app/webroot/upload/files
  Tạo Photo Album trong PowerPoint với Add In Album
  Độc lập Tự do Hạnh phúc
  CHÍnh phủ Số: 41
app/webroot/files/hoithao
  Kandelia obovata Sheue, Liu & Yong
admin/webroot/upload/image/files
  BỘ giáo dục và ĐÀo tạo viện hóa học công nghiệp việt nam
  QuyếT ĐỊnh 1196/QĐ-ttg VỀ việC ĐIỀu chỉnh mức vay vốn trong hssv
app/webroot/upload/files
  Số: 34/2011/tt-bgdđt cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
  BỘ giáo dục và ĐÀo tạo cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
  ĐẠi họC ĐÀ NẴNG
  MỤc lục môN
  CHỈ SỐ 40/2004/ct-bgd&Đt ngàY 21 tháng 12 NĂM 2004 CỦa bộ trưỞng bộ giáo dục và ĐÀo tạO
  BẢn kê khai về ngưỜi tàn tật không có khả NĂng lao đỘNG
admin/webroot/upload/image/files
  CHƯƠng I những quy đỊnh chung điều Nguyên tắc chung về quản lý điều hành
  Viettronics dong da joint stock company tên viết tắt: viettronics dong da j. S. C
app/webroot/files/hoithao
  Đánh giá khả năng phòng trừ tuyến trùng (Meloidogyne spp.) của dịch chiết từ cây mầm súp lơ xanh
  KẾt quả ĐIỀu tra bưỚC ĐẦu về nguồn lợi cá VÙng ven biển huyện cẩm xuyêN, TỈnh hà TĨNH
  Chi trâm hoàng – kayea wall. (HỌ BỨA – clusiaceae lindl.) Ở việt nam
  Nguyễn Đăng Hội1, Kuznetsov A. N. 1, Kuznetsova S. P. 1, Lê Thị Nguyệt2
app/webroot/upload/files
  Mẫu số C37- hd
  Hợp tác khai thác ký túc xá tập trung đáp ứng nhu cầu cho sinh viên trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng
  Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước chxhcn việt Nam
  PHỤ LỤc IV báo cáo minh bạch tài sảN, thu nhập cơ quan, tổ chức, đơn vị Số: / CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
  CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam đẠi họC ĐÀ NẴng độc lập -tự do Hạnh phúc
app/webroot/files/hoithao
  Vũ Văn Liên Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam, vast
app/webroot/uploaded_files/media
  Phụ lục A: Bầu chọn Hội đồng trường – Thông tin dành cho Phụ huynh
app/webroot/cbnckh
  TIÊU ĐỀ tiếng việT (Phím nóng Alt+1) tIÊU ĐỀ tiếng anh (PHÍm nóng alt+2) Tên tác giả
app/webroot/upload/files
  PHÒng đẦu tư
app/webroot/files/hoithao
  Xác đỊnh và thiẾt kẾ khung biẾn nẠp nhẰm loẠi bỎ gen translin Ở nẤm Mucor circinelloides
app/webroot/files/ckfinder/files
  Đơn vị phụ trách đào tạo : Khoa Sinh – Môi trường Tên ngành đào tạo : Cử nhân Công nghệ Sinh học
app/webroot/upload/files
  Cách viết đề cương nghiên cứu khoa học Nguyễn Văn Tuấn
app/webroot/files/ckfinder/files
  THÔng báo tuyển sinh viên tham gia khóa học summer school aarhus, Đan mạch tháng 7-8 NĂM 2015
app/webroot/files/hoithao
  Nghiên cứU Ảnh hưỞng của chế phẩm VI sinh và phân hữu cơ VI sinh đẾn một số chỉ tiêu sinh lí – HÓa sinh và SỰ TÍch lũy kim loại chì (Pb) CỦa câY ĐẬu bắP
  PHÂn tích tính đa dạng và thành lập bảN ĐỒ thảm thực vật khu vực trạM Đa dạng sinh học mê linh, VĨnh phúC
  Genus pycnarrhena miers ex Hook f. & Thomson,
  KHẲng đỊnh chi cosmianthemum và loài cosmianthemum knoxiifolium (C. B. Clarke) B. Hansen thuộc họ Ô RÔ (acanthaceae) CÓ phân bố Ở việt nam
app/webroot/upload/files
  1Mục tiêu đào tạo
app/webroot/files/hoithao
  Nguyễn Thị Na1 Đỗ Thu Hà2 Thi Thị Hoài Thương3
app/webroot/upload/files
  Một số biện pháp xử lý khi máy tính bị chậm lại
  Cách chuyển đổi tập tin trình chiếu từ PowerPoint sang Flash!
admin/webroot/upload/image/images/vanban
  BỆnh cấp cứu tai mũi họNG
app/webroot/files/hoithao
  PHÂn lậP, tuyển chọn và nghiên cứu VI khuẩn lactic sinh β- galactosidase từ SÁp ong
  MỘt số DẪn liệu mới khi nghiên cứu cấu tạo giải phẫu rễ dinh dưỠng của một số loài cây ngập mặN
  THÀnh phần loài họ phụ BƯỚM ĐỐM (nymphalidae, danainae) Ở việt nam vũ Văn Liên Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam, vast
  BIẾN ĐỔi sinh lý, HÓa sinh của cây gừng bảN ĐỊa bắc kạN (Gingiber sp.) In vtro trong thời kì ra ngôI
  Lecanicillium lecanii
  Chuyển gen gus qua phôi non ở giống ngô lvn99 nhờ agrobacterium tumefaciens
  ĐẶC ĐIỂm cấu trúc và phân bố ĐỘng vật thân mềm và giáp xác có giá trị kinh tế Ở ĐẦM Ô loan, TỈnh phú YÊN
app/webroot/upload/image/files
  Children With Starving Brains
app/webroot/files/ckfinder/files
  TRƯỜng đẠi học sư phạm cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
app/webroot/files/hoithao
  Vũ Đình Thống1,*, Đỗ Thùy Dung
admin/webroot/upload/image/images/vanban
  Phác Đồ Điều Trị
  CẤp cứu ngừng tuần hoàn hô HẤP
directory app webroot  


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương