TÊn thưƠng phẩM (trade name)tải về 11.03 Mb.
trang51/69
Chuyển đổi dữ liệu06.06.2018
Kích11.03 Mb.
1   ...   47   48   49   50   51   52   53   54   ...   69
Trichoderma spp

Promot Plus WP (Trichoderma spp 5.107 bào tử/g); Promot Plus SL (Trichoderma koningii 3.107 bào tử/g + Trichoderma harzianum 2.107 bào tử/g)

WP: thối gốc, thối hạch/ bắp cải; chết cây con/ cải thảo SL: đốm nâu, đốm xám/ chè; thối hạch, thối gốc/ bắp cải

Công ty TNHH Ngân Anh

TRICÔ-ĐHCT 108 bào tử/g

vàng lá thối rễ do Fusarium solani/ cây có múi; chết cây con/ dưa hấu, bí đỏ, lạc, điều; thối rễ/ cà phê

Công ty CP BVTV

An Giang


Vi - ĐK

109 bào tử/gthối rễ/ sầu riêng; lở cổ rễ/ cà chua; chết nhanh/ hồ tiêu

Công ty CP Thuốc sát trùng Việt Nam3808

Trichoderma harzianum 4% + 1% Trichoderma konigii

Tiên tiến 5 WP

Đạo ôn/ lúa

Công ty Hợp danh SH NN

Sinh Thành

3808

Trichoderma harzianum

Zianum 1.00WP

Chết rạp cây con/cải cúc, lở cổ rễ/cà chua, thối rễ/hồ tiêu, thán thư/ hành, thanh long

Công ty CP Hóc Môn3808

Trichoderma asperellum 80% + Trichoderma atroviride Karsten 20%

TricôĐHCT-Lúa von 108 bào tử/g WP

Xử lý hạt giống trừ bệnh lúa von/lúa; khô vằn/lúa

Công ty CP BVTV An Giang3808

Trichoderma virens J.Miller, Giddens & Foster 80% + Trichoderma hamatum (Bon.) Bainer 20%

TricôĐHCT-Phytoph 108 bào tử/ g WP

Loét sọc miệng cạo/ cao su


Công ty CP BVTV An Giang3808

Trichoderma viride Pers. 75% + Trichoderma harzianum Rifai BGB 25%

Tricô ĐHCT-Nấm hồng 108 bào tử/g WP

Nấm hồng/ cao su

Công ty CP BVTV An Giang3808

Trichoderma sperellum 80% + Trichoderma harzianum Rifai 20%

Tricô ĐHCT-Khóm 108 bào tử/g WP

Thối nõn/ dứa

Công ty CP BVTV An Giang3808

Trichoderma virens (T.41).109 cfu/g

NLU-Tri

chết rạp cây con/ cải ngọt, dưa chuột; héo rũ trắng gốc/ cà chua

Trường ĐH Nông lâm TP Hồ Chí Minh3808

Trichoderma viride

Biobus

1.00 WP


thối gốc, thối hạch, lở cổ rễ/ bắp cải; héo vàng, lở cổ rễ, mốc sương/ cà chua, khoai tây; thối nhũn, đốm lá/ hành; thán thư/ xoài; xì mủ/ sầu riêng; rỉ sắt, nấm hồng, thối gốc rễ, lở cổ rễ/ cà phê; chấm xám, thối búp/ chè; chết nhanh, thối gốc rễ/ hồ tiêu

Công ty TNHH

Nam Bắc
3808

Tridemorph

(min 86 %)Calixin

75 EC


phấn trắng/ chôm chôm, phấn hồng/ cao su

BASF Vietnam Co., Ltd.3808

Tricyclazole

(min 95 %)Acdowbimusa

75WP


đạo ôn/ lúa

Công ty TNHH MTV

LuckyAndozol 75WP

đạo ôn/ lúa

Công ty CP XNK Nông dược

Hoàng ÂnAngate 75WP, 350SC

đạo ôn/ lúa

Công ty CP BVTV An Giang


Avako 800WP

đạo ôn/lúa

Công ty TNHH TM Thái Nông


Bamy 75WP

đạo ôn/ lúa

Công ty CP Nicotex


Beam 75 WP

đạo ôn/ lúa

Dow AgroSciences B.V

Belazole

75 WP


đạo ôn/ lúa

Guizhou CVC INC. (Tổng Công ty Thương mại Zhongyue Quý Châu Trung Quốc)


Bemgreen

750WP


đạo ôn/ lúa

Công ty CP Khoa học Công nghệ cao American

Bemsuper 200WP, 500SC, 750WG, 750WP

đạo ôn/ lúa

Công ty CP Quốc tế

Hòa BìnhBidizole 750WP

Đạo ôn/lúa

Công ty CP SAM

Bim – annong 20WP, 45SC, 75WP, 75WG, 80WP

đạo ôn/ lúa

Công ty TNHH

An NôngBimdowmy

375SC, 750WG, 750WP, 800WPđạo ôn/ lúa

Công ty TNHH MTV BVTV Omega


Bimusa 800WP

đạo ôn/lúa

Công ty TNHH Hóa Sinh

Á Châu


Binlazonethai 75WP, 75WG

đạo ôn/ lúa

Công ty TNHH BVTV An Hưng Phát


Binhtin 75 WP

đạo ôn/ lúa

Bailing International Co., Ltd


Blastogan 75WP

Đạo ôn/lúa

Công ty TNHH Adama Việt Nam


Bn-salatop

80WP, 80WGĐạo ôn/lúa

Công ty CP Bảo Nông Việt


Bpbyms

200WP, 750WP, 800WPđạo ôn/ lúa

Công ty TNHH TM Bình Phương


Bsimsu

75 WG


Đạo ôn/ lúa

Công ty TNHH hỗ trợ phát triển kỹ thuật và chuyển giao công nghệ


Cittizen

75WP, 333SCđạo ôn/ lúa

Eastchem Co., Ltd


Colraf

20WP, 75 WP, 75WGđạo ôn/ lúa

Công ty TNHH

Việt Thắng
Danabin

75WP, 80WPđạo ôn/ lúa

Công ty TNHH Công nghiệp Khoa học Mùa màng Anh-Rê


Dicstargold 800WP

Đạo ôn/lúa

Công ty TNHH Cánh Đồng Việt.VN

Dolazole

75 WP, 80WPđạo ôn/ lúa

Công ty TNHH MTV BVTV Thạnh Hưng


Forbine

75WP


đạo ôn/ lúa

Công ty CP Thanh Điền


Flash

75 WP, 800WGđạo ôn/ lúa

Map Pacific PTE Ltd


Frog 750WP

đạo ôn/ lúa

Công ty TNHH ADC


Fullcide 25WP, 50SC, 75WP, 760WG, 800WP, 820WP, 860WP

đạo ôn/ lúa

Công ty TNHH – TM

Nông Phát
Goldone

75WP, 420SC, 760WG, 810WPđạo ôn/ lúa

Công ty CP Thuốc BVTV Việt Trung


Gremusamy

80WP, 80WGđạo ôn/ lúa

Công ty TNHH TM SX

Thôn Trang
Hagro.Blast

75WP


đạo ôn/ lúa

Công ty TNHH Hóa Nông

Hợp TríHobine 75WP

đạo ôn/ lúa

Công ty CP Hốc Môn


Jiabean

75 WP


đạo ôn/ lúa

Công ty CP

Jia Non Biotech (VN)
Kennedy

75WP


Đạo ôn/lúa

Công ty TNHH TM-SX GNC


Koszon-New

75WP


đạo ôn/ lúa

Công ty TNHH

OCI Việt Nam
Lany

75 WP


đạo ôn/ lúa

Công ty TNHH TM & SX Ngọc Yến


Lazole TSC 750WP

đạo ôn/lúa

Công ty CP Vật tư KT NN

Cần ThơLim

20 WP, 750WPđạo ôn/ lúa

Công ty TNHH TM - DV Thanh Sơn Hóa Nông


Newbem 750WP

đạo ôn/ lúa

Công ty TNHH SX TM & DV Nông Tiến


Newzobim

45SC, 75WG, 75WP, 80WPđạo ôn/ lúa

Công ty TNHH

US.Chemical
Pim.pim 75WP

đạo ôn/lúa

Công ty TNHH P - H


Pin ấn độ 75WP

đạo ôn/ lúa

Công ty TNHH Hoá sinh

Phong Phú
Sieubymsa

75WP


đạo ôn/ lúa

Công ty TNHH - TM

Thái Phong
Superzole 75WP

Đạo ôn/lúa

Công ty CP Long Hiệp


Tanbim 800WP

đạo ôn/ lúa

Công ty TNHH TM DV

Tấn HưngTri 75WG

đạo ôn, khô vằn/ lúa

Công ty TNHH – TM

Tân Thành
Tricom 75WG, 75WP

75WG: đạo ôn/ lúa, xử lý hạt giống trừ bệnh lúa von/ lúa 75WP: đạo ôn/ lúa

Công ty TNHH

Phú Nông


Tridozole 45 SC, 75WP, 75WG

đạo ôn/ lúa

Công ty CP

Đồng Xanh
Trione 750WG

đạo ôn/ lúa

Công ty TNHH MTV Lucky

Trizole

20 WP, 75WP, 75WG, 400SC20 WP, 75WP, 75WG: đạo ôn lá, cổ bông/ lúa

400SC: đạo ôn/lúa

Công ty CP BVTV

Sài GònUni-trico 75WP

Đạo ôn/lúa

Công ty TNHH World Vision (VN)


Usabim 75WP

đạo ôn/lúa

Công ty CP Vật tư Liên Việt


Vace 75WP

đạo ôn/ lúa

Công ty CP Nông Việt


Vdbimduc

800WG, 820WG: Lists -> appsp01 lawdocumentlist -> Attachments -> 1044
Attachments -> CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> BỘ NÔng nghiệp và phát triển nông thôN
Attachments -> CHÍnh phủ DỰ thảo họp ngàY 10 2015
Attachments -> Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 02/2010/NĐ-cp ngày 08 tháng 01 năm 2010 của Chính phủ về khuyến nông
Attachments -> BỘ NÔng nghiệP
Attachments -> Danh mụC ĐỐi tưỢng kiểm dịch thực vật của nưỚc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TÓm tắt báo cáO ĐÁnh giá RỦi ro ngô chịu hạN ĐỐi với sức khoẻ con ngưỜi và VẬt nuôi sự kiện mon 87460
Attachments -> BỘ NÔng nghiệp và phát triển nông thôn cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> BỘ NÔng nghiệp và phát triển nông thôn dự thảo
1044 -> TÊn hoạt chấT – nguyên liệU (common name)


1   ...   47   48   49   50   51   52   53   54   ...   69


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương