Chỉ số giá tiêu dùng, chỉ số giá vàng và đô la Mỹ tháng 02 năm 2007tải về 24.59 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.07.2016
Kích24.59 Kb.
Chỉ số giá tiêu dùng, chỉ số giá vàng và đô la Mỹ tháng 02 năm 2007


 

 

 

Tháng 02 năm 2007 so với (%):


Kỳ gốc

Tháng 02

Tháng 12

Tháng 01


(2005)

năm 2006

năm 2006

năm 2007


CHỈ SỐ GIÁ TIÊU DÙNG

111,7

106,5

103,2

102,2

Hàng ăn và dịch vụ ăn uống

114,6

107,6

104,6

103,5
Trong đó:

Lương thực

120,9

115,0

104,6

102,8Thực phẩm

111,9

105,0

104,7

103,8
Đồ uống và thuốc lá

112,5

106,8

104,2

102,5
May mặc, giày dép và mũ nón

109,1

106,3

102,3

101,3
Nhà ở và vật liệu xây dựng

113,9

109,5

105,0

101,9
Thiết bị và đồ dùng gia đình

109,3

106,7

101,6

101,1
Dược phẩm, y tế

106,3

103,9

100,6

100,4
Phương tiện đi lại, bưu điện

108,1

103,1

100,1

100,1
Trong đó:

Bưu chính, viễn thông

95,7

97,0

99,9

100,0
Giáo dục
106,3

103,8

100,4

100,2
Văn hoá, thể thao, giải trí

106,5

103,7

102,2

102,1
Đồ dùng và dịch vụ khác

112,1

107,2

103,2

102,3


CHỈ SỐ GIÁ VÀNG

145,6

117,1

100,9

102,1

CHỈ SỐ GIÁ ĐÔ LA MỸ

101,1

100,6

99,7

99,8

 

 

 

 

 

 

 

Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương