Sản xuất nông nghiệp đến ngày 15 tháng 7 năm 2005tải về 24.52 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu29.07.2016
Kích24.52 Kb.

Sản xuất nông nghiệp đến ngày 15 tháng 7 năm 2005 

 

 

 

Thực hiện cùng

Thực hiện

Thực hiện kỳ nàykỳ năm trước

kỳ này

so với cùng kỳ(Nghìn ha)

(Nghìn ha)

năm trước (%)

1. Thu hoạch lúa hè thu ở miền Nam

791.5
736.0
93.0Trong đó: Đồng bằng sông Cửu Long

742.0
713.5
96.2
2. Gieo cấy lúa mùa

1022.4
1012.4
99.0Miền Bắc

875.2
881.7
100.7Miền Nam

147.2
130.7
88.8
3. Gieo trồng ngô

767.6
817.1
106.4
4. Gieo trồng cây chất bột có củ


Khoai lang

156.3
141.4
90.5Sắn

283.9
312.6
110.1
5. Gieo trồng cây công nghiệp


Lạc

202.0
271.1
134.2Đậu tương

132.5
149.4
112.8Thuốc lá

16.5
16.4
99.4Mía

40.6
43.6
107.4
6. Gieo trồng rau đậu

545.8
554.1
101.5
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương