Trungtâm giao dịch chứng khoán hà NỘi chấp thuậN ĐĂng ký chứng khoán giao dịch chỉ CÓ nghĩa là việC ĐĂng ký chứng khoáN ĐÃ thực hiện theo các quy đỊnh của pháp luật liên quan mà không hàM Ý ĐẢm bảo giá trị CỦA chứng khoáNtải về 0.87 Mb.
trang1/9
Chuyển đổi dữ liệu18.07.2016
Kích0.87 Mb.
#1963
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

TRUNGTÂM GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI CHẤP THUẬN ĐĂNG KÝ CHỨNG KHOÁN GIAO DỊCH CHỈ CÓ NGHĨA LÀ VIỆC ĐĂNG KÝ CHỨNG KHOÁN ĐÃ THỰC HIỆN THEO CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT LIÊN QUAN MÀ KHÔNG HÀM Ý ĐẢM BẢO GIÁ TRỊ CỦA CHỨNG KHOÁN. MỌI TUYÊN BỐ TRÁI VỚI ĐIỀU NÀY LÀ BẤT HỢP PHÁP.

BẢN CÁO BẠCH

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 7


(Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đăng ký lần đầu số: 24.03.000081 do Sở Kế hoạch đầu tư Tỉnh Sơn La cấp ngày 29/12/2005; đăng ký thay đổi lần 2 số 24.03.000081 số do Sở Kế hoạch đầu tư Tỉnh Sơn La cấp ngày 03/10/2006)

ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU

TRÊN TRUNG TÂM GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI


BẢN CÁO BẠCH NÀY SẼ ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI

 1. Công ty cổ phần Sông Đà 7

Địa chỉ : Xã ít Ong - Huyện Mường La – Tỉnh Sơn La

Điện thoại: 022.830.786 Fax: 022.830921 1. Công ty TNHH Chứng Khoán NHĐT&PT Việt Nam - BSC

Trụ sở : Tầng 10, Toà A, Tháp đôi Vincom, 191 Bà Triệu Hà Nội

Điện thoại : 84 4 2200 670 Fax: 84 4 2200 669

Chi nhánh : Lầu 9, 146 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại : 84 8 9142956 Fax: 84 8 8218 510PHỤ TRÁCH CÔNG BỐ THÔNG TIN

Ông Ông Tạ Văn Lượng

Chức vụ: Kế toán trưởng

Địa chỉ: Phòng Tài Chính kế toán – Công ty cổ phần Sông Đà 7

Điện thoại : 022.830.786 Fax: 022.830921
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 7

(Giấy chứng nhận ĐKKD số 24.03.000081 do Sở Kế hoạch đầu tư Tỉnh Sơn La cấp lần đầu ngày 29/12/2005; đăng ký thay đổi lần 2 ngày 03/10/2006)ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU

TRÊN TRUNG TÂM GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Tên cổ phiếu: Công ty cổ phần Sông Đà 7

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu

Tổng số lượng đăng ký: 1.500.000

Tổng giá trị đăng ký: 15.000.000.000 VNĐ (Mười lăm tỷ đồng Việt Nam).


TỔ CHỨC KIỂM TOÁN:CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN HỒNG HÀ

Địa chỉ: 72 An Dương- Tây Hồ- Hà Nội

Tel: (04)239118 Fax: (04)7171086

E-mail: hh_auditing@yahoo.com


TỔ CHỨC TƯ VẤN: CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN

Địa chỉ: Tầng 10, 191 Bà Triệu, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Tel: (04) 2200656 Fax: (04) 2200669

E-mail: service@bsc.com.vnMỤC LỤC

I. NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH 3

1. Tổ chức đăng ký 3

2. Tổ chức tư vấn 3

I.CÁC KHÁI NIỆM 3

II.TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ 4

1.Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển 4

2. Cơ cấu tổ chức và cơ cấu bộ máy quản lý Công ty 7

3. Danh sách cổ đông sáng lập và tỷ lệ cổ phần nắm giữ (tại thời điểm 30/9/2006) 11

4. Danh sách những Công ty mẹ và Công ty con của tổ chức đăng ký. 11

5. Hoạt động kinh doanh 126. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trong năm gần nhất 18

7. Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát: 25

8. Tài sản: tính đến thời điểm 30/9/2006 33

9. Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức 40

10. Căn cứ để đạt được kế hoạch lợi nhuận, cổ tức 41

11. Đánh giá của tổ chức tư vấn về kế hoạch lợi nhuận và cổ tức: 48

III.CHỨNG KHOÁN ĐĂNG KÝ 50

1. Loại chứng khoán: Công ty cổ phần Sông Đà 7 50

2. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần 50

3. Tổng số cổ phiếu: 1.500.000 Cổ phiếu. 50

4. Phương pháp tính giá 51

5. Giới hạn về tỷ lệ nắm giữ đối với người nước ngoài: 51

6. Các loại thuế có liên quan 51

IV.CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI VIỆC ĐĂNG KÝ 52

1. Tổ chức tư vấn 53

2. Tổ chức kiểm toán 53

V.CÁC NHÂN TỐ RỦI RO 53

1.Rủi ro về kinh tế: 53

2. Rủi ro về luật pháp: 53

3. Rủi ro về lãi suất: 54

4. Rủi ro về công nghệ: 54

5. Rủi ro về nguồn nhân lực: 54

VI.PHỤ LỤC 55

56

I. NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH

1. Tổ chức đăng ký


Ông: Nguyễn Xuân Chuẩn Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị

Ông: Nguyễn Sỹ Cát Chức vụ: Tổng giám đốc

Ông: Tạ Văn Lượng Chức vụ: Kế toán trưởng

Chúng tôi đảm bảo rằng các thông tin và số liệu trong Bản cáo bạch này là phù hợp với thực tế mà chúng tôi được biết, hoặc đã điều tra, thu thập một cách hợp lý.


2. Tổ chức tư vấn


Đại diện theo pháp luật: Ông: Hồ Công Hưởng

Chức vụ: Giám đốc Công ty TNHH Chứng khoán ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam

Bản cáo bạch này là một phần của hồ sơ xin đăng ký giao dịch cổ phiếu do Công ty TNHH Chứng khoán ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam tham gia lập trên cơ sở hợp đồng tư vấn với Công ty cổ phần Sông Đà 7. Chúng tôi đảm bảo rằng việc phân tích, đánh giá và lựa chọn ngôn từ trên Bản cáo bạch này đã được thực hiện một cách hợp lý và cẩn trọng dựa trên cơ sở các thông tin và số liệu do Công ty cổ phần Sông Đà 7 cung cấp.

 1. CÁC KHÁI NIỆM


Các từ hoặc nhóm từ viết tắt trong bản cáo bạch này có nội dung như sau:

   1. TTGDCK: Trung Tâm Giao dịch Chứng Khoán.

   2. Tổ chức tư vấn : Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BSC)

   3. Tổ chức kiểm toán: Công ty TNHH KIỂM TOÁN HỒNG HÀ

   4. Công ty: Công ty Cổ phần Sông Đà 7

   5. Cổ phiếu: Cổ phiếu của Công ty Cổ phần Sông Đà 7

   6. TNHH: Trách nhiệm hữu hạn

   7. VNĐ: Đồng Việt NamКаталог: data -> HNX -> 2006 -> BAN%20CAO%20BACH
BAN%20CAO%20BACH -> Trung tâm giao dịch chứng khoán hà NỘi chấp thuậN ĐĂng ký chứng khoán giao dịch chỉ CÓ nghĩa là việC ĐĂng ký chứng khoáN ĐÃ thực hiện theo các quy đỊnh của pháp luật liên quan mà không hàM Ý ĐẢm bảo giá trị CỦA chứng khoáN
HNX -> SỞ giao dịch chứng khoán hà NỘi cấP ĐĂng ký niêm yết chứng khoán chỉ CÓ nghĩa là việC niêm yết chứng khoáN ĐÃ thực hiện theo các quy đỊNH
HNX -> I. LỊch sử hoạT ĐỘng của công ty 4
HNX -> Cms: Board resolution
HNX -> Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18 báo cáo tài chính tóm tắt quý 3/2008
HNX -> Công ty Cổ phần Tập đoàn sara km số 2, Đường V. I lê nin, tp vinh, Nghệ An
BAN%20CAO%20BACH -> Trung tâm giao dịch chứng khoán hà NỘi chấp thuậN ĐĂng ký chứng khoán giao dịch chỉ CÓ nghĩa là việC ĐĂng ký chứng khoáN ĐÃ thực hiện theo các quy đỊnh của pháp luật liên quan mà không hàM Ý ĐẢm bảo giá trị CỦA chứng khoáN

tải về 0.87 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương