Lao động đang làm việc tại thời điểm 1/7 hàng năm phân theo loại hình và ngành kinh tếtải về 10.06 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.07.2016
Kích10.06 Kb.

Lao động đang làm việc tại thời điểm 1/7 hàng năm phân theo loại hình và ngành kinh tế


 

 

 

Nghìn ngườiNăm 2005

Năm 2006

TỔNG SỐ

42542.7

43436.1

Phân theo loại hình kinh tế


Nhà nước

4127.1

4009.8
Ngoài Nhà nước

37742.2

38725.9
Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài

673.4

700.4

Phân theo khu vực kinh tế


Nông, lâm nghiệp và thủy sản

24351.5

24172.3
Công nghiệp và xây dựng

7785.3

8296.9
Dịch vụ

10405.9

10966.9

Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương