Nhập khẩu tháng 10 và 10 tháng năm 2005tải về 56.92 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu24.07.2016
Kích56.92 Kb.

Nhập khẩu tháng 10 và 10 tháng năm 2005
Nghìn tấn, triệu USD

 

 

Thực hiện 9 tháng năm 2005

Ước tính tháng 10 năm 2005

Cộng dồn 10 tháng năm 2005

10 tháng năm 2005 so với cùng kỳ năm 2004 (%)

Lượng

Trị giá

Lượng

Trị giá

Lượng

Trị giá

Lượng

Trị giáTỔNG TRỊ GIÁ
27317
3200
30517
118.3
Khu vực kinh tế trong nước
17339
2000
19339
114.9
Khu vực có vốn đầu tư NN
9978
1200
11178
124.8MẶT HÀNG CHỦ YẾU
Ô tô(*)
794
85
879
128.7
Trong đó: Nguyên chiếc

13

204

1

15

14

219

79.1

84.8
Máy móc, thiết bị,
dụng cụ và phụ tùng
3827
550
4377
101.6
Điện tử, máy tính và linh kiện
1215
150
1365
131.1
Xăng dầu

8792

3736

850

450

9642

4186

104.7

143.1
Sắt thép

4168

2285

500

240

4668

2525

114.2

127.2
Trong đó: Phôi thép

1674

640

200

70

1874

710

106.8

107.1
Phân bón

2001

440

200

36

2201

476

67.0

74.2
Trong đó: Urê

547

140

30

6

577

146

41.0

49.7
Chất dẻo

888

1079

110

136

998

1215

109.3

131.4
Hóa chất
629
75
704
129.5
Sản phẩm hoá chất
609
72
681
119.5
Tân dược
351
45
396
119.7
Thuốc trừ sâu
167
15
182
119.1
Giấy

417

262

45

32

462

293

119.3

146.9
Nguyên phụ liệu dệt, may, da
1660
210
1870
102.5
Vải
1715
220
1935
123.6
Sợi dệt

159

265

15

24

174

290

97.9

104.8
Bông

121

133

10

11

131

144

111.3

86.1
Thức ăn gia súc và NPL
474
50
524
132.1
Lúa mỳ

882

161

90

10

972

171

152.0

140.0
Gỗ và NPL gỗ
482
65
547
127.3
Sữa và sản phẩm sữa
237
25
262
166.1
Dầu mỡ động thực vật
146
20
166
90.9
Xe máy(*)
413
51
464
132.1
Trong đó: Nguyên chiếc

31.5

43.8

4.0

6.0

35.5

49.8

367.6

245.3

 

 
(*) Nghìn chiếc, triệu USD

Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương