SỐ 73 HẠ HẠ 第七十三号簽 下下 憶昔蘭房分半釵 而今忽把信音乖 痴心想望成連理 到底誰知事不諧 Xăm chữ hán Ức tích lan phòng phân bán thoa Nhi kim hốt bả tín âm quai Si tâm tưởng vọng thành liên lý Đáo để thùy tri sự bất hài Dịchtải về 9.03 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu21.08.2016
Kích9.03 Kb.
#25137
SỐ 73 HẠ H
第七十三号簽 下下

憶昔蘭房分半釵
而今忽把信音乖


痴心想望成連理
到底誰知事不諧
Xăm chữ hán

c tích lan phòng phân bán thoa


Nhi kim hốt bả tín âm quai
Si tâm tưởng vọng thành liên lý
Đáo để thùy tri sự bất hài
Dịch
Xưa chốn loan phòng bẻ gãy trâm
Nay ngồi nhớ lại nghỉ xa xăm
Ước mơ tái hợp lòng ngây dại
Bất hòa ai hiểu đã bao năm

Tích : Dương chiêu Quân nhớ Hán đế

Thánh ý : Danh lợi không , tụng sau hung , hôn trùng kết , bệnh nguy hiểm , vận ít thông , nên làm phúc , bảo an toàn .
Tô Đông Pha giải : Việc nhiều ly tán , khó mà tái hợp , lòng si chưa giải , tự giữ trong lòng , nếu gắng gượng ép , sau cũng bại thôi , mọi việc mưu vọng , nên thủ lấy lòng .

Xăm đúng câu
Kiện thưa trở ngại
Cũng chẵng có tài
Người nhà to tiếng
Buồn bực lắm thay




Thắc Mắc xin liên hệ:

Chùa Luật Bình.

:056.3734245.

: 0914181262.SỐ 74 THƯỢNG CÁT
第七十四号簽 上吉

崔巍崔巍復崔巍
履險如夷去復來


身似菩提心似鏡
長安一道放春回
Xăm chữ hán

Thôi nguy thôi nguy phục thôi nguy


Phục lai lý hiểm khứ như di
Thân tự bồ đề tâm tự kính
Trường an nhất đạo phóng xuân quy
Dịch
Đường dài vắng ngắt lại gồ ghề
Theo lề vững bước bước lê thê
Thân tựa bồ đề Lòng sáng tỏ
Trường an lộ thẳng đón xuân về

Tích : Tụng với bệnh , hiểm sau bình , danh với lợi , được thông hanh , hôn trước khó , sau tất thành , người đi tới , phước tự sanh .

Tô Đông Pha giải : Đường đi hiểm trở , lòng phải vững vàng , chuyễn hung thành cát , sau khỏi âu lo , phải theo lẻ phải , chớ có đổi lời , bước đường bằng phẳng , phúc sẽ tới liền .

Xăm đúng câu
Đôi lược ba lần hiệu quả thông
gặp nhau đúng dịp mới hợp lòng
Thân này ngay thẵng không phiền muộn
Sau cũng tựu thành chẵng nhọc công




Thắc Mắc xin liên hệ:

Chùa Luật Bình.:056.3734245.

: 0914181262.
Каталог: niem-tin-viet -> uploads -> News -> ton-giao -> chualuatbinh.com
chualuatbinh.com -> SỐ 33 : trung bìNH
chualuatbinh.com -> SỐ 37 : trung bình 第三十七号簽中平 焚香來告復何詞 善惡枰分汝自知 炳却昧功心裡事 出門無碍示空时 Xăm chữ hán
chualuatbinh.com -> SỐ 39: HẠ HẠ 第三十九号簽 下下 北山門下好安居 若問終時慎厥初 堪笑包藏許多事 鳞鴻雖便莫修書 Xăm chữ hán
chualuatbinh.com -> SỐ 43; trung cáT 第四十三号簽 中吉 一紙官書火急催 扁舟速下浪如雷 雖然目下多驚險 保汝平安去復回 Xăm chữ han
chualuatbinh.com -> SỐ 45 trung bình 第四十五号簽 中平 好把地心力耕耘 彼此山頭總是墳 陰地不如心地好 修為到底却輸君 Xăm chữ hán
chualuatbinh.com -> SỐ 47 HẠ HẠ 第四十七号簽 下下 與君萬語復千言 衹欲平和雪爾寃 訟則終凶君記取 試於清夜把心捫 Xăm chữ hán
chualuatbinh.com -> SỐ 49 HẠ HẠ 第四十九号簽 下下 彼此家居只一山 如何似隔鬼門関 日月如梭人易老 許多勞碌不如閒 Xăm chữ hán
chualuatbinh.com -> SỐ 51 thưỢng cáT 第五十一号簽 上吉 君今百事且隨緣 水到渠成聽自然 莫嘆年來不如意 喜逢新運稱心田 Xăm chữ hán
chualuatbinh.com -> SỐ 53 HẠ HẠ 第五十三号己丙 下下 艱難險阻路蹊跷 南鳥孤飛依北巢 今日貴人曾識靣 相逢却在夏秋交 Xăm chữ hán
chualuatbinh.com -> SỐ 55 trung bình 第五十五号簽 中平 勤耕力作莫蹉跎 衣食隨時安份過 縱使經商收倍利 不如逐歲廩米多 Xăm chữ hán

tải về 9.03 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương