app/webroot/files/hoithao
  Kandelia obovata Sheue, Liu & Yong
  Đánh giá khả năng phòng trừ tuyến trùng (Meloidogyne spp.) của dịch chiết từ cây mầm súp lơ xanh
  KẾt quả ĐIỀu tra bưỚC ĐẦu về nguồn lợi cá VÙng ven biển huyện cẩm xuyêN, TỈnh hà TĨNH
  Chi trâm hoàng – kayea wall. (HỌ BỨA – clusiaceae lindl.) Ở việt nam
  Nguyễn Đăng Hội1, Kuznetsov A. N. 1, Kuznetsova S. P. 1, Lê Thị Nguyệt2
  Vũ Văn Liên Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam, vast
  Xác đỊnh và thiẾt kẾ khung biẾn nẠp nhẰm loẠi bỎ gen translin Ở nẤm Mucor circinelloides
app/webroot/files/ckfinder/files
  Đơn vị phụ trách đào tạo : Khoa Sinh – Môi trường Tên ngành đào tạo : Cử nhân Công nghệ Sinh học
  THÔng báo tuyển sinh viên tham gia khóa học summer school aarhus, Đan mạch tháng 7-8 NĂM 2015
app/webroot/files/hoithao
  Nghiên cứU Ảnh hưỞng của chế phẩm VI sinh và phân hữu cơ VI sinh đẾn một số chỉ tiêu sinh lí – HÓa sinh và SỰ TÍch lũy kim loại chì (Pb) CỦa câY ĐẬu bắP
  PHÂn tích tính đa dạng và thành lập bảN ĐỒ thảm thực vật khu vực trạM Đa dạng sinh học mê linh, VĨnh phúC
  Genus pycnarrhena miers ex Hook f. & Thomson,
  KHẲng đỊnh chi cosmianthemum và loài cosmianthemum knoxiifolium (C. B. Clarke) B. Hansen thuộc họ Ô RÔ (acanthaceae) CÓ phân bố Ở việt nam
  Nguyễn Thị Na1 Đỗ Thu Hà2 Thi Thị Hoài Thương3
  PHÂn lậP, tuyển chọn và nghiên cứu VI khuẩn lactic sinh β- galactosidase từ SÁp ong
  MỘt số DẪn liệu mới khi nghiên cứu cấu tạo giải phẫu rễ dinh dưỠng của một số loài cây ngập mặN
  THÀnh phần loài họ phụ BƯỚM ĐỐM (nymphalidae, danainae) Ở việt nam vũ Văn Liên Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam, vast
  BIẾN ĐỔi sinh lý, HÓa sinh của cây gừng bảN ĐỊa bắc kạN (Gingiber sp.) In vtro trong thời kì ra ngôI
  Lecanicillium lecanii
  Chuyển gen gus qua phôi non ở giống ngô lvn99 nhờ agrobacterium tumefaciens
  ĐẶC ĐIỂm cấu trúc và phân bố ĐỘng vật thân mềm và giáp xác có giá trị kinh tế Ở ĐẦM Ô loan, TỈnh phú YÊN
app/webroot/files/ckfinder/files
  TRƯỜng đẠi học sư phạm cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
app/webroot/files/hoithao
  Vũ Đình Thống1,*, Đỗ Thùy Dung
directory app webroot  


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương