Cms: Board resolutiontải về 10.3 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.07.2016
Kích10.3 Kb.
#2502
CMS: Board resolution

Viet Nam Construction and Manpower Joint Stock Company announced the board resolution approved on 13/04/2016 as follows:Article 1: Approve adjusting the list of eligible buyers in the private placement:

No,

Eligible buyers

Offering price (VND/share)

Number of shares offered (share)

1

Pham Minh Phuc

VND 10,000/share

1,310,000

2

Kim Ngoc Nhan

VND 10,000/share

1,710,000

3

Pham Van Tung

VND 10,000/share

1,710,000

4

Pham Van Luy

VND 10,000/share

1,710,000

5

Nguyen Van Kien

VND 10,000/share

1,200,000

6

Pham Van Lang

VND 10,000/share

1,060,000

7

Nguyen Khanh Linh

VND 10,000/share

1,300,000
Total
10,000,000

  • Handling the fractional shares or refused shares: these shares will be offered to other investors by Board of Directors in accordance with terms and conditions, the offering price is VND 10,000/shares

Article 2: General manager and related persons take responsibility to implement this resolution in accordance with the regulations of laws.
Каталог: data -> HNX -> 2016
HNX -> Trungtâm giao dịch chứng khoán hà NỘi chấp thuậN ĐĂng ký chứng khoán giao dịch chỉ CÓ nghĩa là việC ĐĂng ký chứng khoáN ĐÃ thực hiện theo các quy đỊnh của pháp luật liên quan mà không hàM Ý ĐẢm bảo giá trị CỦA chứng khoáN
HNX -> Trung tâm giao dịch chứng khoán hà NỘi chấp thuậN ĐĂng ký chứng khoán giao dịch chỉ CÓ nghĩa là việC ĐĂng ký chứng khoáN ĐÃ thực hiện theo các quy đỊnh của pháp luật liên quan mà không hàM Ý ĐẢm bảo giá trị CỦA chứng khoáN
HNX -> SỞ giao dịch chứng khoán hà NỘi cấP ĐĂng ký niêm yết chứng khoán chỉ CÓ nghĩa là việC niêm yết chứng khoáN ĐÃ thực hiện theo các quy đỊNH
HNX -> I. LỊch sử hoạT ĐỘng của công ty 4
HNX -> Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18 báo cáo tài chính tóm tắt quý 3/2008
HNX -> Công ty Cổ phần Tập đoàn sara km số 2, Đường V. I lê nin, tp vinh, Nghệ An
2016 -> PV2: Corporate Governance Report (2016)
2016 -> Corporate governance report

tải về 10.3 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương