Sản xuất nông nghiệp đến ngày 15 tháng 3 năm 2008tải về 25.21 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu29.07.2016
Kích25.21 Kb.
Sản xuất nông nghiệp đến ngày 15 tháng 3 năm 2008


 

 

Thực hiện cùng

Thực hiện

Thực hiện kỳ nàykỳ năm trước

kỳ này

so với cùng kỳ(Nghìn ha)

(Nghìn ha)

năm trước (%)

1. Gieo cấy lúa đông xuân

2937,2
2911,3
99,1Miền Bắc

1094,1
1036,2
94.7Trong đó: Đồng bằng sông Hồng

548,9
529,2
96.4Miền Nam

1843,1
1875,1
101.7Trong đó: Đồng bằng sông Cửu Long

1505,2
1525,3
101.3
2. Thu hoạch lúa đông xuân ở miền Nam

882,3
953,9
108,1Trong đó: Đồng bằng sông Cửu Long

864,2
933,9
108,1
3. Gieo trồng ngô

367,4
371,8
101,2
4. Gieo trồng cây chất bột có củ


Khoai lang

103,3
100,0
96,8Sắn

87,1
96,1
110,3
5. Gieo trồng cây công nghiệp


Lạc

164,8
167,6
101,7Đậu tương

81,2
84,0
103,4
6. Gieo trồng rau đậu

352,3
362,6
102,9
 

 

 

 

 

 

 

 

Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương