Sản xuất nông nghiệp đến ngày 15 tháng 11 năm 2005tải về 20.06 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu29.07.2016
Kích20.06 Kb.

Sản xuất nông nghiệp đến ngày 15 tháng 11 năm 2005 


 

 

Thực hiện cùng

Thực hiện

Thực hiện kỳ này


kỳ năm trước

kỳ này

so với cùng kỳ


(Nghìn ha)

(Nghìn ha)

năm trước (%)


1. Thu hoạch lúa mùa cả nước

1426.8

1424.0

99.8


Miền Bắc

1140.4

1180.3

103.5


Miền Nam

286.4

243.7

85.12. Gieo cấy lúa đông xuân ở miền Nam

334.6

318.1

95.13. Gieo trồng một số cây vụ đông và rau đậuNgô

182.0

178.6

98.1


Khoai lang

76.6

74.7

97.5


Đậu tương

46.2

56.0

121.2


Lạc

9.6

6.8

70.8


Rau đậu

126.2

127.7

101.2
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương