trụ sở Công ty

  Số 489 Nguyễn Lương Bằng, P Hòa Hiệp Nam, Q Liên Chiểu, TP Đà Nẵng

  Điện thoại

  (0511) 3772 001

  Fax

  (0511) 3772 006

  Email

  vneco1@gmail.com

  Website

  vneco1.com.vn

  Văn phòng Đại diện Hà Nội

  Số 67 – B3 Khu đô thị mới Đại Kim, Q Hoàng Mai, Hà Nội

  Văn phòng Đại diện TP Hồ

  Chí Minh


  Số 702 Nguyễn Kiệm, Phường 4, Q Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh

  Đội thi công cơ giới 1, Đội thi công cơ giới 2, Đội Xây lắp điện 3, Đội Xây lắp điện 4, Đội xây lắp điện 5: Đóng tại Số 493 Đường Nguyễn Lương Bằng, Phường Hoà Hiệp Nam, Quận Liên Chiểu, Thành Phố Đà Nẵng.

  Đội Xây lắp điện 2, Xưởng cơ khí: Đóng tại Số 489 Đường Nguyễn Lương Bằng, Phường Hoà Hiệp Nam, Quận Liên Chiểu, Thành Phố Đà Nẵng.


  1. Cơ cấu bộ máy quản lý của Công ty  3.1. Đại hội đồng cổ đông


  Đại hội đồng cổ đông gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết, họp mỗi năm ít nhất 01 lần. ĐHĐCĐ quyết định những vấn đề được Luật pháp và Điều lệ Công ty quy định. ĐHĐCĐ sẽ quyết định phương hướng, nhiệm vụ phát triển Công ty và kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm, kế hoạch phát triển dài hạn của Công ty; thông qua phương án sử dụng tài sản và phương án đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh và hoàn thiện công nghệ... ĐHĐCĐ là người thực hiện việc bầu, bãi miễn thành viên HĐQT và Ban kiểm soát.

  3.2. Hội đồng quản trị


  Hội đồng quản trị có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định các vấn đề liên quan đến quản lý và hoạt động của Công ty phù hợp với Pháp luật, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. HĐQT có thẩm quyền quyết định chiến lược phát triển của Công ty. HĐQT có trách nhiệm giám sát Giám đốc và những người quản lý khác. Quyền và nghĩa vụ của HĐQT do Luật pháp, Điều lệ Công ty, các Quy chế nội bộ của Công ty và Nghị quyết của ĐHĐCĐ quy định.

  Hội đồng quản trị của Công ty có 5 (năm) thành viên.


  3.3. Ban kiểm soát


  Ban kiểm soát của Công ty có 3 (ba) thành viên, do Đại hội đồng cổ đông bầu ra. Ban kiểm soát có nhiệm vụ kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trong điều hành hoạt động kinh doanh, báo cáo tài chính của Công ty. Ban kiểm soát Công ty hoạt động độc lập với Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc.

  3.4. Ban Giám đốc


  Ban Giám đốc của công ty gồm có:

  • Giám đốc do HĐQT bổ nhiệm và được phê chuẩn hàng năm tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên. Giám đốc là người điều hành và có quyết định cao nhất về tất cả các vấn đề liên quan đến hoạt động hàng ngày của Công ty, chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao.

  Giám đốc phụ trách chung đồng thời phụ trách trực tiếp các phòng: Phòng Kinh tế kế hoạch Vật tư, Phòng kỹ thuật-An toàn, Phòng Tài chính kế toán, Phòng Tổ chức lao động hành chính, các Chi nhánh và Phụ trách định hướng chiến lược phát triển của Công ty.

  • Các Phó Giám đốc là người giúp việc cho Giám đốc và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về phần việc được phân công, chủ động giải quyết những công việc đã được Giám đốc ủy quyền và phân công theo đúng chế độ chính sách của Nhà nước và Điều lệ của Công ty. Cụ thể như sau:   • Phó giám đốc phụ trách khối Xây dựng đường dây và trạm

  Phụ trách việc thi công xây dựng các công trình xây lắp đường dây và các trạm biến áp do Công ty thực hiện.

   • Phó giám đốc phụ trách các Đơn vị xe máy thi công

  Phụ trách các phương tiện máy móc dùng để thi công các công trình; Phụ trách các công trình thuỷ điện, thuỷ lợi, giao thông vận tải, xây dựng dân dụng, xây dựng công nghiệp... của Công ty.

   1. : data -> HNX -> 2008
    HNX -> Báo cáo thường niên năm 2012 Công ty cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa
    HNX -> CÔng ty cp đIỆn tử BÌnh hòa cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
    HNX -> B¸o c¸o th­êng niªn
    HNX -> Trungtâm giao dịch chứng khoán hà NỘi chấp thuậN ĐĂng ký chứng khoán giao dịch chỉ CÓ nghĩa là việC ĐĂng ký chứng khoáN ĐÃ thực hiện theo các quy đỊnh của pháp luật liên quan mà không hàM Ý ĐẢm bảo giá trị CỦA chứng khoáN
    HNX -> Trung tâm giao dịch chứng khoán hà NỘi chấp thuậN ĐĂng ký chứng khoán giao dịch chỉ CÓ nghĩa là việC ĐĂng ký chứng khoáN ĐÃ thực hiện theo các quy đỊnh của pháp luật liên quan mà không hàM Ý ĐẢm bảo giá trị CỦA chứng khoáN
    HNX -> SỞ giao dịch chứng khoán hà NỘi cấP ĐĂng ký niêm yết chứng khoán chỉ CÓ nghĩa là việC niêm yết chứng khoáN ĐÃ thực hiện theo các quy đỊNH
    HNX -> I. LỊch sử hoạT ĐỘng của công ty 4
    HNX -> Cms: Board resolution
    2008 -> Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18 báo cáo tài chính tóm tắt quý 3/2008


 • 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


  Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
  được sử dụng cho việc quản lý

      Quê hương