TỔng cục thuế CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namtải về 11.93 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu25.07.2016
Kích11.93 Kb.

TỔNG CỤC THUẾ


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CỤC THUẾ TỈNH BÌNH DƯƠNG

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
­­­­­­­­­­­­­­­___________


Số 1276/CT-TT&HT


Bình Dương, ngày 05 tháng 02 năm 2013
V/v thuế suất thuế GTGT


Kính gửi: Doanh nghiệp tư nhân Hoàng Hưng


Địa chỉ: 15/2, Khu 9, P.Phú Lợi, TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương

MST: 3700615420

Cục Thuế có nhận công văn số 03/CV2012 ngày 29/01/2013 của Công ty về việc hướng dẫn áp dụng thuế suất thuế GTGT.

Qua nội dung công văn nói trên, Cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại khoản 5 và khoản 7- điều 10, Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính quy định mức thuế suất thuế GTGT 5% :

Điều 10. Thuế suất 5%

5. Sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, hải sản chưa qua chế biến hoặc chỉ qua sơ chế làm sạch, phơi, sấy khô, bóc vỏ, tách hạt, cắt, ướp muối, bảo quản lạnh và các hình thức bảo quản thông thường khác ở khâu kinh doanh thương mại.

7. Thực phẩm tươi sống; lâm sản chưa qua chế biến ở khâu kinh doanh thương mại, trừ gỗ, măng và các sản phẩm quy định tại khoản 1 Điều 4 Thông tư này.

................Lâm sản chưa qua chế biến bao gồm các sản phẩm từ rừng tự nhiên khai thác thuộc nhóm: song, mây, tre, nứa, luồng, nấm, mộc nhĩ; rễ, lá, hoa, cây làm thuốc, nhựa cây và các loại lâm sản khác.”

Căn cứ vào các quy định nêu trên, trường hợp Công ty mua gỗ bao bì cao su (chưa qua chế biến, cưa xẻ thành gỗ) thì áp dụng thuế suất thuế GTGT 5%.

Cục Thuế báo cho Công ty biết để thực hiện ./.

Nơi nhận: KT.CỤC TRƯỞNG

- Như trên; PHÓ CỤC TRƯỞNG

- P.TT & HT ;- Lưu HCQT-TV-AC.

(130129/108/14304). Đã ký : Võ Thanh Bìnhcong van/01-13/T

Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương