KẾ hoạch xây dựng tcvn năM 2015


Chất hoạt động bề mặt không-ion – Các dẫn xuất polyethoxylat – Xác định các nhóm oxyethylen bằng phép đo iottải về 2.83 Mb.
trang16/27
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích2.83 Mb.
#81
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   27

Chất hoạt động bề mặt không-ion – Các dẫn xuất polyethoxylat – Xác định các nhóm oxyethylen bằng phép đo iot


Chấp nhận

ISO 2270:1989Viện TCCLVN

2015

2015


Chất hoạt động bề mặt – Xà phòng – Xác định các hàm lượng thấp của glycerol bằng phép đo phổ hấp thụ phân tử


Chấp nhận

ISO 2272:1989Nt

2015

2015


Chất hoạt động bề mặt – Alcohol ethoxy sulfat hóa và alkylphenol – Xác định hàm lượng tổng hoạt chất


Chấp nhận

ISO 6842:1989Viện TCCLVN

2015

2015Chất hoạt động bề mặt – Alcohol ethoxy sulfat hóa và alkylphenol – Xác định khối lượng phân tử tương đối trung bình

Chấp nhận

ISO 6843:1988Nt

2015

2015Chất hoạt động bề mặt – Xác định hàm lượng sulfat khoáng – Phương pháp chuẩn độ

Chấp nhận

ISO 6844:1983Nt

2015

2015Chất hoạt động bề mặt và chất tẩy rửa – Xác định sức căng bề mặt tương tác bằng màng kéo chất lỏng

Chấp nhận

ISO 6889:1986Nt

2015

2015Chất hoạt động bề mặt – Bột giặt – Xác định các sulfat vô cơ – Phương pháp khối lượng

Chấp nhận

ISO 8214:1985Nt

2015

2015Chất hoạt động bề mặt – Bột giặt – Xác định hàm lượng silica tổng – Phương pháp khối lượng

Chấp nhận

ISO 8215:1985

Nt

2015

2015Chất hoạt động bề mặt – Xác định sức căng bề mặt tương tác – Phương pháp thể tích

Chấp nhận

ISO 9101:1987

Viện TCCLVN

2015

2015Chất hoạt động bề mặt – Xác định acid cloroacetic (cloroacetat) trong chất hoạt động bề mặt – Phần 1: Phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao

Chấp nhận

ISO 17293-1:2014Nt

2015

2015Chất hoạt động bề mặt – Xác định acid cloroacetic (cloroacetat) trong chất hoạt động bề mặt – Phần 2: Phương pháp sắc ký ion

Chấp nhận

ISO 17293-2:2014Nt

2015

2015


Gốm cao cấp


Каталог: sites -> head -> media -> img
img -> KẾ hoạch xây dựng tcvn năM 2014
media -> Danh sách tổ chức giáM ĐỊNH, TỔ chứC chứng nhậN ĐƯỢc chỉ ĐỊnh thực hiện việc giáM ĐỊNH, chứng nhận thép sản xuất trong nưỚC, nhập khẩu theo quy đỊnh tại thông tư liên tịch số 44/2013/ttlt-bct-bkhcn ngàY 31/12/2013
media -> Danh sách tổ chứC ĐÁnh giá SỰ phù HỢP ĐƯỢc chỉ ĐỊnh thực hiện việc thử nghiệM/GIÁM ĐỊNH/CHỨng nhận về TƯƠng thích đIỆn từ
media -> Danh sách tổ chứC ĐÁnh giá SỰ phù HỢP ĐƯỢc chỉ ĐỊnh thực hiện việc thử nghiệM/GIÁM ĐỊNH/CHỨng nhận xăNG, nhiên liệU ĐIÊzen và nhiên liệu sinh họC phù HỢp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia qcvn 1: 2009/bkhcn
media -> TỔng cục tiêu chuẩN Đo lưỜng chất lưỢNG
media -> TỔ chứC ĐỦ ĐIỀu kiện tư VẤn hệ thống quản lý chất lưỢng theo tcvn iso 9001: 2008 ĐỐi với cơ quan, TỔ chức thuộc hệ thống hành chính nhà NƯỚC
media -> TỔ chứC ĐỦ ĐIỀu kiện tư VẤn hệ thống quản lý chất lưỢng theo tcvn iso 9001: 2008 ĐỐi với cơ quan, TỔ chức thuộc hệ thống hành chính nhà NƯỚC
media -> TỔ chứC ĐỦ ĐIỀu kiệN ĐÁnh giá HỆ thống quản lý chất lưỢng theo tcvn iso 9001: 2008 ĐỐi với cơ quan, TỔ chức thuộc hệ thống hành chính nhà NƯỚC
media -> Qcvn 1 : 2009/bkhcn q uy chuẩn kỹ thuật quốc gia
img -> KẾ hoạch xây dựng tcvn năM 2015

tải về 2.83 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   27
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương