Sản xuất nông nghiệp đến ngày 15 tháng 8 năm 2007tải về 16.74 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu29.07.2016
Kích16.74 Kb.

Sản xuất nông nghiệp đến ngày 15 tháng 8 năm 2007 


 

 

Thực hiện cùng

Thực hiện

Thực hiện kỳ nàykỳ năm trước

kỳ này

so với cùng kỳ(Nghìn ha)

(Nghìn ha)

năm trước (%)1. Thu hoạch lúa hè thu ở miền Nam

1160.6

1138.0

98.1Trong đó: Đồng bằng sông Cửu Long

1103.0

1086.6

98.5
2. Gieo cấy lúa mùa

1478.4

1418.3

95.9Miền Bắc

1188.8

1149.8

96.7Miền Nam

289.6

268.5

92.7
3. Gieo trồng ngô

884.6

906.0

102.4
4. Gieo trồng cây chất bột có củ
Khoai lang

155.3

140.0

90.1Sắn

377.4

375.6

99.5
5. Gieo trồng cây công nghiệp
Lạc

221.8

218.0

98.3Đậu tương

171.9

161.6

94.0
6. Gieo trồng rau đậu

631.0

602.5

95.5
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương