SỐ 91 trung cát phật thuyết đào sa thủy kiến kim Chỉ duyên quân tử bất lao tâm Vinh hoa tổng đắc thi thư hiệu Diệu lý công phu tử tế tầm Dịchtải về 6.98 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.08.2016
Kích6.98 Kb.
#27214
S 91 TRUNG CÁT
Phật thuyết đào sa thủy kiến kim
Chỉ duyên quân tử bất lao tâm
Vinh hoa tổng đắc thi thư hiệu
Diệu lý công phu tử tế tầm
Dịch
Phật bảo đải vàng thấy được ngay
Bởi duyên nhàn nhã có hàng ngày
Thi thơ học thuộc giàu sang tới
Tỉ mỉ tìm thêm công đáng hay
Tích : Triêu tử Long phò Á Đẩu
Thánh ý : Cầu danh lợi , cực mới có , tụng phải nhọc , sau không lổi , hỏi hôn nhân , nên chọn bạn , dò người đi , có vào ngày , ba sáu chín .
Tô Đông Pha giải : Đải các thấy vàng , phải cực mới có , phú quí vinh hoa , đều do học sách , trước ra công sức , sau được hửu ích , cầu việc kinh doanh , sau không thu hoạch .
Xăm đúng câu
Hăng hái công danh
Nóng dội đừng tranh
Nghỉ lòng thấu đáo
Hiệu lực có nhanh

Khi thắc mắc, xinh liên hệ:

Chùa Luật Bình; 0914181262.

SỐ 92 TRUNG HẠ
第九十二号簽 中下

今年禾穀不如前
物價喧勝倍百年


灾數流多行疫癘
一陽復後始安全
m ch hán
Kim niên hòa cốc bất như tièn
Vật giá huyên đằng bội bá niên
Tai số lưu đa thành dịch lệ
Nhất dương phục hậu thủy an toàn
Dịch
Năm này lúa thóc kém năm qua
Vật giá sục sôi tăng vượt xa
Phổ biến vận tai nhiều dịch bệnh
Xuân về yên ổn mãi vui ca

Tích : Hán cao Tổ trị dân

Thánh ý : Tụng phân vân , lâu phải hòa , bệnh hoạn nhiều , sau vô hại , tài lộc khó , tạm đợi thời , lộc sau có .

Tô Đông Pha giải : Trước mắt cầu mưu , nay không như trước , khẩu thiệt chất chồng , bệnh nhiều rắc rối , thời vận chậm tới , lúc này không tốt , chờ sau đông chí , sẽ được khang ninh .
Xăm đúng câu
Ra tiền lớp lớp hao
Sau cùng chẵng giống nhau
Vướng bệnh dài không dứt
Kiện tụng thua trước sau




Thắc Mắc xin liên hệ:

Chùa Luật Bình.:056.3734245.

: 0914181262.
Каталог: niem-tin-viet -> uploads -> News -> ton-giao -> chualuatbinh.com
chualuatbinh.com -> SỐ 33 : trung bìNH
chualuatbinh.com -> SỐ 37 : trung bình 第三十七号簽中平 焚香來告復何詞 善惡枰分汝自知 炳却昧功心裡事 出門無碍示空时 Xăm chữ hán
chualuatbinh.com -> SỐ 39: HẠ HẠ 第三十九号簽 下下 北山門下好安居 若問終時慎厥初 堪笑包藏許多事 鳞鴻雖便莫修書 Xăm chữ hán
chualuatbinh.com -> SỐ 43; trung cáT 第四十三号簽 中吉 一紙官書火急催 扁舟速下浪如雷 雖然目下多驚險 保汝平安去復回 Xăm chữ han
chualuatbinh.com -> SỐ 45 trung bình 第四十五号簽 中平 好把地心力耕耘 彼此山頭總是墳 陰地不如心地好 修為到底却輸君 Xăm chữ hán
chualuatbinh.com -> SỐ 47 HẠ HẠ 第四十七号簽 下下 與君萬語復千言 衹欲平和雪爾寃 訟則終凶君記取 試於清夜把心捫 Xăm chữ hán
chualuatbinh.com -> SỐ 49 HẠ HẠ 第四十九号簽 下下 彼此家居只一山 如何似隔鬼門関 日月如梭人易老 許多勞碌不如閒 Xăm chữ hán
chualuatbinh.com -> SỐ 51 thưỢng cáT 第五十一号簽 上吉 君今百事且隨緣 水到渠成聽自然 莫嘆年來不如意 喜逢新運稱心田 Xăm chữ hán
chualuatbinh.com -> SỐ 53 HẠ HẠ 第五十三号己丙 下下 艱難險阻路蹊跷 南鳥孤飛依北巢 今日貴人曾識靣 相逢却在夏秋交 Xăm chữ hán
chualuatbinh.com -> SỐ 55 trung bình 第五十五号簽 中平 勤耕力作莫蹉跎 衣食隨時安份過 縱使經商收倍利 不如逐歲廩米多 Xăm chữ hán

tải về 6.98 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương