SỞ giao dịch chứng khoán hà NỘi cấP ĐĂng ký niêm yết chứng khoán chỉ CÓ nghĩa là việC niêm yết chứng khoáN ĐÃ thực hiện theo các quy đỊNHtải về 0.73 Mb.
trang1/11
Chuyển đổi dữ liệu22.07.2016
Kích0.73 Mb.
#2140
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 13SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI CẤP ĐĂNG KÝ NIÊM YẾT CHỨNG KHOÁN

CHỈ CÓ NGHĨA LÀ VIỆC NIÊM YẾT CHỨNG KHOÁN ĐÃ THỰC HIỆN THEO CÁC QUY ĐỊNH

CỦA PHÁP LUẬT LIÊN QUAN MÀ KHÔNG HÀM Ý ĐẢM BẢO GIÁ TRỊ CỦA CHỨNG KHOÁN.

MỌI TUYÊN BỐ TRÁI VỚI ĐIỀU NÀY LÀ BẤT HỢP PHÁP.

BẢN CÁO BẠCH

CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 13

(Giấy chứng nhận ĐKKD số 0103008046 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 10/06/2005 và đăng ký thay đổi lần thứ 10 vào ngày 06/10/2008)

NIÊM YẾT CỔ PHIẾU TRÊN

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

(Đăng ký niêm yết số:………/GCN-SGDHN do ……… cấp ngày … tháng … năm ………)

Bản cáo bạch này và tài liệu bổ sung sẽ được cung cấp tại:

 1. Trụ sở Công ty Cổ phần LICOGI 13

 • Tòa nhà LICOGI 13, đường Khuất Duy Tiến, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội

 • Điện thoại: (04) 38544623

 • Fax: (04) 38544107

 • Website: www.licogi13.com.vn

 1. Trụ sở Công ty Cổ phần Chứng khoán Alpha (APSC)

 • Số 2 Phạm Ngũ Lão, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

 • Điện thoại: 04.39334666

 • Fax: 04.39334997

 • Website: www.apsc.vn

 • E-mail: info@apsc.vn

Chi nhánh Công ty Cổ phần Chứng khoán Alpha

 • Số 151 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, TP. HCM

 • Điện thoại: 08.39308518

 • Fax: 08.39308516

Phụ trách công bố thông tin:

 • Họ tên: Nguyễn Khắc Minh

 • Số điện thoại: 091 339 9517

 • Chức vụ: Ủy viên Hội đồng Quản Trị, Phó Tổng Giám đốc kiêm Kế toán trưởng

CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 13

(Giấy chứng nhận ĐKKD số 0103008046 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 10/06/2005 và đăng ký thay đổi lần thứ 10 vào ngày 06/10/2008)

NIÊM YẾT CỔ PHIẾU TRÊN SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Tên cổ phiếu:

Cổ phiếu Công ty Cổ phần LICOGI 13

Loại cổ phiếu:

Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá:

10.000 đồng/cổ phiếu

Tổng số lượng niêm yết:

6.000.000 cổ phiếu

Tổng giá trị niêm yết:

(theo mệnh giá)

60.000.000.000 đồng

TỔ CHỨC KIỂM TOÁN:

CÔNG TY KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM

 • Trụ sở chính: Tầng 11 Tòa Nhà Sông Đà – Số 165 – Đường Cầu Giấy – Quận Cầu Giấy – Hà Nội

 • Điện thoại: 04. 62 670 491/492/493

 • Fax: 04. 62 670 494

 • Website: www.vae.com.vn

TỔ CHỨC TƯ VẤN:

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ALPHA (APSC)

 • Trụ sở chính: Số 2 Phạm Ngũ Lão, Phường Phan Chu Trinh, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội

 • Điện thoại: 04.39334666

 • Fax: 04.39334997

 • Website: www.apsc.vn

Mục Lục

I.CÁC NHÂN TỐ RỦI RO 5

1.Rủi ro về biến động kinh tế: 5

2.Rủi ro về pháp luật 5

3.Rủi ro đặc thù 6

3.1.Rủi ro về cạnh tranh 6

3.2.Rủi ro về nguồn nguyên vật liệu 6

3.3.Rủi ro về tài chính và tín dụng 64.Rủi ro khác 7

II.NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH 7

1.Tổ chức đăng ký phát hành 7

2.Tổ chức tư vấn 7

III.CÁC KHÁI NIỆM VÀ NHÓM TỪ VIẾT TẮT 8

IV.TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC 8

1.Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển: 8

1.1.Lịch sử hình thành: 8

1.2.Giới thiệu về công ty 11

2.Cơ cấu tổ chức: 15

3.Cơ cấu bộ máy quản lý Công ty: 16

3.1.Đại hội cổ đông: 16

3.2.Hội đồng quản trị: 16

3.3.Ban kiểm soát: 16

3.4.Ban Tổng giám đốc: 16

3.5.Các phòng ban chức năng: 16

3.6.Các chi nhánh: 22

4.Danh sách cổ đông và tỉ lệ cổ phần nắm giữ thời điểm ngày 28/02/2010 23

4.1.Danh sách cổ đông nắm giữ từ trên 5% vốn cổ phần của Công ty tại thời điểm 28/02/2010 23

4.2.Danh sách cổ đông sáng lập và tỷ lệ cổ phần nắm giữ 23

4.3.Cơ cấu cổ đông của Công ty tại thời điểm 28/02/2010 245.Danh sách những Công ty mẹ và Công ty con của tổ chức phát hành 24

6.Hoạt động kinh doanh 26

6.1.Sản phẩm, dịch vụ chính 26

6.2.Nguyên vật liệu phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh 27

6.3.Chi phí sản xuất 29

6.4.Trình độ công nghệ 30

6.5.Tình hình nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới, ngành nghề mới 33

6.6.Tình hình kiểm tra chất lượng sản phẩm và dịch vụ 33

6.7.Hoạt động Marketing 34

6.8.Nhãn hiệu thương mại, đăng ký phát minh sáng chế và bản quyền 34

6.9.Các hợp đồng lớn đang thực hiện 347.Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 35

7.1.Tóm tắt một số chỉ tiêu về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm gần nhất: 35

7.2.Những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm báo cáo 36

8.Vị thế của Công ty so với các doanh nghiệp khác trong cùng ngành 37

8.1.Vị thế của Công ty 37

8.2.Đánh giá về sự phù hợp định hướng phát triển của công ty với định hướng của ngành, chính sách của Nhà nước, và xu thế chung trên thế giới 38

9.Lao động và chính sách đối với người lao động 40

9.1.Số lượng người lao động trong Công ty 40

9.2.Chính sách đối với người lao động 40

10.Chính sách cổ tức 41

11.Tình hình tài chính của LICOGI 13 42

11.1.Trích khấu hao tài sản cố định 42

11.2.Thanh toán các khoản nợ đến hạn 42

11.3.Các khoản phải nộp theo luật định 42

11.4.Trích lập các quỹ 42

11.5.Tổng dư nợ vay 42

11.6.Tình hình công nợ hiện nay 44

11.7.Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu 4612.Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát 46

12.1.Danh sách thành viên Hội đồng quản trị: 46

12.2.Sơ yếu lí lịch tóm tắt 47

13.Tài sản của Licogi 13 58

14.Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức trong 2010 và 2011 58

14.1.Một số chỉ tiêu tài chính trong 2010 và 2011: 58

14.2.Căn cứ xây dựng kế hoạch lợi nhuận cổ tức 59

15.Đánh giá của tổ chức tư vấn về kế hoạch lợi nhuận và cổ tức 61

V.CHỨNG KHOÁN ĐĂNG KÝ NIÊM YẾT 61

1.Loại chứng khoán: Cổ phần phổ thông 61

2.Mệnh giá: 10.000 đồng 61

3.Tổng số cổ phần đăng ký: 6.000.000 cổ phần 61

4.Số lượng cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng theo quy định của Pháp luật và của tổ chức phát hành : 61

5.Phương pháp tính giá: Tham chiếu giá sổ sách 61

6.Giới hạn về tỷ lệ nắm giữ đối với người nước ngoài 62

7.Các loại thuế có liên quan 62

7.1.Thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN): 62

7.2.Các loại thuế khác: 62

VI.CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC NIÊM YẾT 63

1.Tổ chức tư vấn 63

2.Tổ chức kiếm toán 63

VII.PHỤ LỤC 64


NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH

 1. Каталог: data -> HNX -> 2010 -> BAN%20CAO%20BACH
  BAN%20CAO%20BACH -> SỞ giao dịch chứng khoán hà NỘi cấP ĐĂng ký niêm yết chứng khoán chỉ CÓ nghĩa là việC niêm yết chứng khoáN ĐÃ thực hiện theo các quy đỊnh của pháp luật liên quan mà không hàM Ý ĐẢm bảo giá trị CỦa chứng khoáN
  2010 -> BÁo cáo thưỜng niên năM 2010
  BAN%20CAO%20BACH -> SỞ giao dịch chứng khoán hà NỘi cấP ĐĂng ký niêm yết chứng khoán chỉ CÓ nghĩa là việC niêm yết chứng khoáN ĐÃ thực hiện theo các quy đỊnh của pháp luật liên quan mà không hàM Ý ĐẢm bảo giá trị CỦa chứng khoáN
  2010 -> BÁo cáo thưỜng niêN
  2010 -> B¸o c¸o th­êng niªn
  2010 -> Ctcp sông đÀ 11 – thăng long
  2010 -> B¸o c¸o th­êng niªn Tªn : c ng ty cæ phÇn S¸ch gi¸o dôc t¹i thµnh phè Hµ Néi
  2010 -> Tªn tổ chức niêm yết: c ng ty Cæ phÇn bia Thanh Hãa Năm báo cáo 2010

  tải về 0.73 Mb.

  Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương