Sản xuất nông nghiệp đến ngày 15 tháng 5 năm 2006tải về 22.89 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu29.07.2016
Kích22.89 Kb.

Sản xuất nông nghiệp đến ngày 15 tháng 5 năm 2006 

 

 

 

Thực hiện cùng

Thực hiện

Thực hiện kỳ nàykỳ năm trước

kỳ này

so với cùng kỳ(Nghìn ha)

(Nghìn ha)

năm trước (%)

1. Gieo cấy lúa hè thu ở miền Nam

1077.1
1236.2
114.8Trong đó: Đồng bằng sông Cửu Long

980.6
1147.9
117.1
2. Thu hoạch lúa đông xuân

1920.7
2023.4
105.3Miền Bắc

131.3
195.6
149.0Miền Nam

1789.4
1827.8
102.1
3. Gieo trồng ngô

560.5
608.2
108.5
4. Gieo trồng cây chất bột có củ


Khoai lang

125.1
122.1
97.6Sắn

151.7
191.7
126.4
5. Gieo trồng cây công nghiệp


Lạc

183.6
206.9
112.7Đậu tương

110.1
106.2
96.5Thuốc lá

23.6
25.3
107.2Mía

42.0
61.3
146.0
6. Gieo trồng rau đậu

427.0
428.5
100.4
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương