Sản xuất nông nghiệp đến ngày 15 tháng 10 năm 2006tải về 15.96 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu29.07.2016
Kích15.96 Kb.

Sản xuất nông nghiệp đến ngày 15 tháng 10 năm 2006


 


 

 

Thực hiện cùng

Thực hiện

Thực hiện kỳ nàykỳ năm trước

kỳ này

so với cùng kỳ(Nghìn ha)

(Nghìn ha)

năm trước (%)1. Gieo cấy lúa mùa

1946.2

1880.4

96.6Miền Bắc

1207.8

1190.2

98.5Miền Nam

738.4

690.2

93.5
2. Thu hoạch lúa hè thu

2167.6

2145.1

99.0Miền Bắc

148.6

157.6

106.1Miền Nam

2019.0

1987.5

98.4
3. Thu hoạch lúa mùa ở miền Bắc

810.4

827.4

102.1
4. Gieo trồng một số cây vụ đông
Ngô

162.8

180.5

110.9Khoai lang

48.5

61.0

125.8Đậu tương

50.9

66.5

130.6
5. Gieo trồng rau đậu

69.6

95.6

137.4
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương